Anketa

Minulý týždeň prijala NR SR zákon o presune vyše 300 kompetencií štátnej správy na samosprávu. Viacerých poslancov sme sa spýtali, ako ho hodnotia a či sa podarí spustiť reformu verejnej správy v stanovenom termíne.
Počet zobrazení: 1052

Minulý týždeň prijala NR SR zákon o presune vyše 300 kompetencií štátnej správy na samosprávu. Viacerých poslancov sme sa spýtali, ako ho hodnotia a či sa podarí spustiť reformu verejnej správy v stanovenom termíne.

Milan Hort (SDKÚ, exprimátor Považskej Bystrice):

Považujem to na najzávažnejší zákon, aký bol na Slovensku prijatý od roku 1989. Definitívne zakotvuje, že táto republika bude konečne patriť jej občanom, umožňuje, aby starostovia, primátori a ďalší volení zástupcovia mali nielen zodpovednosť, ale aj právomoci, aby vyššie územné celky (VÚC) mohli riešiť problémy, ktoré vznikajú na regionálnej úrovni. Ide o zákon realizovateľný, lebo je čitateľný a etapizovaný od 1. januára 2002 až do roku 2004. Verím, že sa stane základom toho, aby sa po 50 rokoch totality začalo meniť myslenie ľudí a ich záujem o veci verejné.

Alexander Slafkovský (DS, primátor Liptovského Mikuláša):

Ja som zaň hlasoval, pretože keď sme už prijali zákon o vytvorení VÚC, bolo by nesprávne nedať im aj kompetencie. To, čo v ňom nebude dobré, alebo bude chýbať, sa dá novelou upraviť. No považujem za dôležité, aby sa reforma verejnej správy odštartovala. Stihnúť sa dá, hoci sa vyskytnú určité problémy. Ale keby sme zákon odložili, pripustili by sme, že by sa celý proces zmrazil na dlhú, neurčitú dobu.

Peter Osuský (OSK):

Nedá sa povedať, že by zákon nebol krokom správnym smerom, no tento krok mohol byť ešte dlhší. Vedeli sme, že neohrozíme jeho prijatie, keď sa pri hlasovaní zdržíme. Týmto postojom sme chceli len podčiarknuť, že sa premrhala šanca urobiť výraznejší posun dopredu. Líšime sa tým od opozície, ktorá túto právnu normu nepodporila tvrdením, že vnesie chaos do výkonu verejnej správy. Podľa mňa nevznikne o nič väčší chaos ako pri novej autobusovej linke na Bratislavský hrad. Žiaľ, možnosť, akú má k dispozícii v parlamente súčasné vládne zoskupenie, sa v relatívne dlhšom čase nemusí vyskytnúť. Existuje riziko, že reformné kroky stuhnú ako odtlačky stôp v snehu.

OĽga Keltošová (HZDS-ĽS):

Náš klub sa pri konečnom hlasovaní zdržal, lebo z našich pozmeňovacích návrhov akceptovali hádam iba stotinu. Možno sa vládna koalícia preto tak zachovala, lebo sme z opozície a že existujú osobné animozity. Pritom sme na pléne vystupovali nielen politicky, ale aj odborne. Mnohé naše pripomienky mali racionálne jadro s cieľom vylepšiť znenie zákona. Robili sme to s dobrým úmyslom, aby reforma pokračovala. Išlo o ignoranciu koalície, keď nevzala do úvahy ani rozumné argumenty. V mojom prípade išlo o oblasť poskytovania viacerých sociálnych služieb, ktoré prechádzajú na obce a mestá bez toho, aby sa dotiahlo ich financovanie.

Vladimír Maňka (SDĽ, primátor Zvolena):

Táto právna norma sa síce rodila v parlamente narýchlo, no na výbore sme sa jej venovali niekoľko dní, preberali paragraf po paragrafe za účasti odborných zástupcov rezortov, legislatívy a ZMOS-u. Boli to práve poslanci opozície, ktorí túto možnosť nevyužili a nechodili na zasadania výborov, kde už vtedy mohli vysvetliť to, čo potom predostreli až v rozprave na pléne. Samozrejme, pred televíznymi kamerami. Význam zákona sa dá porovnať s ústavou, hoci predpokladám, že v ňom ostali chybičky krásy. Ale na to sú poslanci, aby ich aj na základe skúseností po uplatnení v praxi opravili.

József Kvarda (SMK, starosta Čenkoviec):

Prijatý zákon nie je ideálny. Avšak až na to, že neprišiel presun sociálnych dávok na miestne samosprávy, že sa nedoriešila budúcnosť okresných úradov, či platy učiteľov, v histórii Slovenska také množstvo kompetencií na územné samosprávne orgány ešte nikdy neprešlo. Proces reformy sa tým natoľko rozbehol, že už niet rušňovodiča, ktorý by ho zastavil. Pravdepodobne je to dobrý krok aj k tomu, aby sme i v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC vážne uvažovali o tom, že zotrváme vo vláde. Pravda, Predsedníctvo SMK ešte čaká rozprava na túto tému.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984