Reklama
Zľavy na wellness pobyty
Reklama

MICHAEL HAUSER


Antikomunizmus je pozoruhodná vec. Má politický dopad a pritom v zásade nemá nič spoločného s realitou.