Reklama
Reklama

Symbolická pomoc rodičom

Po dlhom čase prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s jedným dobrým návrhom. Navrhuje, aby sa zjednotila výška rodičovského príspevku pre rodičov (zväčša matky), ktorí zostanú s deťmi na rodičovskej dovolenke, a pre tých, ktorí sa rozhodnú odísť do zamestnania, a to na 4 100,- Sk.
Počet zobrazení: 987

Po dlhom čase prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s jedným dobrým návrhom. Navrhuje, aby sa zjednotila výška rodičovského príspevku pre rodičov (zväčša matky), ktorí zostanú s deťmi na rodičovskej dovolenke, a pre tých, ktorí sa rozhodnú odísť do zamestnania, a to na 4 100,- Sk. Pracujúci rodičia dnes dostávajú rodičovský príspevok iba vo výške 1 300,- Sk. Proti tomuto návrhu sa, ako inak, ozvalo KDH. Návrh označuje za populistický a argumentuje tým, že by sa len prehĺbili rozdiely medzi rodinami. Za postojom KDH však treba hľadať aj čosi iné. Pridržiavajúc sa názoru, že miesto ženy je doma pri deťoch, sa urputne bráni tomu, aby ženy – matky odišli z rodičovskej dovolenky skôr, zarábali na chlebíček a mohli sa profesionálne rozvíjať. V tejto súvislosti možno len súhlasiť s názorom Edity Angyalovej zo Smeru, podľa ktorej „rodiny by nemali byť trestané za to, že sa matkám podarilo nájsť si prácu“. Rodičovský príspevok je tak či tak len symbolický a určite nepokrýva ani polovicu nákladov, ktoré rodič vynaloží pri starostlivosti o dieťa. Nehovoriac o sume, ktorú by pracujúci rodič zaplatil jasliam. Na druhej strane, pracujúci rodič odvedie zo svojho príjmu daň, takže štát na tom celom až tak neprerobí. Za oveľa väčší problém však považujem to, že celá diskusia okolo rodičovského príspevku je, bohužiaľ, len o matkách. Akosi sa zabúda na to, že rovnakú zodpovednosť za starostlivosť o dieťa nesie aj otec, a to nielen z hľadiska finančného zabezpečenia rodiny. Síce sme materskú dovolenku v zákone zmenili na rodičovskú dovolenku, možnosť zostať pri dieťati dnes na Slovensku využíva len šokujúcich 0,02 % mužov! Nebolo by preto lepšie, aby „tí hore“ začali uvažovať aj o tom, ako motivovať mužov – otcov, aby aspoň časť svojej pracovnej kariéry obetovali práve starostlivosti o dieťa? Už vopred ma zaujíma názor kresťanských demokratov...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama