Reklama
Reklama

Welcome to Nitra 2004 !

Tohtoročný festival európskych divadiel Divadelná Nitra 2004 sa uskutoční v dňoch 24. – 29. septembra. Tentokrát sa v záhlaví festivalu objavilo heslo Hľadanie hodnôt a je adresované divákom, ktorých nebaví život bez umenia.
Počet zobrazení: 690

Tohtoročný festival európskych divadiel Divadelná Nitra 2004 sa uskutoční v dňoch 24. – 29. septembra. Tentokrát sa v záhlaví festivalu objavilo heslo Hľadanie hodnôt a je adresované divákom, ktorých nebaví život bez umenia. Podľa slov riaditeľky festivalu Dari- ny Károvej divadelné predstavenia budú hlásateľmi citu, morálky a krásna, čo má divákom priniesť očarenie, zážitok a očistu. Po posledných ročníkoch, keď dominovala čierna farba, zlo a neuznávanie morálky, tieto slová znejú obzvlášť sľubne. Je iba otázne, nakoľko je to zhodné s dnešným prúdom v názorovej sfére a s poslaním divadla. Má sa divadlo prispôsobiť módnym trendom, tzv. inakosti, má príjemcu zneisťovať a pohoršovať, alebo pozitívne vplývať na myslenie a vkus diváka? Aj o tom budú odborníci diskutovať na seminároch a stretnutiach v sprievodných podujatiach festivalu. V 13. ročníku sa budú prezentovať režiséri mladšej generácie a celý festival by mal oslovovať predovšetkým mladých ľudí. Organizátori sa systematicky zameriavajú na „dovzdelanie“ či vzdelávanie divadelného diváka prostredníctvom projektu CID, kde si každý účastník môže privoňať nielen k teórii divadla, ale v stretnutiach s tvorcami jednotlivých inscenácii a účasťou na ich príprave sa dostať priamo do pulzu divadelného života. Novinkou festivalu bude hosťovanie niektorých divadiel v Trnave a Bratislave. Ide o pokus zapojiť do festivalového diania širšiu slovenskú verejnosť. Niekoľko slov k ponuke. Ešte stále majú organizátori ambíciu zmeniť doterajšiu podobu festivalu (pokusy boli aj v minulých ročníkoch) na OFF – Open Festival Forum pre alternatívne aktivity. Nie všetky vybrané tituly tejto požiadavke vyhovujú, ale aj tak sa zišla vyberaná divadelná spoločnosť: Divadlo Komedie a Divadlo Na zábradlí z Prahy, ďalej Rodrigo Garcia & Divadlo La Carniceria z Madridu, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz z Berlína, Divadlo Krétakör z Budapešti, Divadlo Andrei Muresanu z Rumunska, Teatr.doc. z Moskvy, Stary Teatr z Krakova, Edna z Paríža a prirodzene slovenské zastúpenie – SND, DAB, SkRAT. V repertoári sa strieda klasika (už tradične Čechov, bratia Mrštíkovci atď.) s dielami súčasných autorov, resp. aj s aktualizovanou klasikou. Ponúkaný program je dostatočne atraktívny pre náročného a zábavychtivého diváka, ak má záujem porozmýšľať o životnom pocite súčasníka, prípadne ho konfrontovať s vlastným. Divadelná Nitra patrí k podujatiam s európskymi rozmermi (i napriek finančnej nedostači) a bez zbytočnej skromnosti ho možno považovať za podujatie, ktoré už trinástykrát vykazuje rovnocenné partnerstvo. Autorka je riaditeľka Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie pri UKF v Nitre (Bližšie informácie o festivale, ako aj kompletný program, nájdete na stránke www.nitrafest.sk)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama