Reklama
Reklama

CHRIS HEDGES


Kolektívne kráčame k sebazničeniu, korporátny kapitalizmus, ak zostane nekontrolovaný, nás zabije.