Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Chceme poľudštiť svet

Humanistické hnutie, ktorého členom je aj Humanistické centrum Narovinu okrem aktivít v rámci Kampane ľudskej podpory pre Keňu dáva jasne najavo aj svoj negatívny postoj voči diskriminácii, rasizmu či násiliu... - Humanistické hnutie je spoločenstvo ľudí po celom svete, ktoré spájajú myšlienky nového humanizmu.
Počet zobrazení: 927
02_rozhovor-m.jpg

Dana Feminová, koordinátorka medzinárodnej Kampane ľudskej podpory pre Keňu a predsedníčka Humanistického centra Narovinu Humanistické hnutie, ktorého členom je aj Humanistické centrum Narovinu okrem aktivít v rámci Kampane ľudskej podpory pre Keňu dáva jasne najavo aj svoj negatívny postoj voči diskriminácii, rasizmu či násiliu... - Humanistické hnutie je spoločenstvo ľudí po celom svete, ktoré spájajú myšlienky nového humanizmu. Ich spoločným cieľom je nenásilná zmena súčasného sveta smerom k tolerancii, nenásiliu, mieru, skutočnej rovnoprávnosti a skutočnej demokracii. Odmietame diskrimináciu, s ktorou sa, bohužiaľ, stretávame všade. Humanisti nesúhlasia s diskrimináciou žien, homosexuálov, detí, mladých a starých ľudí, ľudí bohatých, ale aj chudobných, ľudí iných rás a pod. Stredobodom Humanistického hnutia je človek. Práve preto môže byť jeho členom katolík, evanjelik, žid, hinduista, černoch, beloch, Američan, Slovák, Číňan... Sme proti akémukoľvek druhu násilia, čím sa nemyslí len násilie najhrubšej formy, ktorú dennodenne vnímame okolo seba, ale myslí sa aj násilie rasové, náboženské, násilie v rodine, ekonomické a tiež psychologické a podobne. Aké protirasistické aktivity organizujete? - Pripravili sme niekoľko prednášok v školách, na ktorých sme študentov oboznámili s problémom rasizmu a učili tolerancii medzi ľuďmi. Na každej z nich sme im vysvetľovali princípy multikulturality. Okrem prednášok sme pripravili aj niekoľko výstav, spomeniem napríklad výstavu pod názvom Umením proti rasizmu. Ešte v roku 1996 sme pripravili demonštráciu proti dekrétu, ktorý prijali v Taliansku. Označili sme ho za diskriminačný, rasistický, pretože legalizoval režim apartheidu a porušoval základné ľudské práva dané ústavou. Myslím, že sa nám podarilo pripraviť množstvo zaujímavých podujatí tak, aby sme zmenili myslenie ľudí alebo ich doviedli k tomu, aby sa nad problémom rasizmu zamysleli. Výsledky v tejto oblasti nás teda určite tešia. Už niekoľko rokov organizujete pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rasizmu Ples Afrika... - Tento náš ples má zábavný charakter a letná atmosféra na konci pražskej zimy je vhodnou formou, ktorá umožňuje sprostredkovať veľkému počtu stredoškolákov a vysokoškolákov poznávanie najrôznejších kultúr a umenie oceniť bohatstvo rôznorodosti. Cieľom je prevencia rasizmu, diskriminácie a netolerancie medzi mládežou a motivácia k angažovanosti mladých ľudí v našej spoločnosti v zmysle spolupráce a vzájomnej pomoci, aktívneho nenásilia, solidarity, tolerancie a rešpektovania všetkých ľudských práv. Tento rok sa uskutoční ako každý rok v Lucerne 3. apríla a vystúpia na ňom YOYO BAND, Orchester Jozefa Hlavsy, Nyabinghi Warriors, TiDi TaDe, Tam Tam Orchester a ďalší. Budeme radi, ak sa prídu na ples zabaviť aj Slováci. Opäť sa uskutoční zbierka písacích potrieb pre projekt alfabetizácie v Keni a Guineji v rámci Kampane ľudskej podpory priamo v Lucerne. K platnej vstupenke so sebou treba priniesť jeden školský zošit a pero. Celý výťažok bude venovaný na kampaň a prevenciu rasismu a intolerancie medzi mládežou. Bližšie informácie sú na našom webe www.plesafrika.cz. Sme veľmi radi, že okrem umelcov z Česka či iných krajín bude ľudí, ktorí na ples prídu, zabávať aj slovenský spevák a tanečník Fredy Aisy so svojou tanečnou skupinou. Humanistické hnutie sa v spolupráci s vaším občianským združením zakladá aj na Slovensku. Čo očakávaš od neho? - Predovšetkým by to mal byť dostatok záujemcov, ktorí sa chcú stať členmi alebo dobrovoľníkmi Humanistického hnutia. Očakávam, že budú plní energie a nápadov, ako pomôcť s projektmi, ktoré máme rozbehnuté, a prispejú k poľudšteniu tohto sveta.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama