Reklama
Reklama

Slovo v novom roku

Rok 2005 je ďalší obyčajný rok. Slovo bude mať 6 rokov, čo je na slovenskom mediálnom trhu viac než úctihodný výkon. Nejdeme sa však chváliť, ale tvrdo pracovať na jeho ďalšom rozvíjaní. Nový rok priniesol aj zmenu na šéfredaktorskom mieste.
Počet zobrazení: 1795

Rok 2005 je ďalší obyčajný rok. Slovo bude mať 6 rokov, čo je na slovenskom mediálnom trhu viac než úctihodný výkon. Nejdeme sa však chváliť, ale tvrdo pracovať na jeho ďalšom rozvíjaní. Nový rok priniesol aj zmenu na šéfredaktorskom mieste. Po viac ako dvoch rokoch, teda tretiny života nášho týždenníka, sa rozhodol po vzájomnej dohode odísť Martin Muránsky. Neodchádza úplne, ale pokračuje v spolupráci s naším týždenníkom. Martin toho veľa spravil a mnoho doniesol. Posunul redakciu ďalej. Za to mu patrí naša veľká vďaka. Okrem nových autorov, spolupracovníkov, ktorých so sebou pritiahol, postavil ďalší nosný pilier, na ktorom stojí týždenník Slovo. Kultúrny pilier. Aj pri všetkej skromnosti treba priznať, že príloha Slovo o kultúre sa naozaj podarila, a to aj vďaka minulej podpore Ministerstva kultúry SR. Teraz sme sa rozhodli spoľahnúť sa na svojpomoc. Nie preto, že si myslíme, že by štát nemal kultúre pomáhať, ale preto, aby tu už nebol priestor na trápne vzájomne obviňovanie sa už aj tak dosť vyčerpaných periodík píšucich o kultúre a žiadajúcich podporu, bez ktorej neprežijú alebo ktorá je ich jediným príjmom. Aj napriek tomu si myslím, že by mali existovať a vychádzať aj zo štátnych peňazí, len škoda, že veľká časť ich energie sa sústreďuje hlavne na obnovenie grantu. A celý tento proces plodí zlú krv. My ideme z kola von... Do redakcie nám prišla staronová posila, Braňo Ondruš, ktorý bude v našej redakcii zodpovedný za rubriky o spoločnosti, o ekonomike a za rubriku názory. Braňo je skúsený novinár a nikdy nemal k Slovu ďaleko. Mal by v týždenníku posilniť jeho kritický charakter, dostať do neho viac investigatívnosti a hlavne prihliadať na jeho aktuálnosť. Postupne však budeme pracovať na novom vizuálnom stvárnení. Ako si môžete všimnúť, už aj dnes sa nejaké zmeny uskutočnili. Budeme na tom pracovať aj ďalej, a preto privítame aj vaše pripomienky. Ďalším z projektov, ktoré pre čitateľov, priateľov Slova, ale i širšiu verejnosť pripravujeme, je vydanie CD, na ktorom bude celý textový archív, ako aj iné obrazové a zvukové materiály týkajúce sa nášho týždenníka a Klubu nového Slova. Keďže našu internetovú stránku pravidelne navštevuje viac ako 2 500 unikátnych užívateľov, plánujeme ju ešte zlepšovať a pridať jej ďalšie interaktívne schopnosti. Čo dodať na záver tohto príspevku? Budeme sa usilovať našich čitateľov čo najviac naplniť spokojnosťou a prispievateľom dať priestor publikovať svoje názory v čo najlepšom týždenníku, aký sa za daných okolností dá robiť. Šéfredaktor a Vydavateľ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama