Reklama
Reklama

Výročie, vec verejná

Komerčná spravodajská televízia zachraňovala česť a občianske svedomie majiteľov elektronických médií na Slovensku: kým verejnoprávna STV zhŕňala omrvinky zo stola superstarovskej hostiny, TA 3 naživo informovala o pietnom akte kladenia vencov na Slavíne pri príležitosti 60. výročia skončenia najväčšej vojny v dejinách.
Počet zobrazení: 914

Komerčná spravodajská televízia zachraňovala česť a občianske svedomie majiteľov elektronických médií na Slovensku: kým verejnoprávna STV zhŕňala omrvinky zo stola superstarovskej hostiny, TA 3 naživo informovala o pietnom akte kladenia vencov na Slavíne pri príležitosti 60. výročia skončenia najväčšej vojny v dejinách. Zábery prenosu vylepšil historik Stanislav Mičev, od ktorého sa divák dozvedel, že ani šesťdesiat rokov po skončení vojny a Slovenského národného povstania naša historiografia nestihla zrátať počet padlých v tzv. bratislavsko-brnianskej operácii, ktorej účastníci sú pochovaní aj na Slavíne, ba dokonca ani padlých v SNP. Spravodajské zostrihy TA 3 priniesli podivuhodné vety, ktoré pripomenuli, ako naliehavo by sme sa potrebovali o druhej svetovej vojne a časoch po nej podučiť. Občania, ale aj politická elita: prezident SR v súvislosti s výročím vyhlásil, že jeho návšteva v Moskve na oslavách je výrazom vďaky, že môžeme žiť v demokracii. A premiér, že vstupom do EÚ sme splnili sny osloboditeľov. Piate cez deviate sa spletali epochy, a pojmy osloboditelia či demokracia strácali obsah. Jediný pôvodný program, ktorý pripravila STV v deň samotného výročia, bola debata v publicistike O päť minút dvanásť. Moderátor Ivan Janda pozval historikov Viléma Prečana, Milana Zemka, Juraja Kalinu, a ako výnimočného účastníka povstaleckého generála Jozefa Brunovského. Ten hovoril o menej známej skutočnosti, že povstaleckí generáli, prizvaní po vojne na poradu vládnych činiteľov, jednomyseľne súhlasili s prijatím Marshallovho plánu, čo by bolo mohlo zmeniť orientáciu Československa na Západ. Reakciou na ich slová bol príchod sovietskych vojenských poradcov k nám, a spustenie politických procesov aj proti povstaleckým veliteľom so známymi tragickými rozsudkami. Vilém Prečan sa dotkol mýtu, že prenasledovanie židovských občanov sa rozbehlo pod nátlakom nacistického Nemecka na nový slovenský štát, lenže dokázateľne sa začali prvé protižidovské kroky podnikať ešte pred zánikom Československej republiky. So zaujímavou infomáciou vystúpil Juraj Kalina z Ústavu pamäti národa: pripravuje sa sprístupnenie zoznamu arizátorov (ľudí, ktorí sa zmocnili židovského majetku). Mohlo by to prispieť k spravodlivému vyriešeniu otázky vrátenia zhabaných majetkov pôvodným majiteľom, alebo ich potomkom, čo by bolo vykročením našej krajiny k čiastočnému odčineniu starých krívd, spáchaných na židovských spoluobčanoch. Ako hovorí francúzsky filozof Bernard-Henri Lévy – skutočnou čiernou dierou Európy je priepasť Osvienčimu. Cementom, čo môže spájať Európu, je predsavzatie „už nikdy viac Osvienčim“.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama