Reklama
Reklama

Umelci umelcom

V atmosfére ľahostajnosti a nezáujmu elektronických médií a osobne oslovených predstaviteľov verejného života odohral sa v našej kultúre ojedinelý pokus pomôcť záchrane banskobystrického Divadla z pasáže, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím.
Počet zobrazení: 850

V atmosfére ľahostajnosti a nezáujmu elektronických médií a osobne oslovených predstaviteľov verejného života odohral sa v našej kultúre ojedinelý pokus pomôcť záchrane banskobystrického Divadla z pasáže, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Za prispenia súčasných slovenských výtvarných umelcov usporiadalo toto divadlo a Divadelný ústav v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave charitatívnu aukciu darovaných výtvarných diel s názvom Umelci umelcom. Výťažok dražby sa mal použiť ako prvá pomoc na pokrytie časti základných existenčných potrieb Divadla z pasáže, ktoré už dlhší čas bojuje o prežitie. Od verejnoprávnej Slovenskej televízie sa nedalo veľa čakať, už v minulosti sa pri inej akcii vyjadrili páni z jej vedenia, že STV „nie je charitatívnou organizáciou.“ Lenže súčasne tu asi figuroval aj podvedomý strach, že keby sa raz do podobnej akcie ktorákoľek, aj verejnoprávna televízia zapojila, mohli by sa žiadosti tohto druhu rozmnožiť a ohrozovať cynickú koncepciu pestovania a šírenia bulvárneho ziskového nevkusu na našich obrazovkách. Išlo pritom o podujatie aj vizuálne veľmi príťažlivé – do aukcie Umelci umelcom darovali svoje diela výtvarníci dobrých mien – Eva Trizuljaková, Svetozár Ilavský, František Guldan, Rudolf Sikora, Ivan Csudai, Miroslav Cipár a ďalší, dovedna dvadsiati piati profesionáli. Ponúka sa iba čiastkové a asi aj nekompletné vysvetlenie, prečo sa na aukcii predali iba nejaké drobnosti: komunita, ktorá sa zaujíma o divadlo vôbec, a o Divadlo z pasáže osobitne, je insolventná. Potenciálny solventný kupec obrazov či sôch u nás pravdepodobne ešte neverí, že by niekto daroval vysokú kvalitu zadarmo, len pre dobrú vec. Zriedkavý prejav stavovskej solidarity, akým bola dražba Umelci umelcom, nesplnil očakávania usporiadateľov ani darcov – pomôcť k záchrane v európskych reláciách jedinečného divadla. Pozoruhodné je, že sa časovo aj obsahom takmer stretol s výzvou 1000 slov o hodnotách a kultúre. Jej signatári, osobnosti našej kultúry a verejného života vyzývajú občanov, aby sa pýtali svojich volených zástupcov na všetkých úrovniach – poslancov, starostov, županov a ministrov, ako prispievajú na rozvoj kultúrnych hodnôt, na kultiváciu spoločnosti a čo mienia do budúcich volieb pre to urobiť. Banskobystrickí voliči by sa mali pýtať, čo kto mieni urobiť pre trvalú, systémovú, nie iba krátkodobú záchranu Divadla z pasáže v ich meste a podľa toho sa vo voľbách rozhodovať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama