Reklama
Reklama

Výživné pre Vaše dieťa

„Svojím pôsobením sa usilujeme zlepšovať podmienky života ľudí, pomáhať im v riešení ich každodenných problémov.“ Presne takto alebo v tomto zmysle by odpovedalo asi desať z desiatich politikov, keby sme sa ich opýtali na náplň ich práce.
Počet zobrazení: 1225
2-m.jpg

„Svojím pôsobením sa usilujeme zlepšovať podmienky života ľudí, pomáhať im v riešení ich každodenných problémov.“ Presne takto alebo v tomto zmysle by odpovedalo asi desať z desiatich politikov, keby sme sa ich opýtali na náplň ich práce. A presne toto by im nikto neveril. Taký je stereotyp. U niektorých by to bola naozaj len prázdna fráza, u niektorých však reálnymi výkonmi a výsledkami podložené tvrdenie. A preto platí všeobecne: hodnotiť treba individuálne. Tak aj v tomto prípade. Stredne veľká publikácia „Výživné pre Vaše dieťa“, ktorej autorom je poslanec NR SR za stranu SMER-Sociálna demokracia Róbert Madej, je skutočne a bez zbytočného zveličovania reálnym prínosom. Prínosom pre ľudí, ktorým je určená a ktorým má pomáhať. Desať dobrých rád V čom teda spočíva jej prínos? V tom, že publikácia vo veľmi praktickej forme a jazyku, zrozumiteľnom pre bežného človeka, približuje čitateľovi kompletné súdne konanie o výživnom. Už v úvodnej časti prináša okrem iných častí aj kapitolu „Desať dobrých rád pre rodičov“, ktorá je praktickým zhrnutím tých najzákladnejších a najdôležitejších odporúčaní, na ktoré by rodičia mali myslieť, ak sa pripravujú na konanie o výživnom. V ďalších častiach a kapitolách publikácia informuje o tom, aké výdavky dieťaťa možno pokrývať výživným od rodiča, dokedy trvá vyživovacia povinnosť rodiča, ako prebieha súdne konanie o výživnom, čo má obsahovať návrh podania či dokonca aké otázky bude sudca dávať matke a otcovi dieťaťa. Keďže od 1. januára môžu rodičia požiadať o náhradné výživné, ak im druhý rodič výživné neplatí, veľký priestor je venovaný aj tejto problematike. Praktická pomoc obyčajným ľuďom Veľmi užitočnou súčasťou publikácie sú vzory podaní na súdy, v ktorých môže čitateľ prakticky len zmeniť meno, dátum a adresy a návrh je v podstate hotový. A práve v tomto je podstata prínosu tejto publikácie. Má pomáhať bežným ľuďom, najčastejšie matkám, ktoré si drahého právnika nemôžu dovoliť, a zvyšovať šancu, aby sa domohli svojich práv, resp. práv pre svoje dieťa. Ostáva už len veriť, že publikácia naplní svoj zmysel a účel aj v reálnom živote.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama