Reklama
Reklama

Gól do vlastnej bránky

Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorej poslaním je zo zákona presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informáciu, slobodu prejavu a na prístup ku kultúrnym hodnotám, by sa mala tento týždeň zaoberať paradoxne namiesto kultúrnych hodnôt ich opakom, antikultúrou: kontroverzným programom televízie Markíza Mojsejovci.
Počet zobrazení: 884

Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorej poslaním je zo zákona presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informáciu, slobodu prejavu a na prístup ku kultúrnym hodnotám, by sa mala tento týždeň zaoberať paradoxne namiesto kultúrnych hodnôt ich opakom, antikultúrou: kontroverzným programom televízie Markíza Mojsejovci. Podľa slov predsedníčky RVR Valérie Agócs na vlnách komerčnej rozhlasovej stanice Rada za posledné týždne mala zaznamenať „masívny nával sťažností divákov“, nahnevaných práve na spomenutú reality šou. Má ich byť viac, ako zaregistrovali vlani za celý rok. Z neoverených prameňov som sa dozvedela, že tých sťažností je nejaká stovka, ale to ani nie je dôležité. Aj keby ich bolo tisíc, na ten výron vulgárnosti, nevkusu, bezkoncepčnosti, neprofesionality a sebestrednej bezohľadnosti hlavných aktérov, ktorý sa valí z obrazovky, je to iba bezmocný vzdych. Hovorkyňa Markízy Ivana Semjanová sa v tejto súvislosti vyjadrila, že „Slovensko sa musí naučiť tolerovať tento typ programu, pretože je síce kontroverzný, ale to ešte neznamená, že je zvrátený, alebo že nepatrí na televízne obrazovky.“ Podľa ďalšej predstaviteľky Markízy Kataríny Rimóczyovej vraj Mojsejovci ešte zďaleka nedosahujú mieru agresivity a kontroverznosti svojich západných vzorov. Ako bude úbožiatko slovenská televízna kultúra a kultúrnosť vyzerať, keď markízové reálne šou svoje západné mustre dobehnú, predbehnú, vyrovnajú a nabijú, radšej nedomýšľať. Ak si Markíza k tomu priberie podobných pánov psychológov, akých sme už videli, ktorí možno mali predsavzatie, alebo azda dobrú vôľu aj k veci niečo povedať, aj si prilepšiť, ale napokon dali zo seba spraviť namiesto objektívnych kritikov spoluvinníkov stupídneho programu, bude to zábava, akú nám môžu na západe závidieť. To tam ešte nebolo, lebo aj najprimitívnejšia reality šou má – na rozdiel od Mojsejovcov – koncepciu, do detailov domyslený scenár a réžiu, a pevné pravidlá, kedy a prečo ktorý hráč zo súťaže vypadáva. Takže kým si menej pozorný divák všimne, že s ním manipulujú, epizóda sa skončí, a na budúce to isté znova. Čo sa musí Slovensko naučiť tolerovať, o tom našťastie nerozhoduje tak úplne hovorkyňa Markízy, lebo na to máme zákon o vysielaní a retransmisii, konkrétne jeho paragraf devätnásť. Hovorí sa v ňom, že v televízii sa nesmú zobrazovať osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti, čo platí aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama