Reklama
Reklama

Pod objektívom policajných kamier

Naše obce a mestá získavajú podobu miništátov. Prostredníctvom vlastných financií môžu ktorejkoľvek oblasti svojho života dať ľubovoľnú podobu. Je len na nich, či podporia školstvo alebo sociálnu sféru. Záleží na poslancoch, ako mesto podporí domácich podnikateľov, či odpustia majiteľom psov daň za ich miláčikov. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, až sa dostaneme k oblasti poriadku a bezpečnosti.
Počet zobrazení: 661
2-m.jpg

Naše obce a mestá získavajú podobu miništátov. Prostredníctvom vlastných financií môžu ktorejkoľvek oblasti svojho života dať ľubovoľnú podobu. Je len na nich, či podporia školstvo alebo sociálnu sféru. Záleží na poslancoch, ako mesto podporí domácich podnikateľov, či odpustia majiteľom psov daň za ich miláčikov. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, až sa dostaneme k oblasti poriadku a bezpečnosti. Bratislavskí „radní páni“ pred časom volali po zriadení tzv. metropolitnej polície. Podľa ich predstáv by to znamenalo presun časti významných kompetencií zo štátnej polície na mestskú. Tento zámer bol zaujímavý najmä preto, že mestskí policajti by už neboli v pozícii štatistov, ale ich väčší vplyv by im pridal na vážnosti i dôveryhodnosti. Obecná polícia zasahuje Čo však s menšími mestami? Tam sa každý s každým pozná a v takom prostredí si veľký rešpekt nevedia získať ani štátni policajti. Kto vie, akú pozíciu by si v ňom vybudovali mestskí. Výsledky, ktoré niektorí očakávajú od tzv. metropolitnej polície, môže dosahovať aj štátna polícia, ak úzko spolupracuje so samosprávami. Bolo by naivné predpokladať, že niektoré okresné (štátne) policajné riaditeľstvo preberie úlohy mestskej polície. Bez ohľadu na geografickú veľkosť či počet obyvateľov majú všetky obecné polície definovanú oblasť pôsobnosti, ktorá predovšetkým vychádza zo zabezpečovania verejného poriadku v obci, spolupôsobenia pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Obecná polícia tiež dbá na ochranu životného prostredia v obci, na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Okrem toho vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. Navyše ukladá a vyberá blokové pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ak ich šoféri spáchajú nerešpektovaním dopravných značiek alebo dopravných zariadení. Obecní policajti tiež objasňujú priestupky, ak im to prikazuje zákon, oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, a venujú sa aj prevencii. Drahý špás Počet mestských policajtov v malých mestách je priamo úmerný finančným možnostiam samosprávy. Žiadne dotácie na nich štát totiž nedáva. V tomto smere sú už vopred „odpísané“ malé mestá s počtom obyvateľov okolo 10 000. Len úvodná investícia do každého mestského policajta dosahuje bezmála 100 000 korún. Hovorí sa, že desaťtisícové mesto by malo mať minimálne 10 policajtov. Ale ak sa zoberie do úvahy množstvo nevyhnutnej agendy a fakt, že ide o nepretržitú, a teda viaczmennú prevádzku, je toto číslo prinajmenšom smiešne. Počiatočné náklady na nákup uniforiem, kurzy a ostatné materiálno-technické vybavenie by teda mestskú pokladnicu stáli minimálne milión korún. A to ešte stále nie sú celkové náklady, pretože bez auta a kompletne vybavených kancelárskych priestorov nemôže byť o funkčnej mestskej polícii ani reči. Dva milióny na zriadenie mestskej polície už stačia, ale ďalším nezanedbateľným nákladom je pravidelná mesačná mzda policajtov. Kamery v rukách štátnych policajtov No a pri týchto číslach sa akékoľvek úvahy o zodpovednosti samospráv za poriadok a bezpečnosť občanov v malých mestách končia. Pre toľké peniaze sa vždy nájdu aj užitočnejšie „investičné príležitosti“. Dobrým riešením pre malé mestá môže byť kamerový monitorovací systém. Väčšie ich už začínajú využívať aspoň na najfrekventovanejších miestach. Je to efektívna kombinácia prevencie a represie. Ani v tomto prípade nejde o malú investíciu a všetky výstupy priemyselných kamier v meste sa „zbiehajú“ na operačnom pulte mestskej polície. Malým mestám však nič nebráni, aby kamerový monitorovací systém napojili na miestnu centrálu štátnej polície. Ide len o dohodu, ktorá určite nebude predstavovať problém, lebo policajtom pri ich činnosti vlastne uľahčuje život a zlepšuje prehľad o situácii na kontrolovanom území. Posledné novelizácie zákonov o premávke na pozemných komunikáciách a o obecnej polícii neboli štedré k obecným strážcom zákona. Na tomto príklade sa však črtá nová forma zbližovania sa a spolupráce samospráv a polície. Ide o predsa to, aby ľudia neustále pociťovali poriadok a bezpečnosť. Polícia im musí dať najavo, že stojí na strane slušných ľudí, poriadku a bezpečnosti. Každý primátor predsa chce mať vo svojom meste bezpečné a čisté ulice. Autor sa špecializuje na verejnú správu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama