Reklama
Reklama

Ignorancia STV voči regiónom

Reforma verejnej správy preniesla na miestnu a regionálnu úroveň veľa z takej politiky, ktorá sa priamo dotýka každého občana. O školách, o doprave, o nemocniciach, ale aj o veľkých peniazoch sa teraz rozhoduje v mestách a obciach či na zasadaniach krajských parlamentov.
Počet zobrazení: 595

Reforma verejnej správy preniesla na miestnu a regionálnu úroveň veľa z takej politiky, ktorá sa priamo dotýka každého občana. O školách, o doprave, o nemocniciach, ale aj o veľkých peniazoch sa teraz rozhoduje v mestách a obciach či na zasadaniach krajských parlamentov. Aj privatizácia je témou, ktorou sa zaoberajú. Ak má byť reforma úspešná, mali by toto všetko ľudia zaregistrovať a mali by tiež mať možnosť každý deň sa o týchto témach dozvedieť. Od koho iného to čakať, než od verejnoprávnych médií. Slovenský rozhlas to pochopil a posilnil regionálne spravodajstvo a publicistku. Zvýšil si počúvanosť a kvalitou vysielania aj dôveryhodnosť. Slovenská televízia sa zmene prispôsobila po svojom. A tak sa okrem nespočetných repríz s minimálnou sledovanosťou vysielajú na Dvojke aj správy z regionálnych štúdií. 16 minút denne z troch regionálnych štúdií však nemožno považovať za dostatočný priestor. Nehovoriac o vysielacom čase Regionálneho denníka a Regionálnych správ. Medzi piatou a šiestou večer diváci prichádzajú domov zo zamestnania, venujú sa domácim prácam, s deťmi sa pripravujú do školy. Posledné prepúšťanie v STV, najmä v jej regionálnych štúdiách, dokazuje, že vedeniu našej verejnoprávnej televízie chýba zmysel pre priority. Januárové prepúšťanie v regiónoch je signálom toto, že ani v tomto roku nebude regionálne spravodajstvo posilnené. Podľa Charty spravodajstva a publicistiky je „poslaním spravodajstva a publicistiky Slovenskej televízie prispievať k napĺňaniu ústavou daného práva na slobodnú výmenu informácií, slúžiť verejnosti šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti a profesionality činnosti“. Jej trojriadkový (!) článok číslo 9 – Regióny – odhaľuje, o aké prázdne reči v skutočnosti ide. „Zaraďovanie informácií z jednotlivých regiónov Slovenska je dôležitou súčasťou vysielania spravodajských a publicistických relácií“. Pre dnešné vedenie STV sú tieto informácie také „dôležité“, že si po posilnení prvej úrovne samosprávy, po vytvorení druhej úrovne samosprávy, po novelizácii Ústavy SR a po fiškálnej decentralizácii vyslúžili 16 minút samostatného vysielania denne! STV tak ide proti Ústave SR, proti Charte spravodajstva a publicistiky, proti princípom reformy verejnej správy a v konečnom dôsledku proti vlastným koncesionárom. Samozrejme, nadávky či urazenosť samosprávam nepomôžu. Verejnoprávnej televízii treba podať pomocnú ruku, aby jej vysielanie na Dvojke bolo v súlade s tým, k čomu sa aspoň formálne hlási: k informovanosti, k demokratizácii a profesionalite. Na druhej strane však musí byť niekto, kto tú ruku chce aj prijať. Autor je špecialista na verejnú správu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama