Reklama
Reklama

Silná Európa je v našom záujme

V Bruseli odštartujete v pozícii komisára „bez kresla“. Aké sú vaše plány na prvých šesť mesiacov vo funkcii, čo chcete dosiahnuť? - Dobre si uvedomujem, že šesť mesiacov je primálo na to, aby sa niečo dosiahlo. Navyše, budeme pracovať pred reformou Európskej komisie.
Počet zobrazení: 561
6-m.jpg

V Bruseli odštartujete v pozícii komisára „bez kresla“. Aké sú vaše plány na prvých šesť mesiacov vo funkcii, čo chcete dosiahnuť? - Dobre si uvedomujem, že šesť mesiacov je primálo na to, aby sa niečo dosiahlo. Navyše, budeme pracovať pred reformou Európskej komisie. Napriek tomu verím, že najlepší spôsob, ako otestovať nových komisárov, je prideliť im jasne definované kompetencie. Počas môjho mandátu by som sa rada zapojila do tvorby novej organizačnej štruktúry komisie po jej rozšírení. Mohli by ste popísať svoje predchádzajúce skúsenosti z práce v EÚ? Čo bolo pre vás v práci s EÚ najzaujímavejšou a najväčšou výzvou? - Nebolo pre mňa ľahké rozhodnúť sa ísť do Bruselu. Moja terajšia práca je veľmi zaujímavá a fascinujúca. Ako pre ministerku zahraničných vecí bolo pre mňa najväčšou výzvou reprezentovať lotyšskú vládu v Konvente o budúcnosti Európy. Bez tejto skúsenosti, hĺbkového pochopenia spôsobu, akým EÚ funguje a čo by malo byť budúcnosťou jej členských štátov, by som nedokázala úspešne rokovať na Medzivládnej konferencii. V pozícii veľvyslankyne vo Francúzsku bolo pre mňa najväčšou výzvou umiestniť Lotyšsko do mentálnej mapy Francúzov a presvedčiť francúzsku vládu, že Lotyšsko je schopné a zaslúži si stať sa členskou krajinou EÚ. Čo bude podľa vás najdôležitejšou úlohou európskych komisárov v Bruseli? Aké kontakty by mali udržiavať so svojimi domácimi krajinami? - Terajšia komisia už bude pracovať len šesť mesiacov. Tá nasledujúca bude úplne reorganizovaná. Najdôležitejšou úlohou komisie ako celku však napriek tomu bude, podľa môjho názoru, vytvoriť vhodnú organizačnú štruktúru, ktorá by bola transparentná i efektívna. Pokiaľ ide o kontakty s mojou domácou krajinou, verím, že by som mohla fungovať ako akýsi veľvyslanec Európskej komisie v Lotyšsku. Mojim spoluobčanom by som sa mala snažiť vysvetliť spôsob práce komisie, aké sú jej možnosti, prečo sa prijímajú niektoré riešenia, ako Lotyšsko participuje na rozhodovacom procese a aký je rozdiel medzi európskym úradníkom, komisárom a zástupcom vlády v Európskej rade. Jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý majú komisári k dispozícii, sú informácie o aktivitách komisií v rozličných oblastiach. Spolu s pochopením, akým spôsobom sa v únii prijímajú rozhodnutia, to komisárom umožňuje pracovať efektívne v záujme Európy. Čo bude najdôležitejšou úlohou komisie v nasledujúcich piatich rokoch? - Vnútorne to bude fungovanie komisie samotnej. Musí byť efektívne a koherentné. Povedané zo širšieho hľadiska je to snaha o vytváranie kompetitívnejšej a viditeľnejšej Európskej únie na globálnej úrovni. Integrácia desiatich pristupujúcich krajín a tých, ktoré prídu krátko nato, ostane, samozrejme, v najbližších rokoch ťažiskovou úlohou. Prácu komisie ovplyvní aj ústavná dohoda – za predpokladu, že sa na nej členské krajiny dohodnú. Preto je dôležité, aby bola komisia otvorená a pripravená integrovať ustanovenia dohody. Myslíte si, že budúci prezident komisie by mal pochádzať z jednej z desiatich pristupujúcich krajín? - Nevylučovala by som to. Myslím, že by bolo skutočne múdrym rozhodnutím vyslať takýto silný signál národom Európy o skutočnej európskej integrácii. Dovolím si použiť paralelu so samitom NATO, ktorý sa po českom vstupe do aliancie konal práve v Prahe. Dokáže sa EÚ dohodnúť na európskej ústave do konca roka 2004? - Je veľmi dôležité, najmä pre malé krajiny, aby európska ústavná dohoda existovala. Silná a integrovaná Európa je v našom záujme. Verím, že sa nám prácu na ústavnej dohode podarí uzavrieť do konca tohto roka. Akými jazykmi hovoríte? Hovoríte po francúzsky? - Hovorím plynulo po anglicky, francúzsky a rusky. Lotyština je mojím materinským jazykom. Považujete za jednu zo svojich úloh priblíženie únie občanom vašej krajiny? Čo sa musia ľudia z Lotyšska najviac o únii naučiť, čo z nej potrebujú najurgentnejšie pochopiť? - Ako som už spomínala pred chvíľou, vo funkcii komisárky sa vidím ako veľvyslankyňa Európskej komisie v Litve. Je dôležité, aby ľudia pochopili rovnováhu medzi inštitúciami EÚ – Európska komisia zastupuje záujmy spoločenstva, Rada Európy je tu pre členské krajiny a Európsky parlament reprezentuje občanov EÚ. Mojou úlohou bude vysvetliť, ako tento trojuholník funguje a aké praktické dôsledky pre občanov, vrátané tých v Lotyšsku, majú rozhodnutia, ktoré sa v ňom prijímajú. Jednou z úloh novej komisie bude vytvorenie novej politickej agendy a definovanie dlhodobého rozpočtového plánu (finančnej perspektívy). Čo vy považujete za nové politické priority ďalšej komisie? - Verím, že počas nasledujúcej finančnej perspektívy by sme sa mali sústrediť na aktivity, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu, menovite vzdelávanie, výskum a rovnako tak transportné spojenia. To prispeje nielen k bližšej integrácii rozšírenej Európskej únie, ale tiež ku konkurencieschopnosti únie vo svete. Ďalšou dôležitou úlohou bude rozšírenie. V nasledujúcich piatich rokoch prebehne debata o ďalšej vlne rozšírenia. Jednou z najdôležitejších otázok bude napríklad integrácia Turecka. Prioritou agendy budúcej komisie bude bezpochyby aj debata o bezprostredných susedoch únie a susediacich regiónoch – v tomto prípade ide o to, ktorá krajiny kam patrí, aké kroky by mala únia podniknúť na stabilizáciu demokracie a trhovej ekonomiky v týchto krajinách. Rozhovor bol uverejnený na www.euractiv.sk Vychádza s láskavou podporou delegácie Európskej komisie v SR. Uverejnené názory sa nezhodujú s oficiálnymi stanoviskami Európskej komisie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama