Zvyky a tradície moslimov

Dospievanie a vzťah mužov a žien Muž môže mať aj štyri manželky naraz, ale to len za podmienky, že sa k všetkým správa rovnako, čo doslova znamená, že musí všetkým dávať také isté dary a noci musí tráviť postupne so všetkými ženami.
Počet zobrazení: 6129

Dospievanie a vzťah mužov a žien (pokračovanie) Muž môže mať aj štyri manželky naraz, ale to len za podmienky, že sa k všetkým správa rovnako, čo doslova znamená, že musí všetkým dávať také isté dary a noci musí tráviť postupne so všetkými ženami. Mnohí majú pocit, že sa to ani nedá a takéto podmienky muž nemôže tak ľahko dodržať. Ženy môžu mať naraz len jedného manžela. Moslimovia sa môžu oženiť s nemoslimkami, pokiaľ to sú príslušníčky ľudu knihy, teda židovky alebo kresťanky. Moslimky si nemoslima nemôžu vziať. Vždy je však možnosť, že muž prestúpi na islam, ale ak konvertuje, len aby odstránil právne prekážky, je prestup odsudzovaný. O rozvod môžu požiadať obaja partneri, ale všeobecne platí, že zrušenie manželstva ľahšie dosiahne muž. Zábrany rozvodu, ku ktorému formálne stačí, keď muž trikrát za sebou povie: Chcem a s tebou rozviesť, sú rovnako značné. Prorok bol proti rozvodu. Navyše v prípade rozvodu môže dôjsť k nutnosti zaplatenia finančnej pokuty. Keď sa dohoduje manželská zmluva, musí manžel odsúhlasiť výšku svadobného daru v dvoch častiach: najprv menšiu čiastku pred svadbou, aby sa nevesta mohla vybaviť na túto udalosť, a potom oveľa väčšiu čiastku splatnú v prípade porušenia svadobnej zmluvy. Svadobný obrad je jednoduchý, ide v podstate iba o spísanie a uzavretie zmluvy medzi oboma partnermi. Veľký dôraz sa kladie na význam vzájomnej lásky a úcty a starostlivosti o deti. Na obrad sa neviaže nijaký zvláštny rituál, teda aspoň sa nevyžaduje, ale je zvykom, že niekto zarecituje úryvok z Koránu a prednesie krátku reč. Zmluvu podpisuje ženích a zástupca nevesty. Na všetko dohliada vládny úradník, ale nijako nezastupuje kňaza; má iba právnu zodpovednosť. Svadobný obrad sa môže uskutočniť v mešite, v dome ženícha či v dome nevesty. Zvyčajne je prítomný imám (vodca) z miestnej mešity, ale skutočne je dôležitá pri vzájomnom manželskom sľube len prítomnosť dvoch dospelých moslimských svedkov. Svadobná hostina sa začína až po podpísaní zmluvy. Tieto oslavy prebiehajú v rôznych oblastiach rozlične, ale pre všetkých moslimov je dôležité začať manželstvo oslavou pre príbuzných a ďalších hostí, a to takou veľkou, ako to prostriedky a okolnosti dovoľujú. Zvyčajne je na oslave dostatok vybraného jedla, hostia majú nové šaty, najatý profesionál recituje z Koránu, nechýba hudba, tanec (predovšetkým ľudový, ženy tancujú so ženami a muži s mužmi), svetlá, ozdoby, divadelné predstavenia a ďalšie. Oslavy často trvajú niekoľko dní. Hostia niekedy novomanželov sledujú, ale len pre zábavu. Na Strednom východe sa po svadobnej noci niekde ešte vešia zakrvavená plachta na dôkaz toho, že zväzok bol naplnený, ženich potentný a nevesta panna. Spracované podľa internetu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984