Reklama
Reklama

ISTROPOLITANA projekt 2004

Už 15-ty rok sa VŠMU v Bratislave stalo na pár dní (26. 6. – 30. 6.) centrom študentov divadelných škôl z celého sveta. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU.
Počet zobrazení: 636
19_1-m.JPG

Už 15-ty rok sa VŠMU v Bratislave stalo na pár dní (26. 6. – 30. 6.) centrom študentov divadelných škôl z celého sveta. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU. Projekt Istropolitana pôvodne vznikol ako nesúťažná prehliadka divadelnej tvorby dramatických škôl voľakedajšieho socialistického bloku. Netrvalo dlho a festivalová dramaturgia zaradila do repertoáru Istropolitany aj západné európske školy. Festival sa koná pravidelne každé dva roky a počas svojej existencie sa prezentovali divadelné univerzity z USA, Austrálie, dokonca aj z Číny, bývalého nezávislého Hong-Kongu... Na tomto ročníku sa predstavili, okrem pravidelných hostí krajiny V4, aj školy z Južnej Kórey, Izraela, Indie, Španielska, Ruska, Slovinska, Nemecka, Anglicka a Francúzska. Na Slovensku sa, bohužiaľ, stalo nepísaným pravidlom, že do kultúry sa investuje minimum financií. Prirodzene, že to pocítil aj Istropolitana projekt, ktorý okrem iného reprezentuje aj Bratislavu ako študentské „pulzujúce“ mesto. No výborná festivalová nálada spôsobila, že nikto na festivale nemal problém prečítať si provizórny festník Prakťák, alebo vnímať predstavenia bez simultánnych prekladov, čo bol napríklad v prípade Indie dosť veľký problém. Offprogram poskytol priestor mladším poslucháčom VŠMU, najmä študentom 2. ročníka réžie, dramaturgie a 1. ročníka herectva, ktorý prezentoval svoju záverečnú prácu. Vďaka sprievodu v divadelných maskách (ich tvorcami boli študenti bábkarskej scénografie) a happeningu festival vyšiel do ulíc starého mesta a na pár hodín pútal pozornosť okoloidúcich. Tohtoročný festival neostal už len internou záležitosťou študentov VŠMU, ale snažil sa osloviť čo najširšiu verejnosť. TROCHA EXOTIKY Z INDIE A UMELECKEJ ROZKOŠE Z VARŠAVY Najväčšie očakávania jednoznačne vyvolala Universita Maharanis college v spolupráci s Antral theatre group z Jaipuru. Divadelníci z Indie ponúkli autorský text režiséra inscenácie Slepá baba. Dej Slepej baby svojimi témami pripomínal Sofoklove tragédie. Indické stvárnenie tragických postáv na Európanov zrejme pôsobilo fraškovito a našim pomerom pripomínalo vidiecke amatérske súbory. Najväčším hendikepom predstavenia bola jazyková bariéra a použitá nonverbálna indická znaková reč. I keď Slepá baba vyvolala v publiku trpiace vzdychy z nudy, nemôžeme nespomenúť, že nádherné indické herečky presvedčili najmä pánsku časť vydržať až do konca. Najväčší úspech a nadšené reakcie publika, ktoré hlasovaním rozhodlo o varšavskej inscenácii ako o najlepšej na festivale, sa dostalo poslucháčom činoherného herectva z Divadelnej vysokej školy Alexandra Zelwerowicza z Varšavy, ktorí potvrdili, že poľské divadlo je zárukou kvality. V komédii od Calderóna de la Barcu Princezná naopak predviedli jednak svoj temperament, herecké profesionálne nasadenie a výborné interpretovanie textu, takže na prvý pohľad z nudného textu vznikla skvelá inscenácia. Ich kolegovia zo Štátnej divadelnej akadémie Ludwika Solského v Krakove v spolupráci s českou režijnou dvojicou SKUTR prišli s predstavením Masakra, ktoré vzniklo z voľných improvizácií a dominovala tu najmä pohybová zložka. Budapeštianska škola v predstavení Klop-klop (S. Torok) zaujala najmä temperamentom a výborným hereckým výkonom hlavnej hrdinky, ktorá napokon získala od poroty aj cenu za najlepší ženský herecký výkon. Česká Divadelná akadémia múzických umení v Prahe s Plastelínou od V. Sigareva to mala o niečo ťažšie ako iné školy, pretože značná časť publika si pamätala na inscenáciu Plastelína Moskovského divadla, ktoré s ňou minulý rok hosťovalo na Divadelnej Nitre, a tak sa málokto vyhol porovnávaniu českých študentov s geniálnym ruským súborom. České Čechovove sestry z Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne boli príkladom študentskej akademickej inscenácie, ktorá viac uberala energiu, ako rozdávala divadelný pôžitok. Najväčšie zastúpenie mala domáca VŠMU. Z jej bohatého repertoáru najväčšiu pozornosť vyvolalo predstavenie Othello a najmä herectvo čerstvých absolventov herectva Mareka Geišberga a Jána Koleníka, ktorý bol ocenený za najlepší mužský herecký výkon. Okrem Othella VŠMU ponúklo aj úspešné Čierne mlieko (V. Sigarev), Ivonu, princeznú burgunskú (W. Gombrowicz) a katedra bábkarskej tvorby autorský projekt Flashpoint, ktorý od premiéry vyvoláva rôzne reakcie, od najnegatívnejších až k tým najpozitívnejším. Istropolitna projekt 2004 poskytol priestor začínajúcim divadelníkom a umožnil porovnať a diskutovať o rozdieloch, pozitívach a negatívach jednotlivých škôl. Kontakty a známosti sa uzatvárali najlepšie v uvoľnenej atmosfére na nádvorí VŠMU, kde sa počas celého festivalu každý večer prekonala jazyková bariéra a nadväzovali sa nové priateľstvá. Pre mnohých zahraničných študentov to bola nielen prvá skúsenosť so slovenským divadlom, ale aj so Slovenskom ako takým a až na detaily boli s Bratislavou ako mestom spokojní a na festivale mnohí ocenili celkovú náladu a pestrý repertoár. Autor je študent divadelnej vedy

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama