anketa

Predseda SDĽ Jozef Migaš na košickom zjazde zdôraznil potrebu konsolidácie a jednoty strany. Napriek tomu sa zdá, že socialisti sú vnútorne polarizovaní tak ako nikdy predtým. Niekoľkých ľavicových demokratov sme sa preto spýtali, aké kroky mienia uskutočniť, aby zabránili prípadnému rozpadu strany.
Počet zobrazení: 1247

Predseda SDĽ Jozef Migaš na košickom zjazde zdôraznil potrebu konsolidácie a jednoty strany. Napriek tomu sa zdá, že socialisti sú vnútorne polarizovaní tak ako nikdy predtým. Niekoľkých ľavicových demokratov sme sa preto spýtali, aké kroky mienia uskutočniť, aby zabránili prípadnému rozpadu strany.

Milan Ftáčnik (podpredseda): Ja som ich už podnikol. Za mnou prišla skupina delegátov, ktorá vyjadrila názor, že ak bude zvolený Jozef Migaš, tak zo zjazdu odídu. Presviedčal som ich, aby to nerobili a aby zostali na zjazde, lebo by to nebol dobrý krok. Potom prišli, že by chceli vytvoriť vo vnútri strany platformu. Ani to nepovažujem za dobrý krok. Mali pocit, že by mali deklarovať svoje stanovisko. Jednoducho chceli osloviť tých, ktorí nebudú spokojní s voľbou, že by mali rešpektovať nové vedenie a mali by pracovať na tom, aby strana bola úspešná. To sa mi zdá, že je niečo, pod čo sa môžem podpísať. O tom, aká strana to bude, musíme rozhodnúť všetci spoločne. Nespokojní členovia zostali a budú presviedčať aj ďalších, aby neodchádzali z SDĽ, že to stojí za to. SDĽ bude silnou stranou, ak zostane jednotná. O tom sa tu na zjazde hovorilo, to bolo aj moje posolstvo pre delegátov. Mali by sme skončiť spory na verejnosti, voličovi ponúkať politiku, a nie svoje hádky. Pre mňa sa to celé zjazdom skončilo. Chcem, aby sme sa sústredili na prípravu druhej časti 6. zjazdu v októbri 2000.

Braňo Ondruš (podpredseda): Nemyslím si, že by hrozil rozkol v strane. Vždy som tvrdil, že dve krídla sú len vo vedení strany, a nie v členskej základni. Riešenie vidím v permanentnej, úprimnej a otvorenej diskusii. Nie je možné, aby sme o problémoch diskutovali iba raz za dva roky, keď sa blíži zjazd. Musíme o veciach hovoriť stále, musíme dávať predovšetkým priestor ľuďom z regiónov a vedenie musí ich názor brať do úvahy. Tomu prospeje aj lepšie zastúpenie regiónov v republikovom výbore. Teda, ani nie ja, ale zjazd urobil kroky, aby nedochádzalo k problémom v členskej základni.

Ľubomír Andrassy (podpredseda): Treba rešpektovať všetky názorové prúdy vnútri SDĽ. Je nevyhnutné rešpektovať aj odlišné názory. Na druhej strane, ak sa dohodneme na východiskách, ak to demokraticky odsúhlasí politický orgán, tak to treba rešpektovať a dodržiavať jednotu, najmä vo vystupovaní na verejnosti.

Ján Richter (ústredný tajomník): Som pripravený zohrať určitú úlohu, nazvem to, zjednotiteľa. Z titulu svojej funkcie budem mať maximálny záujem, aby zasadnutia jednotlivých republikových orgánov boli obsahovo a organizačne dobre pripravené. Aby prijaté závery boli jednoznačné a nedali sa navonok vysvetľovať dvojzmyselne. Budem trvať na tom, aby jednotne celý tím, ktorý vzišiel zo zjazdu, realizoval jeho závery. Domnievam sa, že užší kolektív nebude podliehať takejto hektickej atmosfére, aká tu vládla. Sú to všetko ľudia, ktorých poznám, spolupracoval som s nimi aj predtým. Ide o tím, ktorý má perspektívu a dáva záruky, že bude vystupovať navonok jednotne. Ubezpečenie Milana Ftáčnika je myslené úprimne. Na druhej strane, do októbra budú určité názorové rozdiely. Diskusiu vítam, považujem ju za jednu z možností, ako sa môže strana otvoriť navonok. Nie je to záležitosť len strany, tu môžeme otvoriť priestor aj pre verejnosť.

Peter Weiss (bývalý podpredseda): Delegáti potvrdili doterajší kurz a štýl politiky SDĽ. Ja to rešpektujem. O tom, či to bolo dobré rozhodnutie, rozhodnú občania - voliči. Budem sa usilovať ovplyvniť programové riešenia, ktoré sa príjmu na októbrovej časti zjazdu. Existujú delegáti, ktorí nie sú spokojní s tým, že sa potvrdil doterajší kurz. Uvidíme, čo sa udeje na druhej časti zjazdu, či budeme schopní ponúknuť príťažlivé a zároveň správne riešenia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984