Reklama
Reklama
www.svetla.sk

AD: Lidé se bojí žít bez náboženského dogmatu SLOVO č. 15/2005

Tesne po úmrtí pápeža Jána Pavla II. som si so záujmom kúpil SLOVO, lebo som bol zvedavý na odozvy publikované v ľavicovom médiu. Očakával som, že sa budú trochu odlišovať od väčšiny reportáží a hodnotení poznačených momentálnou eufóriou. Hneď poviem, že som sa v tomto smere nesklamal.
Počet zobrazení: 576
14-m.jpg

Tesne po úmrtí pápeža Jána Pavla II. som si so záujmom kúpil SLOVO, lebo som bol zvedavý na odozvy publikované v ľavicovom médiu. Očakával som, že sa budú trochu odlišovať od väčšiny reportáží a hodnotení poznačených momentálnou eufóriou. Hneď poviem, že som sa v tomto smere nesklamal. Článok Jana Čulíka prevzatý z Britských listov sa niesol v silne kritickom tóne, pričom autor citoval britské noviny The Guardian, že „klekat před touto mrtvolou je jako klekat před Leninem“. Hovorí sa v ňom, že záporný postoj zosnulého pápeža k antikoncepcii spôsobil v dôsledku AIDS utrpenie a smrť miliónov ľudí v rozvojových krajinách. Tieto tvrdenia považujem za nezmysel. Je totiž zrejmé, že „milióny ľudí“ sa nenakazili vírusom HIV pri normálnom manželskom súžití, resp. pri monogamnom vzťahu. Moderne povedané, „ľudia s rizikovým správaním“ porušujú neporovnateľne závažnejšie kresťanské zásady než pápežovo stanovisko k antikoncepcii. Promiskuitný spôsob života je v rozpore s duchom Nového zákona, ktorého obsah nemôže zmeniť ani pápež. Na druhej strane, o antikoncepcii nehovorí Biblia nič už preto, že pred dvomi tisícami rokov bola veľkou neznámou. Diskutabilné je údajné negatívne stanovisko Jána Pavla II. k antikoncepcii v rámci normálneho manželského súžitia. Toto je však úplne iná téma a takýto postoj v žiadnom prípade nemôže mať za následok „smrť a utrpenie miliónov ľudí“. Je zrejmé, že pri častom a rizikovom striedaní partnerov je i z hľadiska rímskeho katolicizmu úplne ľahostajné, či pri tom príslušná osoba používa prezervatív, alebo nie. Naopak, ľudia, ktorí sa pri takomto spôsobe života nechránia, sú iba sami zodpovední za eventuálne následky a nemôžu sa vyhovárať na nikoho druhého. Samozrejme, súvisí to s úrovňou osvety v rozvojových krajinách a s dostupnosťou prostriedkov ochrany, ale toto pápež takisto ovplyvňovať nemohol. A tak by Ján Pavol II. mohol byť považovaný za zodpovedného za smrť miliónov ľudí, ak by jeho posolstvo bolo bývalo približne takéto: „Nemám nič proti promiskuitnému spôsobu života, prípadne vymetaniu erotických salónov a podobných zariadení, ale pod podmienkou, že sa pri tom nepoužíva prezervatív.“ Igor Šarmír, Bratislava

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama