Reklama
Refundo.sk
Reklama

JAN KELLER


Stredné vrstvy by si mali uvedomiť, že nedoplácajú na ľudí pod sebou, lež na tých nad sebou.