Reklama
Reklama

Pan prezident se urazil

Prezident se urazil, když někteří poslanci Evropského parlamentu na jeho kampaň proti evropské integraci zareagovali podobným způsobem, jakým ji sám vede.
Počet zobrazení: 1093

Prezident se urazil, když někteří poslanci Evropského parlamentu na jeho kampaň proti evropské integraci zareagovali podobným způsobem, jakým ji sám vede. Občan Klaus ve svobodné diskusi obvinil „evropské byrokraty“, že sledují pouze vlastní nízké zájmy, Evropskou unii že oklešťuje demokracii, Evropskou ústavu že ohrožuje suverenitu členských států. Když je přitom ve stejně svobodné diskusi jinými občany obviněn ze lží, je dotčen jako hlava státu a za tento stát požaduje omluvu. Klausovy postoje jsou přehledné a nepřekvapivé. Svůj hodnotový program formuloval již dávno a srozumitelně: peníze jsou až na prvním místě, není rozdílu mezi čistými a špinavými. Stejně tak svůj program sociální: vytvořit kapitálově silnou vrstvu obyvatelstva. Ke všemu, co tento rámec překračuje, k hodnotám společnosti, participace, spolupráce, vzájemnosti, solidarity, zodpovědnosti, kontroly, etiky, se staví zásadně odmítavě a dostává z nich kopřivku. Lze to opsat i jako názorovou pevnost. Likvidace inteligence Rozpor mezi inteligencí a intelektem není v rozvinutých, vnitřně diferencovaných společnostech překážkou uplatnění. Individuální schopnosti se synergicky doplňují, deficity naopak vyrovnávají a případná destruktivnost jednotlivých postojů neohrozí základní společenský konsensus. Problémem se taková výrazná osobnost může stát ve společnosti nevyzrálé, nedostatečně diferencované, znejistěné, hodnotově dezorientované. Takovou bylo porevoluční Československo. Po dvacetiletí systematické likvidace národní inteligence zde k prominentním technokratům bývalého režimu, podporovaným a dotovaným jeho zbytky i soukromým kapitálem, neexistovala politická a intelektuální protiváha srovnatelné razance. Léčba Klausem více než konkrétní osobnost popisuje stav společnosti, která takovou osobnost není schopna konstruktivně integrovat a účinně korigovat. Nacionální populista Nejspektakulárnějším výsledkem léčby Klausem je rozpad Československa. Stačí jen zmínit následky hospodářské, pozici obou zemí v mezinárodním politicko-historickém diskurzu, zpochybnění dějinného vývoje minulého století včetně výsledků druhé světové války, znehodnocení obětí desetitisíců občanů, kteří za ně bojovali a položili životy. Prezidentským úřadem své životní dílo nepovažuje za uzavřené. Jako další cíl si vytkl Evropskou unii, která pro něj reprezentuje všechny nejdůležitější alergeny: vzájemnost, spolupráci, solidaritu, zodpovědnost, společné hodnoty, etické principy. Klaus vyměnil rétoriku fundamentálně neoliberalistickou za rétoriku nacionálně populistickou: národní zájmy, státní svrchovanost a suverenita, boj proti nadnárodní evropské byrokracii. Říci, že přitom lže, nejspíše nevystihuje skutečnou podstatu, podobně jako při popisu barev vědomě nelže člověk postrádající barevné vidění. Ztráta paměti Václav Klaus se nebrání hospodářské spolupráci, neboť její přínos je z účetních uzávěrek evidentní. Šedesát let bez válek a vážnějších sociálních konfliktů, ničím neohrožovaná česká státnost bez velmocenského vazalství, stabilizující politická a hospodářská moc v hrozícím světovém kulturním střetu, rozvíjející se participativní a solidární demokracie, dosavadní národní šovinismy vytěsňující nadnárodní identita, modely předcházení a nekonfliktních řešení problémů se naproti tomu v realitě účetních uzávěrek neprojevují. Agituje-li Klaus, aby občané při referendu v zájmu demokracie hlasovali proti evropské ústavě, nejspíše si vůbec neuvědomuje, že se jich sám na jejich názor ohledně národní ústavy nebo rozbití Československa v žádném referendu neptal. Dopady Klausovy domácí agitace není třeba přeceňovat. Podpora evropské integraci stabilně převažuje a pro řadu občanů je dnes evropská identita pozitivní alternativou či doplňkem identity české, jejíž přitažlivost od počátku devadesátých let drasticky poklesla. EU bývá, naopak, vnímána jako protiváha k libovůli a neschopnosti domácí politiky, jako příslib postupné stabilizace hospodářských, politických i správních struktur, jako poslední dovolací instance, a to i lidmi, kteří se k ní jinak vyjádřují kriticky. Chybí mu nový národ? Nelze však podceňovat účinky na Evropskou unii samotnou ani na pozici ČR v ní. Odbývat to poukazem, že Klause v EU stejně nikdo nebere vážně, je nezodpovědné. Mnoho lidí považovalo jeho volbu prezidentem ještě koncem roku 2002 za vyloučenou a rozbití Československa se ještě na jaře 1992 jevilo jako zcela nesmyslná představa. Václav Klaus je houževnatý, schopný a umíněný politik, připravený vytvářet jakákoli pragmatická spojenectví, a dílčím neúspěchem se nenechá odradit. Mediální výměnou názorů jeho aktivity rozhodně neskončí. I když neuspěje při destrukci EU, její další soudržnost ovlivnit může. Jako hlava státu však rozhodně ovlivní naše postavení a vnímání mezi ostatními členy Unie. Zamezit prezidentovým protievropským aktivitám je ve zodpovědnosti nové vlády a české společnosti. Všechny formální předpoklady k tomu jsou dány. Podle Ústavy prezident nemůže provádět samostatnou zahraniční politiku. Jeho funkce není politická, ale reprezentativní. Reprezentuje zemi, jejíž občané se ve svobodném referendu jasnou většinou vyslovili pro přistoupení k EU, a tím je jeho mandát vymezen. Jestliže zneužívá svého úřadu a státních institucí k šíření svých osobních názorů, přednáší je na oficiálních státních návštěvách, vyslovuje-li je v rozhovorech s médii jako hlava státu, požaduje-li prostřednictvím státních institucí omluvu za jejich kritiku či tvrdí-li, že kritikou jeho soukromých názorů byl dotčen stát či jeho občané, jedná proti demokratickému řádu této republiky. A pokud se v názoru na EU s občany neshoduje, zbývá mu stále ještě řešení podle Bertolda Brechta: musí si zvolit nový národ. Plné znenie článku bolo uverejnené v internetovom denníku Britské listy, www.blisty.cz Medzititulky SLOVO Redakčne krátené

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama