Reklama
Reklama

Zvláštne záujmy primátorov

V čase, keď samospráva získava obrovské kompetencie, voľnú ruku vo sfére financií a čaká na tretiu etapu svojej transformácie – komunálnu reformu, dochádza z radov najpovolanejších k zbavovaniu sa zodpovednosti za ďalšiu, ucelenú podobu základnej úrovne politiky.
Počet zobrazení: 1058

V čase, keď samospráva získava obrovské kompetencie, voľnú ruku vo sfére financií a čaká na tretiu etapu svojej transformácie – komunálnu reformu, dochádza z radov najpovolanejších k zbavovaniu sa zodpovednosti za ďalšiu, ucelenú podobu základnej úrovne politiky. Ani dvojdňové rokovanie Klubu primátorov krajských miest K8 v Prešove nedalo jasnú odpoveď na otázku: Quo vadis, ZMOS? Nespokojnosť s prácou najväčšej strešnej organizácie slovenských samospráv dominovala na stretnutí K8 s predstaviteľmi ZMOS-u. Podľa niektorých krajských primátorov je v tejto chvíli najvhodnejšie pozastaviť svoje členstvo, čakať na „kryštalizáciu situácie“ a inými formami sa podieľať na presadzovaní záujmov veľkých samospráv. S argumentom, že problémy krajských miest sú odlišné od problémov malých obcí, sa dá len súhlasiť. Zníženie dotácie štátu pre veľké samosprávy prostredníctvom veľkostného koeficientu je problém, ktorý vyššími daňami reálne pocíti každý občan Prešova, Košíc, Žiliny či Trnavy. Alibizmus sa však stal výhodným argumentačným materiálom pre niektorých prvých mužov krajských metropol, a tak hľadajú cestičky na zdôvodňovanie nepopulárnych opatrení vo svojich „rajónoch“. Nespokojnosť so ZMOS-om so sebou prináša novú alternatívu v podobe „reformovanej“ Únie miest a obcí Slovenska. Tá sa sprvu zameriavala iba na mestá, ale teraz sa už orientuje aj na obce! Jej rokovanie sa uskutočnilo (v tých istých priestoroch) po rokovaní K8, pričom jedným zo zaujímavých bodov rokovania je „posilnenie personálneho a technického vybavenia a obnovenie pravidelnej spolupráce s MESA 10“. Tretia etapa posilňovania samosprávy už zrejme nebude doménou jednej, ale dvoch organizácií, ktoré zhodne deklarujú rovnaké zameranie – pomôcť samosprávam a ich občanom. Lenže nie každé trieštenie síl znamená dosiahnutie cieľa. Je však pomoc samosprávam v tomto prípade skutočným cieľom tých, ktorí chcú zutekať zo ZMOS-u? Autor je špecialista na verejnú správu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama