Reklama
Reklama

Ad: Ľubomír Tomáška: O altruistoch a egoistoch (SLOVO 5/04)

Teória, že definíciou altruizmu je správanie, pri ktorom „zisky“ príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania, je nezmyselná. Presnejšie naformulované, dá sa ňou „vysvetliť“ akékoľvek amorálne, ale z dlhodobého, prípadne dokonca z krátkodobého hľadiska „racionálne“ správanie.
Počet zobrazení: 1136

Teória, že definíciou altruizmu je správanie, pri ktorom „zisky“ príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania, je nezmyselná. Presnejšie naformulované, dá sa ňou „vysvetliť“ akékoľvek amorálne, ale z dlhodobého, prípadne dokonca z krátkodobého hľadiska „racionálne“ správanie. Ale ak aj zostaneme pri biologickej definícii altruizmu podľa citovaného Williama D. Hamiltona, kvalitný vysokoškolský učiteľ na Slovensku sa aj podľa tejto definície skutočne často správa altruisticky. Veď študent z dlhodobého hľadiska získa podstatne viac ako z krátkodobého hľadiska stratí altruistický pedagóg. Dokonca, ak si uvedomíme, že vedomosti a informácie sú nevyčerpateľné, len zastarávajúce, tak ani pedagóg až tak veľmi nestráca. Podľa biologickej teórie altruizmu sa dá dokonca argumentovať, že finančne podvyživený a morálne nedocenený učiteľ sa vlastne správa racionálne egoisticky, lebo úspešne zabezpečuje prenos a prežitie génov svojho národa na úkor iných národov. Nechajme bokom nezmyselnú, smutnosmiešnu a amorálnu teóriu altruizmu podľa biológie. Zásadný problém našej spoločnosti spočíva v inom, a v tom sa s Ľubomírom Tomáškom skôr zhodneme: sú ním systémové črty nášho spoločenského života (nedôstojná podpora vzdelávania) a kultúrne vzorce správania, ktoré z dlhodobého hľadiska vychádzali z potreby altruizmu, ale v praxi sa dnes prejavujú ako tvrdý egoizmus. Je to práve to, čo Ľubomír Tomáška označuje ako „známosti, pseudopriateľstvá a oportunistické klany“. Tieto fenomény sú ideálnym príkladom a podhubím egoistického správania. Od nich je priama cesta ku korupcii (priamej alebo prejavujúcej sa vo forme rodinkárstva a klientelizmu) a k nedodržiavaniu pravidiel. Tento spôsob koexistencie egoistických jedincov vedie k intelektuálnej šedivosti, keďže demotivuje. Kruh sa uzatvára. Inými slovami, a tu sa rozchádzam s Ľubomírom Tomáškom, naším problémom nie je „absencia hobbesovských egoistov, uspokojujúcich svoje sebecké záujmy“. Naším problémom je práve priveľký egoizmus, a to či už vo vzťahu k nečlenom nášho „klanu“, prípadne našej rodiny, alebo vo vzťahu k širším spoločenským záujmom. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť odkaz nejedného generála, ktorý zomierajúc volal: „Myslite na vlasť, prípadne Bojujte za vlasť.“ Bol tento generál altruistom alebo egoistom? Podľa vyššie citovanej biologickej definície altruizmu, tento generál mohol byť vlastne „egoista“, keďže „zisky príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania“. V tomto prípade generál stratil život, a to je, zdá sa, najväčšia strata v prípade človeka. Prípadne, aj z iného pohľadu, generál bol stále egoistom, keďže mu išlo o prežitie jeho génov prostredníctvom preživších členov jeho národa… Absurdné? Podľa biologickej teórie altruizmu ani nie… Nech je to už akokoľvek, je jasné, že potrebujeme egoistov, ktorí myslia v prvom rade na budúce generácie celej spoločnosti a nielen na seba, svoje deti, príbuzných a známych, prípadne na krátkodobý prospech súčasnej spoločnosti. Takýchto „egoistov“ skutočne potrebujeme aj, a najmä v prvom rade, v školstve a v politike. Takže, pokiaľ ide o slovenské vysoké školstvo, potrebujeme altruistov, ktorí vo svojom vlastnom, ale nie čisto egoistickom záujme, vytvoria normálne akademické prostredie a poskytnú kvalitné vzdelanie pre mladú generáciu. Egoistov máme dosť. Egoista je predsa ten, komu vyhovuje nekvalita, podpriemernosť, nenáročnosť, korupcia, klamstvo a podvod. Autor je vysokoškolský pedagóg Redakcia týždenníka SLOVO sa nemusí stotožňovať s uverejnenými príspevkami

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama