Reklama
Reklama

Dve výpovede o Slovensku v Nitre

Martin Marenčin a Jozef Ondzik predstavujú v Nitrianskej galérii v Nitre dva autorské súbory dokumentárnej fotografie. Podstatnú časť autorských pohľadov na súčasné Slovensko predstavujú výsledky dvoch grantových programov pre dokumentárnych fotografov, prostredníctvom ktorých obaja autori dostali šancu predstaviť svoju víziu o aktuálnej slovenskej realite.
Počet zobrazení: 601
16_rezerva-m.jpg

Martin Marenčin a Jozef Ondzik predstavujú v Nitrianskej galérii v Nitre dva autorské súbory dokumentárnej fotografie. Podstatnú časť autorských pohľadov na súčasné Slovensko predstavujú výsledky dvoch grantových programov pre dokumentárnych fotografov, prostredníctvom ktorých obaja autori dostali šancu predstaviť svoju víziu o aktuálnej slovenskej realite. Oba grantové programy sú verejnosti známe už niekoľko rokov a oba už vo svojich jednotlivých ročníkoch priniesli zásadné príspevky slovenskému vizuálnemu umeniu. Spomeniem dokumentárne projekty Martina Kollára, Andreja Bána, Lucie Nimcovej, Andreja Balca a Tomkiho Němca. Martin Marenčin aj Jozef Ondzik ako členovia občianského združenia Slovenská dokumentárna fotografia stáli pri zrode oboch grantov a ako jeden, tak druhý sa stali aj ich víťazmi. Jozef Ondzik v roku 2002 prebral štafetu po Martinovi Kollárovi a pracoval na Obrazovej správe o stave krajiny pre Inštitút pre verejné otázky. Podtitul jeho správy znel Z dediny do mesta. Témou boli výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Výsledkom je osobná výpoveď prostredníctvom čiernobielych fotografií prezentovaná knižne aj na výstavách. Jednotlivé fotografie sa dotýkajú najrôznejších prostredí v teritóriu celej našej krajiny a glosujú stav spoločnosti v jej rozličných oblastiach. Irónia, humor, sociologizujúci pohľad, ale aj silná citová angažovanosť sú mu vlastné, keď rozpráva príbehy zo sveta, v ktorom žije. Martin Marenčin v roku 2003, podobne ako Andrej Bán rok pred ním, vytváral výpoveď o Slovensku v grantovom programe Photodocument.sk agentúry VACULIK ADVERTISING. Počas tohto obdobia nadviazal na svoj rozsiahly, od roku 2001 vznikajúci projekt Slowly Slovakia, ktorý rozvíja do dnešných dní. Výsledkom je sarkastický pohľad na konzumnú spoločnosť plnú paradoxov, degradácie medziľudských vzťahov, ľahostajnosti ku krajine a základným ľudským hodnotám. V žiadnom prípade však nejde len o akúsi kritiku spoločnosti. Vo farebne agresívnych a výrazne expresívnych fotografiách, často obrovských formátov, sú zašifrované odpovede na najzákladnejšie otázky zmyslu ľudského bytia. Spoločná výstava prezentujúca výber z Obrazovej správy o stave krajiny Jozefa Ondzika a Slowly Slovakia 2001 – 2004 Martina Marenčina je na štvrtej zastávke pri svojom putovaní slovenskými galériami. Po Východoslovenskej galérii v Košiciach, Štátnej galérii v Banskej Bystrici a Považskej galérii umenia v Žiline sa autori predstavujú od 17. augusta do 2. októbra v Nitrianskej galérii. Aj toto štvrté zastavenie sľubuje okrem vizuálneho zážitku niekoľko prekvapení. Jedným z nich je netradičný kurátor výstavy, ktorým je mladý, no už dostatočne známy umelec Viktor Frešo. V čase vernisáže, ani počas výstavy, nebude fyzicky prítomný v galérii, dokonca vystavované fotografie nikdy nevidel. Publiku sa bude prihovárať prostredníctvom videozáznamu. Táto akcia kladie otázky o stave teoretikov, historikov, kritikov a kurátorov v slovenskej fotografii, ale aj všeobecnejšie, o význame kurátora vo výtvarnom projekte a ešte obecnejšie, o inflácii verbálneho prejavu. Výstava vznikla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Inštitútu pre verejné otázky a agentúry VACULIK ADVERTISING. Ako prvý vždy ten tretí Miesto konania výstavy: Reprezentačné sály NG, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra Trvanie výstavy: 17. august 2005 – 2. október 2005 Kurátor: Viktor Frešo (ts)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama