Dôvera občanov sa otriasa

V posledných mesiacoch sme svedkami doteraz nebývalého javu – giganty americkej ekonomiky padajú dole jeden za druhým ako kocky domina. Príčina je stále tá istá: Firmy podvádzali v účtovníctve a hoci boli v strate, vykazovali zisk. To sa im stalo osudné – obchodníci na burze prestali mať záujem o ich akcie a firmy boli prinútené vyhlásiť bankrot.
Počet zobrazení: 1330

V posledných mesiacoch sme svedkami doteraz nebývalého javu – giganty americkej ekonomiky padajú dole jeden za druhým ako kocky domina. Príčina je stále tá istá: Firmy podvádzali v účtovníctve a hoci boli v strate, vykazovali zisk. To sa im stalo osudné – obchodníci na burze prestali mať záujem o ich akcie a firmy boli prinútené vyhlásiť bankrot. Na sklonku minulého roka to bol Enron a tento pondelok sa k nemu pridala jedna z najväčších telekomunikačných spoločností WorldCom. Bublina spľasla. Ilúzia o neobmedzenom raste cien akcií sa rozplynula. Dôvera občanov – drobných investorov v neobmedzené možnosti akciového trhu sa otriasa. Situácia je natoľko vážna, že prezident Spojených štátov George W. Bush cítil potrebu prehovoriť k americkým podnikateľom. A čuduj sa svete, vo svojom prejave sa ani len jedným slovkom nezmienil o ,,neviditeľnej ruke trhu“, ktorá všetko vyrieši. Zaujímavé, veď táto mantra patrí do základnej výzbroje všetkých neoliberálnych šamanov, ktorí nás presviedčajú o svojej jedinečnej a ničím nespochybniteľnej pravde. V prejave amerického prezidenta sa však niekoľkokrát opakovali dva výrazy – svedomie a obnova dôvery. Aj keď sa dôvera vníma ako abstraktný pojem, ktorý ťažko môžeme presne kvantifikovať, jej prítomnosť, či neprítomnosť má výrazný vplyv na charakter celej spoločnosti. To už zistili aj politológovia, konkétne Robert Putnam v knihe Making Demokracy Work, v ktorej poukázal na faktory ovplyvňujúce rozvoj demokracie v Taliansku na príklade porovnania jeho rozvinutého severu s chudobným juhom. Sieť väzieb medzi občanmi, ich účasť v rozličných spolkoch, participácia na veciach verejných, morálka, vzdelanie a vzájomná dôvera spolu vytvárajú čosi, čo nazval ľudský kapitál. Kultivácia a rozvoj ľudského kapitálu je hnacím motorom, ktorý zabezpečuje napredovanie celej spoločnosti. V Spojených štátoch amerických je však teraz dôvera ľudí otrasená, a preto i vyhliadky do budúcnosti ostávajú neisté. Povzbudivá nie je ani predstava občanov, že svoje úspory, ktoré vkladali do dôchodkových fondov, už nemusia vôbec uvidieť. Priznal to aj prezident Bush: ,,A čo je najhoršie, (škandály pozn. red.) stále ubližujú miliónom ľudí, ktorých živobytie, zabezpečenie na staré kolená, vnútorný pokoj a finančná istota závisia práve od morálky podnikania.“ Nuž, aká to je morálka podnikania, keď šéf predstavenstva skrachovaného Enronu Kenneth Lay dostal od firmy odstupné 104 miliónov dolárov a okrem toho mu ešte pribudnú zisky z predaja akcií tejto korporácie za posledné tri roky vo výške 119 miliónov dolárov?! Aj na túto otázku si George Bush odpovedal prekvapujúco, v úplne inom duchu, ako sme u neho zvyknutí: ,,Príjem topmanažéra vysiela do okolia jasný signál, či je tento človek zameraný na tímovú prácu, alebo mu ide len o vlastné obohatenie. Podľa príjmu zistíte, či je jeho hlavným cieľom tvorba bohatstva pre akcionárov, alebo hromadenie bohatstva výhradne pre seba.“ Neviem, kto americkému prezidentovi píše prejavy, ale za tieto slová, by sa nehanbil nijaký ľavičiar. Žeby už svitlo aj Bushovi?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984