Reklama
Reklama

Igric pre Dušana Hudeca

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond udeľovali po šestnásty raz výročné ceny Igric za audiovizuálnu tvorbu. V kategórii dokumentárnej tvorby ju za rok 2004 získal film režiséra Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. Autor siahol do osieho hniezda, a stalo sa niečo, čo sme už považovali v kultúre za minulosť: vedenie STV, pre ktorú Hudec dokument nakrúcal, siahlo po prvý raz od čias zrušenia straníckej cenzúry po nej opäť.
Počet zobrazení: 896

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond udeľovali po šestnásty raz výročné ceny Igric za audiovizuálnu tvorbu. V kategórii dokumentárnej tvorby ju za rok 2004 získal film režiséra Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. Autor siahol do osieho hniezda, a stalo sa niečo, čo sme už považovali v kultúre za minulosť: vedenie STV, pre ktorú Hudec dokument nakrúcal, siahlo po prvý raz od čias zrušenia straníckej cenzúry po nej opäť. Manažment STV nekompromisne trval na tom, aby Hudec vystrihol zo záveru dokumentu autentickú výpoveď súčasného Topoľčanca: „Židia, Cigáni, to je najväčšia háveď pod slnkom. Pamätajte si, pokiaľ tí budú na svete, poriadok nebude.“ Dušan Hudec získal Igrica – podľa poroty „za hlboký ponor do histórie a pamäti národa a za statočnosť pri obhajobe svojho autorského posolstva.“ Onen hlboký ponor konkrétne znamená, že autor, systémovo sa zapodievajúci účasťou našich predkov na holokauste slovenských Židov, siahol v ocenenom dokumente až do súčasnosti. Vybral si príbeh z Topoľčian, kde sa strhol – a to nie v rokoch vojnového slovenského štátu, ale po skončení vojny – pogrom na Židov, ktorí sotva vyšli z úkrytov, alebo sa vrátili zbedačení z koncentrákov. Pozadie dnes nie je tajomstvom – protižidovská atmosféra v meste bola dielom arizátorov a ľudí, ktorí sa k židovskému majetku dostali, no nemienili ho vrátiť, alebo prinajmenšom boli návratom pôvodných majiteľov zaskočení. Hudec položil otázku, čo si o tom myslia v Topoľčanoch dnes. A lepšiu ťažko položiť. Výrečné je odôvodnenia poroty, ktorá vyznamenala Hudeca Igricom aj „za statočnosť pri obhajobe svojho autorského posolstva“. Dnes sa nachádza v Topoľčanoch občan, ktorý bez bázne vyriekne na kameru slová o Židoch a Cigánoch ako hávedi – a o tom je lepšie mlčať, lebo v opačnom prípade sa treba statočne brániť – proti manažmentu STV! Teraz a tu máme manažment, hospodáriaci s verejnými peniazmi, ktorý autora zaviaže, aby odstránil práve túto pointu príbehu, odkaz pre nič nevediacu súčasnú mládež, prípadne pre holé lebky. Hudecovi v súboji s mocou STV statočnosť zatiaľ nepomohla, konflikt naďalej trvá. Z korešpondencie s riaditeľom STV Rybníčkom sa dozvedáme, že tento pán bude film považovať za dokončený, až keď bude inkriminovaná veta odstránená. Hudec vetu nevystrihol, ale vedenie STV považuje problém za vyriešený. Hodí sa to ako zámienka naďalej trezorovať dielo v archíve. Doteraz ho uviedli iba v relácii Pod lampou, s „návodom na použitie“, čo deformovalo divákov priestor na samostatné rozmýšľanie. Autor pokladá Rybníčkovo stanovisko za brilantnú ukážku manipulácie a cynizmu. Zostáva na divákovi, aby si spravil úsudok, a na Rade STV, aby problém Miluj blížneho svojho konečne doriešila v zmysle platného autorského práva.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama