Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

JAN KELLER


Stredné vrstvy by si mali uvedomiť, že nedoplácajú na ľudí pod sebou, lež na tých nad sebou.