Reklama
Reklama

Moc a nemoc médií

Slovenský syndikát novinárov, konkrétne jeho Klub tvorcov pre deti a mládež si pozval poľského mediálneho odborníka, profesora Tadeusza Zasempu, ktorý má odvahu nahlas a fundovane rozprávať a písať, že uzabávať sa skrze médiá až na smrť vôbec nemusí byť naším osudom.
Počet zobrazení: 449

Slovenský syndikát novinárov, konkrétne jeho Klub tvorcov pre deti a mládež si pozval poľského mediálneho odborníka, profesora Tadeusza Zasempu, ktorý má odvahu nahlas a fundovane rozprávať a písať, že uzabávať sa skrze médiá až na smrť vôbec nemusí byť naším osudom. Zasempa o tom prednáša vo viacerých európskych i zámorských krajinách, píše úvahy a vydáva knihy. Jeho práce, preložené aj do slovenčiny – Médiá v čase globalizácie (u nás 1998) a Moc a nemoc médií (spoluautor s krajanom Maciejom Ilovieckim, u nás 2003) – aplikujú celosvetovú skúsenosť manipulácie médiami na postkomunistické reálie. Roku 2001 Zasempu ako mediálneho odborníka nominovalo sedemnásť medzinárodných inštitúcií na Nobelovu cenu za mier. U nás prednášal mediálnu komunikáciu na Trnavskej univerzite a v súčasnosti pôsobí na viacerých fakultách našich vysokých škôl. Pre slovenských novinárov Zasempa definoval pojem manipulácie ako stav, keď šéfovia médií alebo ich majitelia vedome, s úmyslom dosiahnuť zisk, obchádzajú predpisy a odporúčania psychológov s argumentom, že ich cieľom je výlučne dať ľuďom, čo si žiadajú. Proti tomu druhu demagógie, ktorý opakovane počúvame od vedenia našej verejnoprávnej televízie, stavia Zasempa poznatky, že masmédiá sú síce do istej miery závislé od príjemcov, ale predovšetkým sú obrazom zisku, ktorý vynášajú majiteľom, a príjemcom vnucujú tomu podriadenú ponuku. V debate sa opakoval názor, že mediálna manipulácia ohrozuje detského diváka napríklad aj tým, že istej časti populácie sa odopiera aj to minimum detských relácií, ktoré sa sporadicky nájdu na verejnoprávnej obrazovke. Vyšlo najavo, že odkedy STV „presunula“ Večerníček na Dvojku, sedemdesiatim tisícom domácností je táto pre iných samozrejmá relácia technicky odopretá. Keď sa to vynásobí mesačne sumou koncesionárskeho poplatku, je to celkom slušný balík, (čo keby hromadne prestali platiť?), takže reči o zanedbateľnej menšine sú nemiestne. Vo vysielaní STV úplne absentuje program pre deti do šiestich rokov. Koncepcia výchovného, vzdelávacieho a zábavného programu pre dieťa a mládež, detailne vyvinutá pre STV v minulosti za účasti vedcov, pedagógov, psychológov, psychiatrov, vyšla navnivoč. Nahradili ju nákupy brakových seriálov zahraničnej produkcie. Pán Zasempa má k tomu dobrú radu: treba sa angažovať, podobne, ako diváci verejnoprávnej poľskej televízie. Vlani adresovali poslancom snemu osem miliónov listov či e-mailov o verejnej službe.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama