Reklama
Reklama

Čudný zápas za svoje práva

Spoločnosť SaS Slovensko prestala od minulého týždňa vyplácať klientom výnosy a vklady. Zaradila sa tak medzi početnú skupinu tzv. nebankových nelicencovaných subjektov, ktoré z ničoho nič, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ukončili svoju činnosť
Počet zobrazení: 1480

Spoločnosť SaS Slovensko prestala od minulého týždňa vyplácať klientom výnosy a vklady. Zaradila sa tak medzi početnú skupinu tzv. nebankových nelicencovaných subjektov, ktoré z ničoho nič, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ukončili svoju činnosť. Po BMG Invest, AGW a BDV Družstve sa aj klienti SaS Slovensko pripojili k početnej skupine oklamaných občanov, ktorí zostali pred zamknutými dverami pobočiek spomínaných spoločností. V tomto prípade sa situácia predsa len trochu odlišuje – majiteľ firmy vyhlásil sám na seba konkurz. Vraj chcel takto predísť budúcim škodám. Už začiatkom roka došlo po uzavretí prevádzok viacerých podnikateľských subjektov zhromažďujúcich peniaze od občanov k enormnému nárastu ich nedôvery aj voči SaS Slovensko. Podľa majiteľa spoločnosť podnikala na základe licencie pre fyzickú osobu na záložnú činnosť, na ktorú možno získavať sekundárne zdroje aj na základe zmlúv o správe peňažných prostriedkov. Bol to však permanentný tlak verejnosti a médií, ktorý spôsobil, že sa spoločnosť dostala do situácie, keď nie je schopná vyplácať klientov, ktorí nepožadujú len výnosy, ale aj vložené a spravované peniaze. Návrh na začatie konkurzného konania znamená, že po jeho podaní už môže klientov spoločnosti vyplácať len správca konkurznej podstaty po tom, ako súd rozhodne o konkurze. Alibizmus, ktorým sa ľahko zbavuje zodpovednosti. Kto všetko však má podiel na koláči viny? Štát, ktorý nedokázal zabezpečiť dostatočný dozor nad peňažným trhom? Orgány činné v trestnom konaní? Naivní i ziskuchtiví občania, ktorí sa dali zlákať masívnou reklamou a vložili svoje peniaze s vidinou maximálneho zisku? Podľa predstaviteľov spoločnosti SaS Slovensko totiž legálnosť jej podnikania potvrdzujú viaceré rozhodnutia štátnych orgánov vrátane rozsudku Najvyššieho súdu SR. Kto teda zlyhal? To ukáže, a možno aj nie, budúcnosť. No klientov nebankových subjektov, ktorí sú skutočne rôznorodí, zaujíma súčasnosť. A tak na masírovanie myslí nastupuje opäť reklama z televíznych obrazoviek, zo stránok novín a časopisov, vykúkajúca z poštových schránok, tentoraz vyzývajúca k „zjednotenej sile“. Do portfólia spoločností ponúkajúcich pomoc v takejto nezávideniahodnej situácii patrí aj istá nezávislá inštitúcia, ktorá napomáha rozvoju účinného systému ochrany ľudských práv a občianskych práv na Slovensku. Vyzýva všetkých poškodených občanov, aby sa na ňu písomne obrátili so žiadosťou o pomoc pri presadzovaní svojich záujmov. Pomoc, ktorá je v dnešnej spleti kompetentno-nekompetentnej legislatívy pre obyčajných ľudí chvályhodná. No prečo sa táto pomoc akoby nenápadne ponúka postihnutým klientom prostredníctvom a najmä za peniaze iných štátnych inštitúcií, napríklad na regionálnej a miestnej úrovni. O to nepochopiteľnejšie, že to boli práve štátni predstavitelia, ktorí sa od zodpovednosti za krach týchto inštitúcií dištancovali a odmietajú akékoľvek odškodnenie postihnutých občanov. Parafrázujúc známu vetu Shakespearovho Hamleta, dalo by sa povedať: Je niečo zhnité v štáte slovenskom! Niektorí poškodení klienti sa už rozhodli. V blížiacich sa parlamentných voľbách podporia tie politické strany, ktoré sa budú usilovať riešiť ich problémy. Prehliadnu však v predvolebnom ošiali, kedy naozaj pôjde o ich záujmy a kedy sa len niekto bude usilovať na ich chrbtoch vyšplhať k moci?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama