Reklama
Reklama

Milota Havránková: „Zelený dom“ - výber z tvorby

Milota Havránková patrí k významným predstaviteľkám súčasnej slovenskej fotografie a na umeleckej scéne sa pohybuje od polovice 60. rokov. Autorská výstava “Zelený dom” retrospektívne mapuje 40 rokov jej tvorivého úsilia a je realizovaná pri príležitosti životného jubilea autorky.
Počet zobrazení: 850
14_fotka-m.jpg

Vernisáž výstavy: štvrtok 28. apríla 2005 o 18 h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19, Bratislava Výstava potrvá do 19. júna 2005 Otvorené denne okrem pondelka: 11. – 18. h Milota Havránková patrí k významným predstaviteľkám súčasnej slovenskej fotografie a na umeleckej scéne sa pohybuje od polovice 60. rokov. Autorská výstava “Zelený dom” retrospektívne mapuje 40 rokov jej tvorivého úsilia a je realizovaná pri príležitosti životného jubilea autorky. Tvorba Miloty Havránkovej sa vymedzuje z hlavných prúdov slovenskej fotografie menovaného obdobia. Témou a vizuálnym prevedením sa značne odlišuje od dobovej fotografie, v ktorej sa zásadným spôsobom uplatnila najmä dokumentárna čiernobiela fotografia. Autorka sa programovo zaoberá rozširovaním výrazových možností fotografie a jej technologickým spracovaním. Ako jedna z prvých sa už v 60. rokoch, v čase, keď dominovala priama a bezprostredná fotografia, veľmi systematicky venovala inscenovanej fotografii. Milota Havránková nachádzala vždy nové formy a spôsoby realizácie fotografie, resp. prekračovala hranice a vytvárala diela na základe interdisciplinárnych presahov. Ako sama tvrdí, zásadným impulzom k takto kreovaným fotografickým cyklom je „posolstvo ďalším generáciám“ o širokých možnostiach fotografie a jej uplatnenia. Milota Havránková sa vo svojej tvorbe dostáva k takmer hraničným formám fotografie. Uplatňovala zásahy do negatívu, tlače na fotografiu, uprednostňovala farebnú fotografiu, prekračovala hranice abstraktnej fotografie, realizovala filmové sekvencie, ktoré v určitom momente „zamrzli“ do podoby abstraktnej fotografie. Autorka uplatňovala fotografiu v symbióze s viacerými výtvarnými disciplínami. Snaha dosiahnuť vždy nové formálne podoby diela rozširovaním hraníc fotografie znamená, že v momente ako si začíname zvykať na určitý rukopis, tak ho svojou invenčnosťou autorka zmení objavením nových vyjadrovacích spôsobov. Možno sa domnievať, že obsahová zložka fotografií tvorí v tvorbe Miloty Havránkovej skôr tú stabilnejšiu časť. Proces generovania tém vychádza predovšetkým z názorov na tvorivý proces, ktorý je previazaný s dennodenným životom autorky. Autorka sa nevyhýba interpretovaniu vlastných životných situácii. Milota Havránková je nielen významnou osobnosťou slovenskej fotografie, ale aj výnimočným pedagógom pôsobiacim od začiatku 90. rokov na Katedre fotografie a nových médií Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je pedagógom väčšiny mladých fotografov súčasnej nastupujúcej generácie. Autorka je kurátorka výstavy

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama