Reklama
Reklama

Niekto sa súdi, iný zvýšenie zaplatí

Primátor Trnavy Štefan Bošňák opäť vydal vyhlásenie, podľa ktorého do tohto termínu spoločnosť Trnavatel nerokovala s mestom. Pritom táto káblová spoločnosť, ktorej 95-percentným vlastníkom je UPC a päťpercentným samotné mesto, je oprávnená zmeniť ceny len po prerokovaní s mestom. Dodnes sa tak nestalo.
Počet zobrazení: 631

Primátor Trnavy Štefan Bošňák opäť vydal vyhlásenie, podľa ktorého do tohto termínu spoločnosť Trnavatel nerokovala s mestom. Pritom táto káblová spoločnosť, ktorej 95-percentným vlastníkom je UPC a päťpercentným samotné mesto, je oprávnená zmeniť ceny len po prerokovaní s mestom. Dodnes sa tak nestalo.

Trnava teda tvorila zmluvu s Trnavatelom ako spoluvlastník. Bolo to v roku 1994, to znamená v čase, keď táto spoločnosť ešte nespadala pod UPC Slovensko. Jej majiteľmi boli Radio Public Brusel a Satro. Ale po zmene vlastníkov UPC podpisom prebralo všetky dovtedajšie zmluvy Trnavatelu. Dnes však argumentujú tým, že tento kontrakt je podľa nich zastaralý. Mesto nemalo záujem na jej zmene, lebo mu vyhovuje. Doteraz ani Trnavatel nežiadal jej zmenu a stanovisko k tejto otázke nám nevedela poskytnúť ani hovorkyňa UPC Slovensko Pavla Petrlová. Iba dodala, že ostatné záležitosti týkajúce sa spomínanej zmluvy bude spoločnosť riešiť s príslušnými orgánmi.

Viacero porušení

Trnavatel teda trvá na zaplatí cien od občanov podľa nového cenníka. Z vyhlásenia primátora vyberáme: "Mesto Trnava oznamuje svojim občanom, že spoločnosť Trnavatel, s.r.o., ani do dnešného dňa, t. j. 23. apríla 2001, nerokovala s mestom Trnava o zvýšení cien za prevádzkovanie káblových rozvodov. Preto akékoľvek vymáhanie vyššej ceny je v rozpore so zmluvou medzi mestom Trnava a Trnavatelom. Spoločnosť podľa nášho názoru svojím postupom porušuje aj jednotlivé abonentské zmluvy, v ktorých sa v článku IV., bod 2 hovorí: Cenu je spoločnosť oprávnená upraviť po predchádzajúcom prerokovaní s mestom Trnava, ak…" (spomínanú zmluvu máme v redakcii k dispozícii).

Trnavatel teda porušil abonentskú zmluvu v dvoch bodoch. Okrem už spomínaného vo vyhlásení primátora ešte v bode 3, kde sa hovorí, že "zmena ceny sa účastníkovi oznámi písomne a tento je povinný zmenenú cenu zaplatiť, ak zmena s uvedením dôvodu mu bude doručená mesiac pred splatnosťou". V praxi by to znamenalo, že Trnavčania mali tento nový cenový výmer obdržať najneskôr 1. januára 2001. Ale podľa hovorcu primátora Pavla Tomašoviča Trnavčania tieto listy, keďže boli posielané ako bežné zásielky, dostali až v prvý januárový týždeň. Pretože 1. január je sviatočným dňom, automaticky museli občania tento list obdržať až po ňom. Vzhľadom na spoľahlivosť pošty ho viacerí vraj nedostali vôbec. Okrem toho porušil Trnavatel v jednom bode aj zmluvu s mestom, kde stálo, že ceny môže zmeniť iba v prípade, že výška inflácie bola viac ako desaťpercentná.

Zdĺhavé súdne konanie

Mesto preto ešte 15. januára 2001 podalo na Okresný súd v Trnave návrh na súdne konanie. Spoločnosť Trnavatel ale mala námietku zaujatosti voči sudcovi, o ktorej má rozhodnúť Krajský súd v Trnave. Podľa Občianskeho zákonníka to malo byť do 30 dní od podania, pričom k tomu došlo okolo 31. januára 2001. Ale dodnes mesto rozhodnutie nemá. Preto podalo návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa domáha, aby súd odložil platnosť vydaného cenníka až do právoplatného rozhodnutia súdu. Existujú však indície, že Trnavatel má značný záujem na tom, aby sa súd konal v meste, kde UPC neprevádzkuje káblovú televíziu. Podľa našich informácií by to malo byť v Galante. Zmýšľanie tejto spoločnosti je logické, keďže zvyšovanie cien káblovej televízie sa vo verejnosti stretlo so značnou nevôľou. A predsa aj sudcovia sú diváci…

Obyvatelia Trnavy sa môžu síce individuálne obrátiť na súd, no mnohí čakajú práve na verdikt sporu medzi Trnavatelom a samotným mestom. Prevádzkovateľ káblovej siete ich vyzval, aby zaplatili rozdiel medzi starou a novou cenou, inak ich začne od konca apríla odpájať. Podľa slov jednej z obyvateliek, ktorá platí káblovku štvrťročne, síce dala príkaz, aby jej pri budúcej platbe strhli z účtu výšku novej ceny, no chystá sa ho zrušiť.

Zmluvu s káblovkou má len Trenčín

V tejto súvislosti sme zisťovali, či aj iné krajské mestá majú podobnú zmluvu priamo so spoločnosťou UPC alebo jej dcérskymi firmami. Podľa hovorcu trenčianskeho primátora toto mesto síce zmluvu s UPC má, no obsahuje iba umožnenie spoločnosti prevádzkovať káblovú televíziu v Trenčíne. Košice však žiadny podobný kontrakt nepodpísali. Mestská časť Západ má len zmluvu o spolupráci, ktorá sa ale týka prevádzkovania infokanála. Ani hovorkyňa primátora Banskej Bystrice o existencii takéhoto kontraktu nevedela. Banská Bystrica, Zvolen, Sliač síce budú zakladať spoločný káblový okruh, ale ten by mal mať iba charakter mestskej televízie. Takúto zmluvu nemá ani Bratislava. Nitra a Prešov nefigurujú na zozname miest, kde káblovú televíziu prevádzkuje UPC Slovensko.

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama