Reklama
Reklama

Zákonom umožnený úpadok

Podľa údajov inštitútu Economist Intelligence Unit sa na Slovensku zlepšili podmienky na rozvoj elektronického podnikania, čím sme sa dostali medzi šesťdesiatimi piatimi sledovanými krajinami z doterajšieho 39. na súčasné 34. miesto.
Počet zobrazení: 810

Podľa údajov inštitútu Economist Intelligence Unit sa na Slovensku zlepšili podmienky na rozvoj elektronického podnikania, čím sme sa dostali medzi šesťdesiatimi piatimi sledovanými krajinami z doterajšieho 39. na súčasné 34. miesto. Zo správy sa nedalo prečítať, čo nás to tak posunulo, no odhad voľným okom je vcelku jasný: nemohlo by sa to prihodiť bez víťazného vpádu peoplemetrového merania sledovanosti, ktoré prinieslo na obrazovky všetkých štatisticky významných televízií osvedčené zahraničné formáty reality šou a ich domácky zhlobené napodobeniny. Pridanou škodou tohto veľkého boomu je však súčasne aj vpád úpadkovej mojsejovskej estetiky do našich domácností, všeobecné zníženie kvality vysielania a spätne aj ďalšia deformácia diváckeho vkusu. Nič proti počestnému liberálnemu podnikaniu, ktoré môže bezproblémovo fungovať pri predaji plienok, lenže pri televíznom obchode je na predaj náš záujem, naše vnútro, vrátane omylov, pohodlnosti, nechuti rozmýšľať, povedané s Faustom takmer naša duša. Faustovský nádych má aj spor, či mediálny výbor má oprávnenie ísť na poslanecký prieskum vysielania v záujme verejnoprávnosti priamo do STV. Namiesto aby sa hovorilo o úpadku mediálnej kultúry a kultúrnosti, začalo sa rozprávať o paragrafoch, uvažovať, či je kritika a kontrola vôbec dovolená. Prečo potom televízia predstiera nefalšovaný záujem o diváka pri tzv. dňoch otvorených dverí, keď odmieta návštevu nami zvolených zástupcov? Čo skrývajú ? Po vpáde peoplemetra a reality šou sa veľká časť kultúry elektronických médií mení na umelo vyrobenú realitu, ktorá nemá so skutočnosťou nič spoločné. Príbehy pre Svadbu snov či Poštu pre teba sa konštruujú tak, aby z diváka vymámili slzy dojatia, údiv, prekvapenie. Publicistické relácie (O päť minút dvanásť, Na telo, Odpovede z obrazovky) sú čoraz viac estrádnou sebaprezentáciou verejných činiteľov. Peoplemetrová kultúra zmenila charakter tzv. zábavných relácií, ale aj spravodajstva či publicistiky, na obchod účinkujúcich so sebou samými, nevyhýbajúci sa ani stupňovanej obscénnosti (relácia SOS, Opposite sex, Na paškál). Pod vplyvom elektronických médií, a v súboji o potenciálne rovnakého diváka, vidíme poklesnuté sebapredávajúce predstavenia aj v divadlách, ktoré takýto posun k bezduchému populizmu považujú za sezam otvor sa k zisku, za kľúč na zvýšenie návštevnosti. Kupujeme tovar bez záruky. Pierre Bourdieu to v knihe O televízii uhádol: „V mene demokracie môžeme a musíme bojovať proti peoplemetru.“

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama