Reklama
Reklama

Stránky verejnej správy potrebujú pravidlá prístupnosti

Väčšina stránok kladie svojim návštevníkom rôzne prekážky v ich používaní. Je smutné, že medzi ne sa radia aj tie, ktoré by mali byť prístupné pre každého, a to stránky verejnej správy. Práve kvôli tomu potrebujeme, aby sme na Slovensku prijali zákon, ktorý by obsahoval body alebo pravidlá, ktorých by sa stránky verejnej správy držali.
Počet zobrazení: 693

Väčšina stránok kladie svojim návštevníkom rôzne prekážky v ich používaní. Je smutné, že medzi ne sa radia aj tie, ktoré by mali byť prístupné pre každého, a to stránky verejnej správy. Práve kvôli tomu potrebujeme, aby sme na Slovensku prijali zákon, ktorý by obsahoval body alebo pravidlá, ktorých by sa stránky verejnej správy držali. Predstavte si takúto situáciu: Ste zdravotne postihnutý, napríklad trpíte čiastočnou slepotou, a potrebujete na internete vyhľadať nejaké informácie, ktoré sa vás týkajú. Napríklad, či ste oslobodený od platieb v zdravotníctve, či je možné uznať vám invalidný dôchodok alebo niečo podobné. Ale narazíte na jeden veľký problém. Stránky ministerstiev, kde by ste tieto informácie hľadali a mali by tam byť, nie sú pre vás prístupné. Prečo? Lebo weby verejnej správy kladú rôzne prekážky svojim návštevníkom a vy patríte medzi nich. Čím je to spôsobené? Keby ste sa spýtali správcov týchto stránok, dostanete tieto odpovede: Pravdepodobne používate iný prehliadač ako Internet Explorer 5.5 a vyšší, tzv. alternatívny (napríklad prehliadač Mozilla Firefox, Opera a podobne). Odporúčame vám prechod na najnovšiu verziu Internet Explorera. Používate iné rozlíšenie ako majoritné. Skúste si zmeniť svoje rozlíšenie na najčastejšie používané – 1024 x 768 pixelov Používate iné zobrazovacie zariadenie ako majoritné. Preto vám odporúčame, aby ste svoje PDA, mobil a podobné zariadenia vymenili za klasické zobrazovacie zariadenie, ako je monitor. Používate iné ovládacie zariadenie, ako je myš, náš web nebol navrhnutý pre iné ovládacie prvky. Zmeňte ovládacie zariadenie. Stránka je čiastočne ovládateľná pomocou klávesnice. Vy ste však zdravotne postihnutý a používate takmer všetko, čo aj ostatní, ale s „malým“ rozdielom. Vaším výstupným zariadením je hlasová čítačka, keďže trpíte na čiastočnú slepotu a nemôžete plne vnímať to, čo vidíme na obrazovke. Ale vaša čítačka má problém so spracovaním stránky, lebo používa prvky, ako tabuľky, rámce a podobne, ktoré znižujú celkovú prístupnosť stránky. A čo nám povie v našom prípade správca stránky? Náš web bol vytvorený pomocou najmodernejších technológií. Je nám ľúto, ale vy nie ste našou cieľovou skupinou, a nikto iný sa nám zatiaľ na prístupnosť našej stránky nesťažoval. Z toho usudzujeme, že chyba bude niekde na vašej strane. (Pozri vyššie uvedený zoznam.) S takouto odpoveďou sa stretnete takmer vždy. Pravda je, že málokto vám otvorene povie, že vy nie ste jeho cieľovou skupinou; skôr tento fakt vynechá, ale verte mi, že to je hlavný dôvod, ktorým sa chcú autori ospravedlniť. Prečo je aktuálny stav taký zlý? V našom právnom systéme neexistuje nič, čo by chránilo hendikepovaných užívateľov internetu a určovalo, aké podmienky majú spĺňať internetové stránky verejnej správy. Kým v ostatných krajinách (nedávno sa k nim pridalo aj susedné Česko) je to ošetrené zákonom, ktorý obsahuje konkrétne postupy a pravidlá, ktorých sa tvorcovia stránok pre verejnú správu musia pridržiavať. V susednom Česku to presadila odborná verejnosť za pomoci rôznych osobností, ktoré sa neskôr stali aj autormi tejto novely. U nás, žiaľ, neexistuje priestor, kde by sa naša odborná verejnosť mohla prezentovať, dokonca nemáme také známe osobnosti, ktoré by dokázali niečo podobné presadiť alebo by aspoň šírili osvetu. A čo je najsmutnejšie, rôzne naše veľké známe firmy, ktoré sa zaoberajú tvorbou internetových stránok, používajú nesprávne metódy, staré technológie a o prístupnosti, použiteľnosti a optimalizácii stránok nič nevedia. Čo s tým môžeme urobiť? Treba prijať zákon, ktorý by určoval nielen to, aké postupy majú tvorcovia stránok pre verejnú správu používať, ale i aké podmienky majú tieto stránky spĺňať. A v prípade, že by ich nespĺňali, ich tvorcov i samotnú verejnú správu by kontrolné úrady penalizovali a na vlastné náklady by museli stránky upraviť tak, aby spĺňali všetky pravidlá. Pri týchto projektoch by mala byť zriadená komisia zložená z kompetentných pracovníkov konkrétnej verejnej správy a externých konzultantov, ktorí by dohliadali na spĺňanie daných podmienok. Dokonca si viem celkom dobre predstaviť, že NKÚ by vydával certifikát, že stránka spĺňa pravidlá prístupnosti. Zároveň by sa tieto pravidlá mali premietnuť do učebných osnov na školách, kde vyučujú tvorbu internetových stránok, aby sa študenti neučili nesprávne postupy. Preto by som rád vyzval mojich kolegov – tvorcov internetových stránok, aby sme spolu začali šíriť osvetu a pokúsili sa presadiť aspoň vznik týchto pravidiel prístupnosti. Tie by nielen určovali, ako tvoriť stránky pre verejnú správu, ale boli by aj dobrým východiskovým bodom pre začínajúcich tvorcov stránok. Ak máte záujem pomôcť, napíšte mi. Čo je to prístupnosť? Zo zákona nesmie byť nikto diskriminovaný. Preto je napríklad hendikepovaným umožnený bezbariérový prístup. V našom prípade ste tým hendikepovaným vy a práve prístupnosť vám má zabezpečiť bezbariérový prístup k webu. To znamená, že vám nekladie pri jeho používaní žiadne prekážky a každý návštevník je rovnocenný. Nikto nie je znevýhodňovaný len preto, že používa iný prehliadač, iné zobrazovacie zariadenie alebo trpí nejakým zdravotným postihnutím. Samotná prístupnosť je len jednou zložkou použiteľnosti (ktorou sa nemyslí iba jej funkčnosť), ktorá je pre samotného návštevníka najdôležitejšou. Darmo bude web plne funkčný, keď je to dosiahnuté zníženou možnosťou jeho ovládania, zobrazovania či na úkor samotného obsahu alebo funkcií. Musíme si uvedomiť, že na internete existuje množstvo skupín užívateľov, ktoré môžu mať problém s danou stránkou, ktorá je pre nás „plne prístupná a použiteľná“. Konkrétne sú to tieto skupiny: Zdravotne postihnutí. A to buď trvalo, alebo len dočasne. Patria sem nevidiaci, nepočujúci alebo ľudia, ktorí majú dočasne zlomenú ruku, a tak zníženú možnosť ovládania stránky pomocou myši. Nezaraďujú sa sem tí zdravotne postihnutí, ktorých ich postihnutie pri práci s internetom nijako neobmedzuje. Menej skúsení užívatelia internetu. Títo užívatelia netušia, že existujú tlačidlá a funkcie uľahčujúce ovládanie stránky. Preto im netreba klásť zbytočné prekážky a komplikovať im orientáciu v internetovej stránke. Ľudia so zníženou schopnosťou porozumieť písanému textu či so zníženými jazykovými dispozíciami. Niektorí ľudia neovládajú svoj materinský jazyk dostatočne, nepoznajú technické termíny alebo majú problémy s prebratými slovami z iných jazykov. Inak technicky vybavení užívatelia. A to buď na základe vlastnej vôle, alebo z nevyhnutnosti (napr. z dôvodu zdravotného postihnutia, politiky firmy a podobne). Nie každý používa na ovládanie počítača myš, nie každý má ako výstupné zariadenie monitor a podobne. Inak softvérovo vybavení užívatelia. Niektorí užívatelia používajú iné operačné systémy alebo internetové prehliadače. Takíto ľudia tvoria až 30 percent z celkového počtu užívateľov internetu a musíte uznať, že je to pomerne veľké číslo, pre ktoré sa oplatí stránku prispôsobiť. Nič na tom nestratíte, môžete len získať. Používaním najmodernejších postupov a technológií, ktoré spĺňajú rôzne medzinárodné štandardy (napr. W3C WCAG 1.0 www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT), dokážeme vytvoriť stránku, ktorá je plne prístupná. Dôležitá je najmä sémantika webu – oddelenie formy od obsahu, optimalizácia stránky pre vyhľadávače a podobne. Všetko na seba pekne nadväzuje, a preto, keď budete napríklad písať sémantický web, je už len malý krôčik k optimalizácii stránky pre vyhľadávače, lebo väčšinu práce aj tak už budete mať za sebou. V súčasnosti existuje množstvo publikácií, ktoré ponúkajú dostatok informácií pre tvorbu prístupných internetových stránok. Tvorcovia internetových stránok sú obmedzení len vlastnými vedomosťami, ktoré musia sústavne rozširovať. Tí, ktorí sa nedržia trendov, nikdy nebudú napredovať a ich stránky budú nekvalitné. xdeimosx@inet.sk http://slancik.blog.sme.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama