Reklama
Reklama

Vytrhnuté z internetu

Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostal leták, ktorý informoval o existencii moslimov na Slovensku. Obsahoval nielen základné informácie o tomto náboženstve, ale aj webovú adresu slovenských moslimov – www.islamweb.sk.
Počet zobrazení: 1048

Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostal leták, ktorý informoval o existencii moslimov na Slovensku. Obsahoval nielen základné informácie o tomto náboženstve, ale aj webovú adresu slovenských moslimov – www.islamweb.sk. Stránka obsahuje upozornenie, že z nej nemožno citovať bez povolenia. Hádam však možno informovať o jej obsahu. Takže, okrem informácií o tomto náboženstve nájdeme tu správy zo Slovenska i sveta, ktoré autori webovej stránky považujú za relevantné. Navyše sa tu zdôrazňuje blízkosť s českým webom www.islamweb.cz. Pokiaľ viem, posvätná kniha moslimov – Korán nebola ešte preložená do slovenčiny, no s jej českým prekladom sa možno oboznámiť na zmienenej českej adrese. Je tu však významný rozdiel oproti kresťanstvu, kým preklad Biblie ostáva posvätným textom, moslimovia za autentický považujú iba arabský originál a každý preklad je podľa nich len interpretácia. Vzhľadom na špecifiká arabčiny má tento postoj racionálne jadro. Keď som písal tieto riadky, očakávalo sa uverejnenie hádam najvýbušnejšej časti zoznamov konfidentov bývalej ŠtB, ktorá by zahŕňala bývalý Západoslovenský kraj, teda aj Bratislavu. Ústav pamäti národa je na adrese www.upn.sk. Veľa ráz sa však poukázalo na okolnosť, že za uplynulých 16 rokov sa mohlo s príslušnými materiálmi všelijako manipulovať, nepochybne sa to preukázalo v prípade prvého ponovembrového federálneho ministra vnútra. Ozvali sa hlasy, kedy Ústav pamäti národa zverejní zoznam konfidentov politickej polície vojnovej Slovenskej republiky ÚŠB. Lenže to by bývalo zaujímavé bezprostredne po konci druhej svetovej vojny. Určite aj dnes by toto zverejnenie prinieslo prekvapivé údaje, no tie by zaujímali asi iba historikov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama