Reklama

Festivalové testovanie básnikov

Pustiť sa do organizovania medzinárodného festivalu poézie bolo zrejme náročné rozhodnutie. Čo vás inšpirovalo? Pri organizovaní festivalu nás samozrejme inšpirovalo viacero skúseností z festivalov v zahraničí.
Počet zobrazení: 2607
2_foto-m.jpg

Martin Solotruk, básnikm a organizátor medzinárodného básnického festivalu Pustiť sa do organizovania medzinárodného festivalu poézie bolo zrejme náročné rozhodnutie. Čo vás inšpirovalo? Pri organizovaní festivalu nás samozrejme inšpirovalo viacero skúseností z festivalov v zahraničí. K rozhodnutiu pustiť sa do tohto projektu však určite prispel aj pocit, že nám chýba básnické fórum, ktoré by slovenskému publiku z celého spektra krajín pravidelne prinášalo poéziu mladších talentovaných autorov alebo autorov, ktorí si zaslúžia pozornosť, hoci nemusia byť vyslovene celebritami. No predovšetkým sme mali a máme ambíciu predstaviť poéziu ako živú formu živých ľudí, ktorých stojí za to si vypočuť, a to spôsobom u nás netradičným – najmä v spojení s obrazom – VJ setmi. Poézia sa, zjednodušene povedané, chápe ako intímna čitateľská záležitosť, teda čosi ako upokojujúci duchovný pokrm pre dlhé zimné večery a chvíle osamelej kontemplácie. Nepôsobí festivalový ruch nepriaznivo na vnímanie básne? Nemyslím si. Báseň je prostriedok komunikácie a z toho pre mňa vyplýva, že by jej „sila“ mala byť testovaná v rôznych prostrediach a komunikačných situáciách, nielen pri nočnej lampe. Potreba festivalovej prezentácie básne je podľa mňa akútna najmä dnes, keď panuje všeobecne rozšírený názor, že poézia je čosi exkluzívne a nezrozumiteľné. Zdá sa mi, že práve festivalové prostredie „generuje“ tú správnu atmosféru, v ktorej sa rúcajú predsudky a bariéry a v ktorej môžu nájsť nové komunikačné možnosti nielen básnici, ale aj kritici a predovšetkým publikum. Obecenstvo bude mať možnosť stretnúť sa so známymi i menej známymi básnikmi osobne a naživo si overiť, či je poézia naozaj taká nekomunikatívna, ako sa o nej niekedy neprávom traduje. Na ktorých hostí si ako organizátor najväčšmi hrdý? Som veľmi rád, že pozvanie prijal írsky básnik Peter Sirr, ktorý prichádza na Slovensko prvýkrát. Z Fínska k nám zavíta Anni Sumari. Z Veľkej Británie príde mladý autor Owen Sheers. Hoci dosiaľ vydal len jednu zbierku, je príznačné, že sa dožila už štyroch vydaní v jednom z najrenomovanejších britských vydavateľstiev. Zo susedného Maďarska účasť prisľúbila Anna Szabó, poetka ocenená najvyššími maďarskými literárnymi oceneniami, a z Poľska to bude Tadeusz Pioro, jeden z najvýznamnejších básnikov mladšej strednej generácie. Domácu scénu bude reprezentovať debutantka Mária Ferenčuhová, ďalej Stanislava Repar-Chrobáková a Karol Chmel, ktorého poézia si zasluhuje viac pozornosti, než koľko sa jej venovalo doposiaľ. Festivalová paleta bude pestrá: vystúpia básnici z trinástich krajín, poľskí jazzmani, ako aj slovenskí experimentálni hudobníci. Jednotlivé predstavenia budú 2., 3. a 4. októbra od 19:00 v bratislavskom Štúdiu 12 na Jakubovom námestí. Vstup je pre všetkých bezplatný. Tu je azda namieste spomenúť, že hlavným partnerom festivalu je Moravia Steel, a.s. Čo zostane z festivalu po jeho skončení? Bude to predovšetkým festivalová antológia a stála webová stránka www.arspoetica.sk. Antológia bude viacjazyčná: texty budú uverejnené v pôvodnom jazyku, v slovenčine, angličtine a u niektorých autorov v nemčine. Vydavateľom zborníka je občianske združenie Ars Poetica, ktoré je zároveň aj hlavným organizátorom festivalu. Zhováral sa Peter Macsovszky

rámik Program večerov festivalu ARS POETICA 2003 Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava Začiatok vždy o 19.00 Vstup voľný. 2. 10. Anna Szabó, Maďarsko Par Hansson, Švédsko Karol Chmel, Slovensko Janet Paisley, Veľká Británia Alexander Dunst, Rakúsko Bartek Majzel, Poľsko Aleš Šteger, Slovinsko VJ-set: Ján Šicko Koncert: Poľské jazz trio: Kolakowski / Twarozek / Skolik 3. 10. Liz Niven, Veľká Británia Mária Ferenčuhová, Slovensko Kateřina Rudčenková, Česká republika Helwig Brunner, Rakúsko Tadeusz Pioro, Poľsko Mohamed Hmoudane, Francúzsko Nicolaj Stochholm, Dánsko Anni Sumari, Fínsko VJ-set: Ján Šicko Koncert: Poľské jazz trio: Kolakowski / Twarozek / Skolik 4. 10. Stanislava Chrobáková, Slovensko Primoš Repar, Slovinsko Kristina Ehin, Estónsko Marta Podgornik, Poľsko Owen Sheers, Veľká Británia Dilys Rose, Veľká Británia Tereza Riedlbauchová, Česká republika Peter Sirr, Írsko VJ-set: Ján Šicko Koncert: Július Fujak a hosť Slovenské preklady recitujú: Táňa Pauhofová a Marek Geišberg Zmena programu vyhradená.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama