Reklama

Rozširuje sa počet osôb i obmedzení

Pod rozporom záujmov sa rozumie taký rozpor, ktorý vzniká vtedy, keď pri výkone verejnej funkcie nastane možnosť uprednostniť osobný záujem pred verejným. Takto definuje konflikt záujmov návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov na čele s predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Ladislavom Oroszom (SDĽ)
Počet zobrazení: 1310

Pod rozporom záujmov sa rozumie taký rozpor, ktorý vzniká vtedy, keď pri výkone verejnej funkcie nastane možnosť uprednostniť osobný záujem pred verejným. Takto definuje konflikt záujmov návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov na čele s predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Ladislavom Oroszom (SDĽ). Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov by mal do určitej miery obmedziť základné práva špecifickej časti obyvateľstva - najmä v oblasti podnikania. A tak si vyžaduje, aby ho podporili prinajmenšom tri pätiny poslancov. Preto jeho iniciátori oslovili ako spolupredkladateľov aj predstaviteľov opozície. Ako sa vyjadrili právni experti za HZDS-ĽS Peter Brňák a Ján Cuper, ak sa zohľadnia ich pripomienky, je nádej, že túto legislatívnu normu zákonodarný zbor prijme. Poslanci rozhodnú asi v máji Návrh, ktorý 13. februára 2002 prešiel v Národnej rade SR prvým čítaním, vláda už odobrila, hoci jej Legislatívna rada mala určité námietky voči ,,postihu“ najbližších rodinných príslušníkov verejných činiteľov. Naopak, vyše 240 mimovládnych organizácií, združených v ad hoc aliancii Stop konfliktu záujmov, požaduje ešte prísnejšie znenie. Parlament mal zákon schváliť minulý štvrtok, ale vzhľadom na bezúspešné odvolávanie ministra vnútra Ivana Šimku rokovanie snemovne zamrzlo práve pri tomto bode, a tak sa celá procedúra prenáša na májovú schôdzu. Prvý pokus o právne obmedzenie konfliktov záujmov u nás predstavoval zákon z roku 1992 o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu, ktorý sa vzťahoval iba na poslancov SNR a členov vlády. V praxi sa však neuplatňoval. Od 1. novembra 1995 ho nahradil ústavný zákon o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Tiež sa ukázal ako bezzubý. Za šesť a pol roka NR SR nevydala ani jedno uznesenie o rozpore záujmov štátnych funkcionárov. O korupcii najmä vo verejnom sektore a následných etických, morálnych a ekonomických problémoch vedia občania tohto štátu svoje. Pritom i tu platí, že ryba smrdí od hlavy. Ukázali sa slabiny tohto zákona. Konanie o rozpore záujmov sa malo uskutočňovať na základe nedostatočne dôveryhodných údajov, spôsoby ich overovania sa legislatívne nedotiahli a sú dosiaľ v pôsobnosti orgánu, zloženého z poslancov, ktorí sami podliehajú režimu tejto právnej normy. Ako sa hovorí, ruka ruku umýva... Nečudo, že podľa výskumu verejnej mienky, ktorú zorganizovala agentúra Focus, 80 percent oslovených si naďalej myslí, že verejní činitelia uprednostňujú osobné záujmy pred verejnými. Čo nové prinesie právna úprava? Podstatne sa rozširuje pôsobnosť zákona o konflikte záujmov - zo súčasných 230 činiteľov na niekoľko tisíc. Zahrňuje aj starostov, primátorov a ostatných funkcionárov územnej samosprávy prvého i druhého stupňa, štátnych zamestnancov, štatutárnych zástupcov organizácií podliehajúcich nedávno prijatému zákonu o verejnej službe, riaditeľov štátnych a iných verejných podnikov. Je totiž plne opodstatnené požadovať i od zástupcov štátu v ekonomickej oblasti také správanie, aké sa vyžaduje od funkcionárov verejnej moci. Návrh pre verejných činiteľov ustanovuje povinnosť deklarovať aj majetkové pomery manželky, či manžela a ďalších osôb žijúcich s nimi v jednej domácnosti. Stávalo sa totiž, že toto ustanovenie obišli jednoducho tak, že majetok prepísali na svoje neplnoleté deti. Pôvodne sa uvažovalo, že zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2002, čo už nie je reálne. Jednotlivé výbory NR SR navrhujú presunúť tento termín na 1. január, resp. 1. marec budúceho roka. Tým by sa vytvoril dostatočný časový priestor na prijatie vykonávacích predpisov a nadväzujúcich zmien v ďalších zákonoch. Nemuseli by sa tak schvaľovať ani výnimky pre súčasných poslancov NR SR a komunálnych funkcionárov v mestách a obciach, ktorým sa túto jeseň končí mandát. Napriek určitým prieťahom si zákonodarcovia nepochybne uvedomujú, že ide o občanmi ostro sledovanú tému. Pred blížiacimi sa voľbami sa každý bod ráta, a tak sa dá predpokladať, že napokon bude táto právna norma schválená požadovanou ústavnou väčšinou.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama