Pluralita v ohrození

Diskusia o pluralite v štáte môže nadobudnúť dve podoby. Ak si celkom stroho prečítate základné dokumenty našej demokracie, hneď vám zíde na um, že pluralita je garantovanou kategóriou v našom spoločenskom systéme. No ak len minimálne sledujete to, čo sa dnes na politickom poli deje, musí vám byť jasné, že de facto je pluralita v budúcnosti ohrozená.
Počet zobrazení: 1725
16-m.jpg

Diskusia o pluralite v štáte môže nadobudnúť dve podoby. Ak si celkom stroho prečítate základné dokumenty našej demokracie, hneď vám zíde na um, že pluralita je garantovanou kategóriou v našom spoločenskom systéme. No ak len minimálne sledujete to, čo sa dnes na politickom poli deje, musí vám byť jasné, že de facto je pluralita v budúcnosti ohrozená. Pravica na Slovensku nadobúda rozmanité podoby, od trhového fundamentalizmu cez ľudový populizmus alebo importovaný konzervativizmus, nacionalizmus až po nepodarene adaptovaný liberalizmus. Faktom však zostáva, že tu stále je a zdá sa, že má pod sebou úrodnú pôdu. Naľavo je to o čosi zložitejšie. Neschopnosť politickej elity jasne definovať svoju orientáciu a pomenovať skutočné problémy našej krajiny atomizovala spektrum naľavo. Zostáva mu necelých šesť mesiacov na to, aby sa dostalo z najťažších problémov od novembrovej revolúcie z roku 1989. To, že by bolo Slovensko európskou raritou, keby nemalo v parlamente štandardnú ľavicu, by v skutočnosti malo trápiť slovenského voliča až v druhom rade. Síce by pravica nadobudla presvedčenie, že dostala zelenú na toľko pertraktovanú zmenu charakteru štátu na zriadenie, kde by bol európsky štandard brzdou rozvoja ekonomiky, kde by bol štát ako taký nepriateľom podnikavých a kde by ten istý štát nemal v kompetencii riešiť drámy niekoľko stotisíc ľudí, ktorí sa ocitli na pokraji spoločnosti. Znova tento fakt nie je vinou voliča, ale tých, čo ho nevedia presvedčiť. Spoliehať sa na uvedomelých z radov sklamaného elektorátu by bolo utópiou, a tak si predstavitelia nášho „ohrozeného druhu“ musia načrtnúť scenár, v ktorom by mali dosiahnuť parlamentnú reprezentáciu. Ak nie pre nič iné, tak len preto, aby dokázali, že si naša krajina pluralizmus, ktorým dnes argumentujú, naozaj zaslúži. Pluralita je v skratke o tom, že v krajine existuje legitímna politická reprezentácia a proti nej stojí takisto legitímna, relevantná a najmä pripravená alternatíva, ktorá by však mala mať odlišné videnie problémov a ich riešení. Pri predstave, že by sa v parlamente mala ruvať medzi sebou len naša mnohotvárna pravica, nám síce môže prebiehať mráz po chrbte, ale napokon nie je to vinou ani pravice. Kto je teda ten alebo tí, čo zlyhali? Tí, ktorí nadradili diskusiu o sebe nad diskusiu o tých, ktorí ich zvolili. Každý, kto sa na tej diskusii zúčastnil, si musí spytovať svedomie, na čí úkor to robil. Keď sa vrátime k atribútom alternatívy v pluralitnom prostredí, musíme si zodpovedať aj otázku, ktorý z ľavicových subjektov má šancu túto alternatívu reprezentovať. Kto má šancu si od občanov na štyri roky prepožičať legitimitu a relevantnosť a kto má šancu byť pripravený reprezentovať naozajstnú alternatívu voči dočasnej pravicovej prevahe. Ak vznikla SDA ako alternatíva voči SDĽ, tak je to primálo na to, aby splnila funkcie alternatívy v pluralite. Ak však vznikla ako alternatíva proti dominantnej pravici, je naopak otázne, či má sama dostatok síl a entuziazmu byť pravici vyrovnaným oponentom a nielen jej kulisou. Ak si však súčasná slovenská ľavica nestanoví odvážnejší a logickejší cieľ ako sa len biť na vlastnom pieskovisku a neexpandovať na iné ihriská, tak si už naozaj nezaslúži plniť svoju úlohu v pluralitnom politickom systéme.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984