Reklama
Reklama

Koniec jednej ilúzie

Duálny sytém elektronických médií, ktorý sa mal stať poistkou proti trvalému pokušeniu verejnoprávnej televízie a rozhlasu priveľmi okato prisluhovať vládnucemu politickému zoskupeniu, sa pred očami občana mení na svoju vlastnú karikatúru.
Počet zobrazení: 971

Duálny sytém elektronických médií, ktorý sa mal stať poistkou proti trvalému pokušeniu verejnoprávnej televízie a rozhlasu priveľmi okato prisluhovať vládnucemu politickému zoskupeniu, sa pred očami občana mení na svoju vlastnú karikatúru. Nebyť loga v rožku obrazovky, divák by po dlhšom pobyte v cudzine ani nezbadal, skade sa naň poklesnutý produkt zábavného cirkusu valí. Duálny systém sa mal stať základom existencie demokratického inštitútu vyváženosti a plurality, ale zmenil sa na súťaž v porušovaní zákona a pravidiel férovej súťaže medzi súkromnými podnikateľmi a dočasnými správcami verejného majetku. Pokuty, ktoré udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu, a uznesenia Rady STV akoby nemali nijakú účinnosť. Alebo opačnú. Vedenie verejnoprávnej televízie sa napríklad rozhodlo resuscitovať sledovanosť svojho spravodajstva nie kvalitnejšími správami, prípadne nasadením pohyblivého zahraničného spravodajcu na miesta horúceho diania, ale správami ešte hlúpejšími a bezvýznamnými. Ich výhrou má byť pritiahnutie zábavychtivého obecenstva. STV sľubuje od septembra ešte väčšie zblíženie s komerčnými stanicami práve v spravodajstve: pred hlavné správy sa chystá zaradiť bulvárny magazín o celebritách. Banálne pikantérie, kto s kým. Vyzerá to skôr ako nápad podhodený konkurenciou. Verejnoprávny Slovenský rozhlas, ktorý o niečo lepšie odoláva drišľakovninám a bulvarizácii, sa aspoň teoreticky snaží zaujímať o úlohu rozhlasu a verejnoprávnych médií vôbec v systéme duálneho vysielania. Na túto tému usporiada v Bratislave v septembri t.r. medzinárodný seminár. Mohol by pomôcť vzkriesiť záujem o zámerne zabudnutý pojem duálneho vysielania, a začalo by sa azda konečne hovoriť aj o programe vo verejnom záujme, od ktorého manažment STV odťahuje ruky ako od žihľavy. Snaha o zbezvýznamnenie duálneho vysielania je v záujme komerčných staníc a zrejme aj tichých čakateľov na prípadnú privatizáciu prvého programu STV. Parlament by mal byť na takéto pokusy vopred pripravený predovšetkým zmenou v zákone. Zmeniť by sa mali aj podmienky na obnovovanie licencií komerčných vysielateľov. V najbližšom čase nebude totiž poslaním duálneho vysielania iba zachovať predpoklady politickej plurality a napĺňať verejný záujem, ale aj predísť úplnému zaplaveniu kultúry dovezeným aj domácim komerčným brakom a to práve prostredníctvom najvplyvnejšieho z médií.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama