Reklama
Reklama

správy

Obvinenie Denisy Havrľovej zrušené
Počet zobrazení: 601

> Obvinenie Denisy Havrľovej zrušené Krajská prokuratúra v Prešove zrušila vznesenie obvinenia z útoku na verejného činiteľa voči redaktorke rómskych novín Romano nevo ľli Denise Havrľovej. Prokurátor preskúmal zakonnosť postupu vyšetrovacích orgánov na základe obdobnej argumentácie, ako je uvedená v stažnosti, a označil ho za nezákonné. Podľa jeho názoru zo strany Denisy Havrľovej nešlo o hrubo uražlivý prejav, pričom nebolo spochybnné to, že správanie sa policajta u nej mohlo asociovať prejavy rasizmu. Denisa prijala túto skutočnosť s radosťou, pričom skúmanie disciplinárnej zodpovednosti policajta na základe jej stažnosti pokračuje. > Parlament Rómov bez 104 mimovládnych organizácií Všetkých 104 členských MVO sa 11. apríla 2002 odčlenilo od Parlamentu Rómov a založilo Radu mimovládnych organizácií rómskych komunít. Konali tak na základe nesúhlasu s aktivitami bývalého predsedu Parlamentu Rómov Ladislava Fízika. Podľa zástupcov Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít Ladislava Richtera, Tibora Lorana a Jána Stojku predseda Parlamentu Rómov Ladislav Fízik „zneužíva meno 104 mimovládnych organizácií“, ktoré ešte pred niekoľkými týždňami boli súčasťou Parlamentu Rómov. > Európsky týždeň boja proti rasizmu bol úspešný Do rôznych aktivít pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rasizmu sa zapojilo 123 miest na Slovensku. Mnohí nás o svojich podujatiach informovali prostredníctvom listov. ICM Poprad oslovilo žiakov viacerých škôl v Poprade a zorganizovalo niekoľko akcií. Tí najmenší sa zapojili do výtvarnej dielne, ktorá bola spojená so súťažou o najlepšiu kresbu pre 1. stupeň ZŠ. Deti mali za úlohu namaľovať alebo nakresliť svoje chápanie slova „rasizmus“. Všetky práce boli potom vystavené v priestoroch ICM Poprad. Študenti základných a stredných škôl sa zúčastnili na debate o rasizme so zástupcom rómskej menšiny, ktorý je zároveň neoficiálnym hovorcom rómskej menšiny v obci Gánovce. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa zapojili do literárnej súťaže. II. ZŠ v Žiari nad Hronom urobila centrálnu nástenku na tému Európsky týždeň boja proti rasizmu a aktivity iniciatívy Ľudia proti rasizmus aj s fotkami osobností, ktoré sa zapojili do boja proti rasizmu. Počas marca pripravili aj nástenky k témam, ako základné pojmy, spôsoby pomoci, ľudské práva, zákony, obrana, extrémistické hnutia, Rómovia a Afroslováci a predstavili aj ukážky z tvorby žiakov - plagáty, slohové práce a podobne. Okrem toho boli problémom rasizmu venované i ďalšie podujatia: rozhlasová relácia, výchovný koncert - ukážky z muzikálov, besedy a premietanie filmov s tematikou rasizmu. Gymnazisti v Lipanoch vyzbierali počas svojich aktivít 250 Sk, ktoré venovali iniciatíve ĽPR. Policajné hliadky OR PZ Pezinok počas výkonu služby poriadkovej polície pri zastavovaní vozidiel v danom týždni rozdávali informačné materiály. Zorganizovali aj infostánok na prízemí budovy OR PZ v Pezinku, kde rozdávali materiály a prezentovali preventívne aktivity pezinskej polície. > Patkoló protestuje proti nepozývaniu zástupcov Rómov Predseda Rómskej iniciatívy Slovenska Alexander Patkoló vyjadril ostrý protest proti zaužívanému zvyku nepozývať na rôzne konferencie a stretnutia týkajúce sa rómskej menšiny samotných predstaviteľov rómskych organizácií. Ako príklad uviedol nedávnu konferenciu k výsledkom štúdie Chudoba a sociálne postavenie Rómov na Slovensku vo Washingtone, kde boli ako oficiálni zástupcovia Rómov delegované úradníčky z Úradu vlády SR. Opieral sa pritom o informácie z médií, podľa ktorých sa na spomínanej konferencii mali zúčastniť okrem zástupcov vlády aj predstavitelia mimovládnych organizácií a rómskej komunity. Hovorkyňa splnomocnenkyne vlády Alena Buchláková uviedla, že na podujatie pozvali predstaviteľov slovenskej strany organizátori - slovenská ambasáda vo Washingtone a Svetová banka. Okrem autorov štúdie, pracovníčok Úradu vlády SR, zástupcov jej sekretariátu - ako dodala Klára Orgovánová - sa na seminári zúčastnili aj predstavitelia rómskeho mimovládneho sektora, a to zástupkyne organizácie KARI a Zväzu mladých Rómov. > Uroboros vyzýva slovenských Židov Na odmietnutie násilností izraelských vojsk na území palestínskej samosprávy vyzvalo Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku občianske združenie Spoločnosť Uroboros, ktorá presadzuje náboženskú toleranciu a boj proti rôznym prejavom fanatizmu. Podľa predstaviteľov spoločnosti by mali slovenskí Židia zaujať jasný postoj v otázke konfliktu na Blízkom východe medzi izraelským štátom a Palestínčanmi a prostredníctvom svojich kontaktov vyzvať predstaviteľov židovského štátu na dodržiavanie ľudských práv a ukončenie vojenskej agresie. Podobne by mal zväz vyzvať izraelskú vládu, aby neodďaľovala vyslanie vyšetrovacej komisie OSN do palestínskeho utečeneckého tábora Džanín, o ktorom Palestínčania tvrdia, že sa tam izraelská armáda dopustila masakry. > Mobilizačnú kampaň pre Rómov Členovia Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít chcú pred parlamentnými voľbami zorganizovať mobilizačnú kampaň medzi Rómami, aby ich oboznámili s programami kandidujúcich strán. Chceli by im priblížiť výhody, ktoré prinesie ich účasť na voľbách. Rómski aktivisti budú chodiť po dedinách a chceli by dostať k volebným urnám aspoň 60 percent rómskej populácie, čo by považovali za úspech. O financovanie požiadali donorov z krajín Európskej únie a USA. > Odmietajú spoluprácu Rada rómskych mimovládnych organizácií odmieta spolupracovať s Parlamentom Rómov, pokiaľ budú jeho členmi aj politické strany. Svoje rozhodnutie opiera o mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla v Trenčíne, kde sa dištancovala od politických aktivít svojich členov. Trenčianske mimoriadne zasadnutie rady rozhodlo o zosadení Ladislava Fízika z postu jej predsedu. Dôvodom bola Fízikova údajná kandidatúra na poslanca za HZDS. Ako uvádza vyhlásenie rady, 104 RMVO združených v rade sa preto 11. apríla zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR ako Rada mimovládnych organizácii - Rómskych komunít. > Nedôverujú rómskym politickým stranám Koncom roka 2001 robil Inštitút pre verejné otázky dotazníkový výskum Ľudský rozvoj Rómov na vzorke 1030 rómskych respondentov, ktorého zadávateľom bol Rozvojový program OSN (UNDP). Cieľom výskumu bolo získať čo najpresnejšie údaje o rómskej populácii na Slovensku - o rodinných vzoroch a životnom štýle, postojoch k vzdelaniu, o zdravotnom stave, životnej úrovni, o vzťahoch k majorite a politickej participácii a reprezentácii. Rómovia tvoria približne 8 percent občanov Slovenskej republiky, čo je nezanedbateľná skupina potenciálnych voličov. Výskum IVO preukázal, že 68 percent respondentov, ktorí boli v roku 1998 oprávnení voliť, sa zúčastnilo na parlamentných voľbách. Najväčšiu dôveru si získalo HZDS (69 %). SMK verí 8 a SDKÚ 6 percent Rómov. Iba približne 6 percent respondentov výskumu IVO uviedlo, že ich záujmy sú dostatočne reprezentované na celoštátnej úrovni. Celkovo je dôvera obyvateľov Slovenska v tieto inštitúcie podľa výskumu ÚVVM z decembra 2001 vyššia - parlamentu dôveruje 19 a vláde 24 percent respondentov. V prípade miestnej samosprávy to deklarovalo 23 percent Rómov oproti 53 pecentám všetkých obyvateľov SR a v prípade komunitnej úrovne až 28 percent Rómov. Rómovia uviedli, že najviac sa môžu spoľahnúť predovšetkým na svojich priateľov a susedov, či už spomedzi Rómov alebo majoritného obyvateľstva. Vyššiu dôveryhodnosť zahraničných donorov v porovnaní s mimovládnymi organizáciami, či už rómskymi alebo nerómskymi, možno zdôvodniť tým, že ich Rómovia vnímajú ako zástupcov prosperujúcich krajín so zreteľným záujmom riešiť ich sociálnu situáciu. Rómovia zatiaľ nereflektujú rómske a nerómske mimovládne organizácie ako dôveryhodných aktérov. Iba 15 percent respondentov výskumu IVO uviedlo, že dôveruje nejakej rómskej politickej strane - 70 percent z toho patrí Rómskej občianskej iniciatíve, druhou najdôveryhodnejšou stranou je Rómska iniciatíva Slovenska (RIS), ktorej prejavilo dôveru 21 percent respondentov. Jednou z otázok výskumu IVO bolo takisto, aké rómske osobnosti samotní Rómovia poznajú. Respondenti častejšie uvádzali známe osobnosti z oblasti kultúry, ako napríklad Věra Bílá, Ján Berky Mrenica, než rómske politické osobnosti. Najznámejšou rómskou osobnosťou sa podľa výskumu ukázal Alexander Patkoló, predseda RIS. Pod vedením analytika IVO Michala Vašečku údaje spracovali Martina Holecová, Elena Kriglerová, Peter Puliš a Jana Rybová.

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama