Reklama
Reklama

Štátni policajti nestíhajú, mestskí nemôžu

Konkurencia je jedným z hnacích motorov zvyšovania kvality i znižovania ceny. Zdá sa však, že konkurenčný boj prechádza aj do sfér, ktorých sa evidentne nemôže dotýkať. Jednou z nich je zabezpečovanie poriadku a bezpečnosti v našich mestách.
Počet zobrazení: 653

Konkurencia je jedným z hnacích motorov zvyšovania kvality i znižovania ceny. Zdá sa však, že konkurenčný boj prechádza aj do sfér, ktorých sa evidentne nemôže dotýkať. Jednou z nich je zabezpečovanie poriadku a bezpečnosti v našich mestách. V tomto prípade sa nepísanými konkurentmi chtiac-nechtiac stávajú policajti. S postupným presunom kompetencií i neskorším presunom právomocí v oblasti financií získali naše samosprávy nový rozmer. Zmenou fungovania štátneho mechanizmu sa z komunálnych politikov – štatistov stávajú komunálni politici – manažéri. V prostredí väčších slovenských samospráv sú pri zabezpečovaní poriadku, bezpečnosti i pri kontrole dodržiavania mnohých najvyšších noriem samosprávy – všeobecne záväzných nariadení zriadené mestské polície. Na základe reálneho vplyvu sa prikladá váha každej inštitúcii. Zo slabých samospráv sa postupne tie naše menia na samosprávy silné. Zdá sa však, že čím viac silnejú samosprávy, tým viac chabne reálny vplyv mestských polícií. Dôkazov tohto tvrdenia je hneď niekoľko. V poslednom čase uzrela svetlo sveta novelizácia Zákona o obecnej polícii. Tá vychádzala z posilňovania reálneho vplyvu mestských polícií. To sa však zrejme (z)nepáčilo „konkurencii“, a tak bol tento materiál stiahnutý. Druhá nádej pre mestské polície svitla v súvislosti s novelizáciou Zákona o pozemných komunikáciách, kde sa očakávali také pripomienky, ktorými sa posilní vplyv aspoň v oblasti kontroly dopravy. Aj toto bola mylná predstava a „konkurencia“ si opäť „neškrtla“. Každá mestská polícia si pre svoj chod vyžaduje nemalé finančné zdroje. Tie v prvom rade pochádzajú z rozpočtov samospráv, z daní nás všetkých. Na čo sú nám však policajti, ktorí sa môžu zločinu len prizerať? O prizeraní sa môžeme hovoriť napríklad vtedy, ak výtržník prejde kataster samosprávy. Tak sa vyhol mestským zákonom a iná okolitá samospráva mu dáva „azyl“. Kontrola disciplinovanosti jazdy v obytných zónach je veľkou neznámou. Štátni nestíhajú a mestskí nemôžu! V prostredí ministerstva vnútra silnejú hlasy hovoriace o nedostatku policajtov. Výsledkom nedostatku policajtov je potom nízka bezpečnosť občanov. Takouto jednoduchou schémou môžeme charakterizovať pretrvávajúci stav. Problém je však v tom, že to síce môžeme charakterizovať, no sotva môžeme ospravedlniť. Samosprávy a ich mestské polície majú pred sebou dlhú a ťažkú cestu k dosiahnutiu toho, na čo majú nárok už od doby vzniku svojich poriadkových a bezpečnostných zložiek. Zabezpečovanie základných úloh v plnej miere a rozsahu je ešte stále prianím zopár zainteresovaných. Ak z prostredia rezortného ministerstva stále neprichádza adekvátna reakcia, dúfajme, že táto téma sa stane úspešnou agendou aj Združenia miest a obcí i splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy. Veď pocit bezpečnosti potrebuje každý z nás. Autor sa venuje verejnej správe

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama