Reklama
Reklama

Kam zmizol majetok SDĽ

Smeru ide len o majetok, pohltením SDĽ sa chce dostať k jej desiatkam miliónov korún. Tieto argumenty dodnes opakujú všetci, ktorí nesúhlasia s decembrovým rozhodnutím Strany demokratickej ľavice o jej zániku.
Počet zobrazení: 1154
3-m.jpg

Smeru ide len o majetok, pohltením SDĽ sa chce dostať k jej desiatkam miliónov korún. Tieto argumenty dodnes opakujú všetci, ktorí nesúhlasia s decembrovým rozhodnutím Strany demokratickej ľavice o jej zániku. Nečudo, veď podľa oficiálnych štatistík zanikla najbohatšia politický strana na Slovensku. Čo sa vlastne stalo s jej bezmála 50 miliónovým majetkom, ktorého reálna hodnota však môže presahovať aj 100 miliónov korún? Podľa doteraz poslednej výročnej správy mala SDĽ majetok v celkovej hodnote 48 a pol milióna korún. Absolútnu väčšinu z toho tvoria budovy po celom Slovensku. Dokopy je ich 15. „Nič z toho sme nezdedili po bývalej Komunistickej strane Slovenska, ktorej bola SDĽ právnym nástupcom. Všetko sme nadobudli úsilím našich členov počas vyše desaťročnej existencie SDĽ,“ hrdí sa jej posledný ústredný tajomník Ján Richter. Trhová hodnota oveľa vyššia Až takmer 35 miliónov korún majú účtovnú hodnotu nehnuteľnosti, ktoré vlastnila SDĽ. Porovnanie výročných správ z vlaňajška a z roku 2002 ukazuje zaujímavý pokles. Pred dvoma rokmi SDĽ vykazovala hodnotu svojich nehnuteľností na úrovni vyše 41 miliónov. S trochou sarkazmu možno konštatovať, že Smer pohltil SDĽ v pravý čas, o niekoľko rokov by možno ľavicoví demokrati vlastnili budovy len za pár miliónov. Oveľa zaujímavejší než pokles vykazovanej hodnoty je však rozdiel medzi sumami, ktoré sú vo výročnej správe, a skutočnou hodnotou nehnuteľného majetku SDĽ. „Zákon nám neumožňuje určovať či dokonca odhadovať trhovú hodnotu nehnuteľností,“ vysvetľuje J. Richter. Aj on však priznáva, že v skutočnosti môže byť majetok jeho bývalej strany oveľa vyšší. „Neviem to povedať presnejšie, trhová hodnota závisí od lokality a my máme budovy aj vo veľmi neatraktívnych oblastiach, napríklad s vysokou mierou nezamestnanosti,“ argumentuje. Podľa našich odhadov je však diamantom v majetku bývalej SDĽ budova jej centrály na Gunduličovej ulici v Bratislave. Je v úplnom centre mesta, má štyri poschodia, pred pár rokmi ju kompletne zmodernizovali, môže poskytnúť dočasné ubytovanie pre niekoľko ľudí, ale predovšetkým ponúka rozsiahle kancelárske priestory. Už dnes tam sídli niekoľko firiem. „Myslím, že by sa dala predať za 60 až 70 miliónov korún,“ tvrdí odborník. My budovu nikomu nedáme Rozhodnutie decembrového zjazdu SDĽ je aj vo vzťahu k jej majetku jednoznačné: všetko dostáva do svojich rúk Smer. „Nič sa nemôže stratiť, toto rozhodnutie je platné, všetko, čo doteraz vlastnila SDĽ, bude odteraz vlastniť Smer,“ vyvracia pochybnosti Ján Richter. „Všetky zákonné ustanovenia z hľadiska majetku zaevidované v účtovnej závierke k 31. 12. 2004 a overené audítorom prechádzajú na právneho nástupcu, ktorým je strana Smer – sociálna demokracia,“ píše sa v dohode o zlúčení SDĽ a Smeru. Mimochodom, Smer takto získal aj 7-miliónový dlh, ale na druhej strane SDĽ vykazuje iba o málo nižšie pohľadávky. Na rozdiel od Smeru mali krajské a okresné výbory SDĽ právnu subjektivitu. Budovy teda nevlastní len priamo ústredie, ale aj regionálne štruktúry strany. A niektorí ich funkcionári, ktorí do Smeru vstúpiť nechcú, nie sú nadšení z toho, že by mali svoje majetky odovzdať. Príkladom je Lučenec. Tamojší okresný výbor ešte v decembri, v podstate na poslednú chvíľu, rozhodol, že ich budovu – rodinný dom – dostane občianske združenie 4 people. „Odborník určil trhovú hodnotu na približne pol milióna. O prevode bola spísaná riadna notárska zápisnica a na jej základe bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností,“ informoval nás jeden zo zainteresovaných ľudí. Na liste vlastníctva pritom nebola žiadna ťarcha alebo vecné bremeno, ktoré by prevodu budovy z OV SDĽ na občianske združenie mohli zabrániť. Podľa toho, čo sme zistili, o tom nikoho z vrcholných predstaviteľov strany neinformovali a nie je tiež jasné, či o tom vedia krajskí predstavitelia Smeru. Záhadné účelové občianske združenie Ľavicoví demokrati z Lučenca tvrdia, že sa takto rozhodli preto, lebo „poniektorých ľudí zo Smeru v našom regióne zaujíma najmä náš majetok“. Ústredný tajomník bývalej SDĽ však reči o „svadbe pre majetok“ považuje za neopodstatnené. „Jednak ani Smer nie je bez majetku a jednak nedávno schválená novela zákona mu za volebné obdobie prinesie takú štátnu podporu, pri ktorej je náš majetok absolútne nezaujímavý,“ vysvetľuje. Napriek tomu im však nezabráni, lebo okrem majetku už mohla SDĽ ako veno ponúknuť iba zastúpenie v regionálnej politike. Navyše už dnes sa na Gunduličovej vo veľkom upratuje a onedlho sa tam nasťahuje časť ústredia „nového“ Smeru. Semienko pochybností navyše vyvoláva aj bleskový vznik občianskeho združenia Ľavicový dom. Už dávnejšie mnohí ľudia v SDĽ tvrdili, že práve to získa majetok strany, hoci ho Smer bude využívať. Mala to byť zábezpeka, ak by sa Smer neuberal dosť ľavicovým smerom, aby nespokojní ľavičiari mohli opäť založiť svoju stranu. „Nič z toho nie je pravda,“ rezolútne odmieta J. Richter. Ľavicový dom nevlastní žiadny majetok. „Ide o združenie štatutárnych zástupcov tých regionálnych štruktúr bývalej SDĽ, ktoré ako právne subjekty vlastnili nehnuteľný majetok, ktorý prešiel do Smeru.“ Smer nemôže budovy predať Podľa zápisov v katastri nehnuteľností môžu členovia tohto združenia nasledujúce dva roky kedykoľvek zablokovať prípadný predaj ktorejkoľvek z budov, ktoré vlastnila SDĽ. „Nehnuteľný majetok z vlastníctva SDĽ môžu odpredať alebo zaťažiť ťarchou politické orgány zlúčenej strany len na základe súhlasného stanoviska občianskeho združenia Ľavicový dom. Občianske združenie má pri návrhu na predaj právo veta. Stanovisko občianskeho združenia je záväzné pre politické orgány strany.“ Presne tak to stojí v zmluve, na ktorej základe sa „zlúčila“ SDĽ so Smerom. Ján Richter to nepovažuje za prejav vzájomnej nedôvery, ale naopak. „Smer tak jasne deklaroval, že mu nejde o majetok, ktorý by mohol rýchlo speňažiť,“ zdôrazňuje človek, ktorý je dnes už riadnym členom predsedníctva Smeru. Špekulácie o akýchsi zadných dvierkach pre prípad nespokojnosti bývalých ľavicových demokratov podľa neho vyvracia aj fakt, že členmi Ľavicového domu sú iba tí bývalí funkcionári SDĽ, ktorí sa preregistrovali k „ficovcom“. J. Richter je presvedčený, že s majetkom SDĽ naložili tak, aby nikto nemohol vyvolávať pochybnosti o tom, čo sa s ním stalo. Ani dnes, ani v budúcnosti. „Keďže záväzky a pohľadávky mala SDĽ približne v rovnakej výške, tak celý majetok okrem nehnuteľností tesne prevyšuje 7 miliónov. Tie by mohli zmiznúť, ale ako by sme už ukradli budovy?“

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama