Reklama
Reklama

Rakúska tlač

Politika v Zväze poistencov Zdravotné poisťovne trpia akútnymi problémami v oblasti financovania. Sotva však na tom nesie vinu Hans Sallmutter, prezident Zväzu poistencov.
Počet zobrazení: 1132

Politika v Zväze poistencov

Zdravotné poisťovne trpia akútnymi problémami v oblasti financovania. Sotva však na tom nesie vinu Hans Sallmutter, prezident Zväzu poistencov. Príčinou je otváranie nožníc vo vývoji príjmov a výdavkov. Jednoduché zvýšenie príjmov nič nevyrieši, treba sa pozornejšie pozrieť aj na stranu výdavkov. Je predsa jasné, že ak sa vec bude riešiť jednostranne, tak tu ten istý problém bude o pár rokov znovu, v rovnakej podobe otvorených nožníc. Čo však možno Sallmutterovi a Zväzu poistencov vyčítať, je, že sa im nepodarilo skorigovať štrukturálne nedostatky. Jeho šancou na samosprávu by bolo práve využitie úlohy Zväzu ako manažmentu na riešenie problémov. Namiesto toho sa do popredia tlačila politická funkcia tejto organizácie. Doteraz si Sallmutter nevyžiadal od oblastných zdravotných poisťovní návrhy na ozdravné koncepcie. Dá sa kritizovať aj to, že ešte neexistujú jednotné výkonnostné štandardy a vyrovnávací fond vlastne odmeňuje zle hospodáriace poisťovne, hoci v skutočnosti by mal riešiť štrukturálne nevyváženosti. Ak sa hovorí o reorganizácii Hlavného zväzu sociálnych poistencov, musia byť jeho ciele postavené na funkčnosti. Nejde pritom o otázku centralizmu či federalizmu, ale o ich efektívnu kombináciu. A pritom vôbec nie je dôležité, ako sa prezident zväzu volá. Ale vláda to zrejme vidí inak.

(21. 6. 2001) Die Presse

Hodnoty pre všetkých

Otázka rovnoprávneho zaobchádzania s homosexuálmi a lesbami podlieha v Rakúsku klasickej ľavo-pravej schéme. V tábore "strán semafora" (SPÖ, Zelení a Liberáli) je silná podpora pre registrované partnerstvo a zrovnoprávnenie homosexuálov vo všetkých oblastiach života, zatiaľ čo ÖVP a FPÖ to odmietajú, pretože v tom vidia ohrozenie manželstva a rodiny. Tento konflikt je však umelý, pretože v skutočnosti neexistuje žiadny protiklad medzi rodinnou politikou a rovnoprávnosťou homosexuálov a lesieb. Rovnoprávnosť je tak otázkou ľudských práv, ako aj občianskych hodnôt. Homosexualita je založenie, ktoré sa nedá zmeniť. Nie je otázkou slobodnej voľby, rozhodnutia "stať sa" homosexuálnym, ale výlučne otázkou toho, či človek sám uzná svoju vlastnú sexualitu. Čas, keď si homosexuáli a lesby uvedomia svoju orientáciu, závisí v rozhodujúcej miere od ich okolia a od ich vlastnej osobnosti. ÖVP sa definuje ako kresťanskodemokratická strana, ale odopiera homosexuálom zaobchádzanie na základe svojich hodnôt a princípov. Naďalej je proti vyškrtnutiu § 209 trestného zákonníka, na základe ktorého možno homosexuálov odsúdiť až na päťročné odňatie slobody. Tento zákon diskriminuje a kriminalizuje homosexuálov, ale nikoho nechráni. Registrované partnerstvo nie je privilégiom, ale nutným opatrením na dosiahnutie reálnej rovnoprávnosti. V žiadnom prípade nepredstavuje ohrozenie pre klasické manželstvo.

(21. 6. 2001) Profil

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama