Reklama

Prenájmy objektov FDaM transparentne

Fond detí a mládeže (FDaM) vznikol v roku 1993 ako orgán spravujúci majetok bývalého SZM. Počas piatich rokov v ňom "hospodárili" zväčša ľudia blízki HZDS a SNS a uzavreli s nájomcami množstvo nevýhodných zmlúv. Fond prichádza ročne odhadom najmenej o 19 miliónov korún na nájomnom za 21 rekreačných zariadení a 27 nebytových priestorov.
Počet zobrazení: 1881

Fond detí a mládeže (FDaM) vznikol v roku 1993 ako orgán spravujúci majetok bývalého SZM. Počas piatich rokov v ňom "hospodárili" zväčša ľudia blízki HZDS a SNS a uzavreli s nájomcami množstvo nevýhodných zmlúv. Fond prichádza ročne odhadom najmenej o 19 miliónov korún na nájomnom za 21 rekreačných zariadení a 27 nebytových priestorov.

Terajšia Rada Fondu detí a mládeže (RFDaM) podala v júni minulého roka na Krajskú prokuratúru v Bratislave oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku na bývalého riaditeľa fondu. Odvtedy sa však vôbec nič nedeje. V septembri roku 1999 dostala RFDaM oznámenie okresnej prokurátorky, že trestné oznámenie odstúpila na preverenie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, odboru ekonomickej kriminality v Bratislave I a o výsledku preverovania radu upovedomí. RFDaM však doteraz žiadne upovedomenie nedostala... Nové vedenie po nástupe do FDaM veľmi rýchlo zistilo, že so zmluvami uzavretými za uplynulé štyri roky sa nedá pohnúť, lebo boli absolútne "nepriestrelné". Jediným riešením bolo vytvorenie legislatívnej úpravy. Za vzor im poslúžil Zákon č. 72 z roku 1994 o správe majetku štátu. Novela zákona ustanovuje pravidlá prenajímania fondu tak, aby boli v súlade s ostatnými normami upravujúcimi prenajímanie majetku štátu a umožňuje zrušiť rozhodnutie v prípade rozporu s novelou do pol roka od doby nadobudnutia účinnosti zákona.

Nevýhodné zmluvy Nová právna norma sa bude dotýkať veľkého množstva zmlúv, ktoré sú uzavreté na dvadsať až tridsať rokov väčšinou za výrazne nevýhodných podmienok. Cena za prenájom kancelárskych priestorov, napríklad často v médiách spomínaného objektu Y.M.C.A., je asi sto korún za meter štvorcový ročne. Nájomcovia ďalej tieto priestory prenajímajú za 3000 - 4200 korún za meter štvorcový, z čoho je zrejmá obrovská nevýhodnosť pre fond. Toto je prvá vec, ktorá by mala byť prostredníctvom novely zmenená. Druhú vec, čo chce fond zmeniť, sú technické aspekty zmlúv, t. j. politika odpisov, ktorá má byť v súlade s predpismi. Novelu ihneď napadlo tzv. Združenia nájomcov, ktoré ale FDaM nepovažuje za legitímneho partnera pre rokovania. Voči pôvodne predkladanému návrhu boli pripomienky zo strany Legislatívnej rady vlády SR. Negatívne stanovisko zaujal aj právnik Ernest Valko. Následne zasadla skupina koaličných poslancov - právnikov a pripravila pozmeňujúce návrhy a nimi "právne očistila" nezrovnalosti, ktoré zákonu vyčítali kompetentné orgány. Takisto sa zoberali Valkovými výhradami. Celú filozofiu zákona posudzoval poslanec NR SR Peter Kresák (SOP) v spolupráci s Ladislavom Oroszom (SDĽ), ktorí ho aj odobrili. Ide o tzv. nepravú retroaktivitu, v našej legislatíve však bežnú. Návrh zákona napokon predložili parlamentu. V druhom čítaní bol vo februári tohto roku z rokovania parlamentu stiahnutý pre technické nedostatky. Nový poslanecký návrh bol predložený legislatívnej rade vlády, ktorá sa s ním však nezaoberala. Najbliššie by sa mala novela na jej rokovanie dostať tento týždeň a následne v máji opäť do parlamentu.

Novela by mala umožniť vstup ministerstva privatizácie do zmluvných vzťahov a vypovedať nevýhodné dohody, čím prispeje k možnosti financovania skutočných projektov pre deti a mládež. Teda by sa mal naplniť dôvod, pre ktorý je samotný fond zriadený.

Plány do budúcnosti Fond chce ďalej "zobjektívniť" nájomné a stabilizovať vnútorné hospodárenie, k čomu by mala prispieť likvidácia denníka Smena, a.s., a vydavateľstva Smena, a.s., v súčasnosti už mŕtvych spoločností. FDaM chce zlúčiť Hotely mládeže Slovakia so samotným fondom a tým ušetriť na administratíve. Potrebné je ďalej kompletizovať majetok, ktorý v roku 1990 pri "privatizácii" SZM zostal zabudnutý. Existuje tu dokonca pohľadávka voči Fondu národného majetku za podiel v Presscentre. Po vyriešení týchto problémov chcú založiť nadáciu, ktorá by distribuovala získané finančné prostriedky. V súvislosti s informáciou o zrušení FDaM v Českej republike vyvstáva otázka, či by obdobné riešenie nebolo vhodné aplikovať i v slovenských pomeroch. Podľa slov predsedu RFDaM Martina Kuglu by takýto postup nebol vhodný, pretože by nič neriešil. FDaM však chce časť svojho majetku odpredať. Súčasné nízke ceny nehnuteľností ale znemožňujú odpredaj všetkého majetku a kapitalizáciu výnosu, pretože by bol rádovo niekoľkonásobne nižší, ako je jeho reálna hodnota. Odpredaj by sa mal týkať najmä objektov priamo nesúvisiacich s činnosťou fondu. Vypísané už boli verejné súťaže na odpredaj tzv. zvyškového majetku. Pokiaľ sa podarí zrealizovať jeho predaj, fond nechce získané finančné prostriedky jednorázovo využiť na podporu mládežnických aktivít, ale výnos kapitalizovať, aby mal z čoho rozdeľovať peniaze v budúcich rokoch.

Minulý rok sa medzi mládežnické organizácie prostredníctvom grantov rozdelilo viac ako 700 000 korún, pričom suma na jednotlivé granty sa pohybovala od 5000 do 30 000 korún. Súčasťou ponuky fondu je aj kapacita v objektoch, ktoré má fond pod kontrolou, alebo sa dohodol s nájomcami. Za ich využitie by sa pravdepodobne neplatili komerčné ceny, ale iba režijné náklady. Zostáva len dúfať, že prostredníctvom navrhovanej novely bude môcť fond lepšie slúžiť tým, pre ktorých bol zriadený - mládeži.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama