Estónsko sa náhli dopredu

Estónsko sa všeobecne považuje za hospodársky úspešnú krajinu. Ekonomické parametre, ktoré dnešná doba považuje za podstatné, spĺňa na svetovej úrovni.
Počet zobrazení: 2788
6-m.jpg

Estónsko sa všeobecne považuje za hospodársky úspešnú krajinu. Ekonomické parametre, ktoré dnešná doba považuje za podstatné, spĺňa na svetovej úrovni. Hlavným mottom v globalizovanom hospodárstve sa stal termín ekonomická sloboda, ktorý síce nič nehovorí o životnej úrovni ako takej, ale podľa niektorých ekonómov je základným predpokladom budúceho úspechu. V tejto súťažnej kategórii, keďže hitparády úspešnosti krajín sa stali veľmi populárnou masovokomunikačnou metódou, sa Estónsko umiestnilo na 6. mieste. „Porazili“ ho napríklad Hongkong, Singapur, Nový Zéland. Ekonomická sloboda však ešte nepredznamenáva úspech v tvrdom konkurenčnom boji krajín, a preto sa musí táto malá pobaltská krajina o zahraničné investície pobiť. Treba povedať, že si nepočínala zle. Niečo menej ako milión a pól obyvateľov prilákalo do krajiny 4,23 mld. USD v roku 2002, pričom minimálne stonásobne väčšie Rusko sa stalo adresátom 22,56 mld. USD. Skrátka Estónsko je vo svojom regióne a vo svojej dobe hitom. Využíva všetky dostupné priame a nepriame nástroje, aby k sebe pritiahlo nielen investície, ktoré produkujú zamestnanosť, ale aj turistov, ktorí by mali po návrate do svojich krajín Estónsku dobrú povesť rozširovať. Historický Tallinn má svoj vlastný marketing. Škandinávske médiá sú posiate reklamou na mesto, ponúkajúce okrem historických zátiší, aj všetko to, čo si typický Škandinávec odvykol robiť priamo na ulici, v centre mesta a najmä za ceny, o ktorých sa Švédom, Fínom, či Nórom, ani len nesníva u nich doma. Ceny sú pre cudzincov samozrejme veľmi dostupné, treba však povedať, že pre Estóncov, ktorých kúpyschopnosť je na obyvateľa najnižšia spomedzi všetkých pristupujúcich krajín, sa ceny, naopak, v poslednom období rapídne zvýšili. Tento faktor spôsobuje, že aj výkladná skriňa „úspešného liberalizmu“ má svoje viditeľné muchy. Obrovské rozdiely delia obyvateľstvo na Estóncov a Neestóncov, na mladých úspešných a starých neflexibilných. Sú kategórie obyvateľstva, ktorým dáva systém nespočetné šance, a iným zasa spôsobuje životné prehry. Ako je možné, že krajina, ktorá má ústavou garantovaný prístup k internetu, ktorá dáva šancu mladej generácii tým, že jej zabezpečuje veľkú civilizačnú gramotnosť, nevie, alebo nechce korigovať neúspechy, ktoré prežívajú aj nad povrchom estónskeho imidžu? *** Napriek tomu sa Estónsko vydalo veľmi inovatívnou cestou dopredu. Tony materiálov, ktoré vidíme pred našimi poslancami či vládnymi činiteľmi, sú v Estónsku minulosťou. Prebieha tam bezpapierový systém odovzdávania informácií, systém, ktorý okrem svojej ekologickej ohľaduplnosti dáva bežným občanom možnosť náhľadu do akejkoľvek verejnej listiny, cez internet. Estónci môžu kontrolovať výdavky svojej vlády či iných orgánov „on-line“, a tým sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam na konci účtovného obdobia. Možno aj pre takýto spôsob spravovania vecí verejných sa v rebríčku Transparency International, týkajúceho sa korupcie, Estónsko umiestnilo na lepšom mieste ako Taliansko či Grécko. Okrem toho, že všetky potrebné informácie sú dostupné na internete, že Estónci majú bežne prístup aj k internetu, je však dôležité to, že všetky školy majú prístup k internetu, ako aj knižnice, ku ktorým sa pridáva niekoľko stoviek verejných bezplatných terminálov, kde si môžu obyvatelia vybaviť svoje problémy. Pochopiteľne, že v takomto systéme vyhráva ten, kto sa adaptuje. Táto krajina, ktorá stavila na budúcnosť, sa nerada obhliada dozadu. Štát investuje do výskumu prostredníctvom daňových stimulov. Okrem toho, že daň z príjmu právnických osôb je nulová a zdaňuje sa až dividenda, majú Estónci celkom zaujímavý systém podpôr pre investície do vývoja a výskumu. V prvom prípade poskytuje Estónska technologická agentúra 25 a v prípade výskumu nového produktu až 50 percent nákladov s tým spojených. Je tu jasný akcent na tzv. high-tech sektor, ktorý ma takisto najvyššiu pridanú hodnotu, a teda schopnosť konkurencie s krajinami, ktoré stavili na výrobu. *** Mladí Estónci, ktorí sú doma vo svete informačných technológií a v cudzích jazykoch, majú pred sebou celkom dobrú budúcnosť. Ich rodičia s často nepoužiteľným vzdelaním musia vystačiť so skromným príjmom. Dnes sa však, napriek vysokému rastu a nízkej inflácii, nepodarilo zabrániť tomu, aby klesla pôrodnosť pod hranicu úmrtnosti. Čo znamená, že Estóncov ubúda. Kto bude teda ťažiť z úspešných tabuľkových reforiem? Vychádza s láskavou podporou delegácie Európskej komisie v SR. Uverejnené názory sa nezhodujú s oficiálnymi stanoviskami Európskej komisie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984