Reklama
Reklama

Rakúska tlač

Debata o prisťahovalcoch
Počet zobrazení: 1152

Debata o prisťahovalcoch

Nezávislá nemecká komisia pre prisťahovalectvo - nazývaná aj Süssmuthovej komisia, podľa jej predsedníčky, političky CDU Rity Süssmuthovej, prezentovala dlho očakávanú správu, a to znamená zmenu základnej paradigmy nielen pre Nemecko, ale pre celú Európu. Komisia totiž jednoznačne vyhlásila: Nemecko je v rozpore s prevažujúcim názorom krajinou imigrantov. Potrebuje prisťahovalcov z demografických dôvodov, "aby", (ako sa hovorí v úvode spomínanej správy) "mohla potvrdiť svoje miesto medzi vedúcimi krajinami." Nemci tak vyvodili dôsledky z poznatkov, ktoré rok analyzovali demografi v nespočetných štúdiách. Európska populácia starne a klesá, a bez prisťahovalcov z vonku je jej sociálny a zdravotnícky systém odsúdený na zánik. Nemecko plánuje každoročný prísun 20 tisíc kvalifikovaných cudzincov, a tak chce otvoriť krajinu pre 200 tisíc imigrantov, vrátane ich rodín. Toľko Nemci. A čo Rakúšania? Domácu líniu potvrdila vicekancelárka Susanne Riess-Passerová na poslednom sneme Slobodných, keď vyhlásila, že Rakúsko nie je prisťahovaleckou krajinou, a nikdy sa ňou nestane. Nikto jej neprotirečil. Zjavne je to súčasťou folklóru FPÖ, ale už sa to stalo samozrejmosťou aj pre Rakúšanov. Neprekáža im, že hospodárski odborníci majú odlišný názor. Historička B. Hamannová píše, že v roku 1910 pochádzal každý štvrtý Viedenčan z Čiech. V súčasnosti sa 12 % Rakúšanov narodilo mimo hraníc štátu a ďalších 10 % populácie tvoria cudzinci, ktorí žijú v krajine legálne. Demografický inštitút rakúskej Akadémie vied vyslovil nasledovnú prognózu: "Bez imigrantov by rakúska populácia klesla v rozpätí rokov 2000 až 2005 o 1,3 milióna na 6,8 milióna obyvateľov." Čo by to znamenalo pre systém dôchodkového poistenia, už odborníci vyrátali - bola by to katastrofa.

(4. 7. 2001) Der Standard

Správny smer

V Národnej rade vytiahli ešte raz všetky zbrane na poslednú bitku o rodičovské príspevky. Nad žalobami odporcov úpravy vyplácania príspevkov možno skutočne len potriasť hlavou: Vraj keď má rodič nárok na 30 mesačné vyplácanie príspevkov na deti, ale ochrana pred prepustením zo zamestnania ostáva nezmenená - stále 24 mesiacov, vytláča štát ženy zo zamestnania. K tomu treba povedať len toľko: ženy sú mysliace bytosti, a samé sa dokážu rozhodnúť, či nastúpia po dvoch rokoch do práce, alebo budú radšej 30 mesiacov poberať rodičovský príspevok. Ak si zvolia prvú možnosť, môžu ešte o šesť mesiacov dlhšie ako doteraz, poberať prídavky na deti. A to pri plnej právnej ochrane pred výpoveďou a s plným započítaním materskej dovolenky do penzie. Rodičovské príspevky nie sú vrcholom múdrosti, je potrebných množstvo ďalších opatrení v politike zameranej na ochranu rodiny, napríklad záruka miest v škôlkach pre pracujúce ženy. Ale vláda sa vydala správnym smerom, a to musia uznať všetci, čo berú problémy mladých ľudí vážne.

(5. 7. 2001) Die Presse

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama