Hľadanie kompromisu

Rušivým momentom pokračujúcej schôdze Národnej rady sa stala novela zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Na otázku SLOVA, čo bude so strategickými podnikmi, odpovedali poslanci NR SR.
Počet zobrazení: 1010

Rušivým momentom pokračujúcej schôdze Národnej rady sa stala novela zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Na otázku SLOVA, čo bude so strategickými podnikmi, odpovedali poslanci NR SR.

JOZEF MIGAŠ, predseda NR SR (SDĽ): Zákon číslo 92 treba novelizovať, pretože privatizovať sa musí, zahraničný kapitál na Slovensko musí prísť v prospech ozdravenia prirodzených monopolov a bánk. Rysuje sa východisko, pokiaľ ide o kontrolu privatizácie týchto podnikov snemovňou. SDĽ trvá na určitej účasti štátu v ich vlastníctve. Musíme nájsť spôsobom, ako to vyjadriť v dokumente, záväznom pre všetky strany vládnej koalície. V každom prípade alternatíva zablokovania tejto novely právnej normy by bola nedobrá. Tento problém totiž môže rozložiť koalíciu. To by nebolo rozumné, pretože vládnuť treba ďalej.

JAROSLAV VOLF, predseda výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie (SDK-SDSS): Verejnosť aj parlament majú právo, aby vláda dopredu informovala o svojich zámeroch v oblasti privatizácie. Bol som autorom návrhu v spoločnej správe výborov, ktorý odporúča zaradiť do zákona 34-percentný kontrolný balík štátu v podnikoch s charakterom prirodzeného monopolu. Ozvali sa hlasy, že by percentá v zákone nemuseli byť najideálnejšie z hľadiska zahraničných investorov. Preto vidím inú možnosť riešenia - návrh uznesenia NR SR, ktorý by zaviazal vládny kabinet predložiť snemovni do konca septembra 1999 koncepciu privatizácie podnikov prirodzeného monopolu. Ak by vláda tento záväzok porušila, tak by to bolo dostatočným dôvodom pre vyslovenie nedôvery.

GYULA BÁRDOS, predseda klubu poslancov za SMK: Novelu zákona č. 92 treba prijať zo strategických dôvodov. Predpokladá to úsilie SR o integráciu s krajinami EÚ a o vstup do OECD. SMK je ochotná pristúpiť na kompromis, ale v nijakom prípade nechceme, aby sa dajaké percentá objavili v novom zákone. Mohli by sme sa dohodnúť na iných formách, mimo tejto zákonnej novely. Inak by sme privatizáciu zabetónovali. Každá strana musí ustúpiť, aby sme našli kompromis. Konečné rozhodnutie nemožno chápať tak, že jeden zvíťazí nad ostatnými. Jednoznačne sme proti tomu, aby v NR SR prebiehala diskusia o každom privatizačnom projekte. Súhlasíme však s tým, aby vláda dopredu informovala o svojich zámeroch v tejto oblasti.

FERDINAND PETRÁK, predseda klubu poslancov za SOP: Dosiaľ platný zákon nie je vyhovujúci. Všetci ministri bez ohľadu na stranícku príslušnosť podporili vládny návrh novely. SOP je jednoznačne za. Nevylučujeme dohodu, no k nej sa nedopracujeme tak, že ktosi povie dajaké percento a tvrdo na ňom stojí. Treba nájsť konsens, ktorý by bol prospešný z hľadiska budúceho ekonomického rozvoja Slovenska. Východisko vidím v tom, že zo šiestich bodov, predložených SDĽ, koaliční partneri súhlasili so štyrmi. Obsah 5. a 6. bodu môže byť predmetom dodatku koaličnej dohody. Musíme o tom diskutovať. Ak nás odborníci z SDĽ presvedčia, že ich argumenty majú zmysel, prosím.

VOJTECH TKÁČ, podpredseda HZDS: My sme sa stotožnili s obsahom petičnej akcie, v ktorej vyše 400-tisíc ľudí dalo jasné stanovisko k privatizácii strategických podnikov. Toto je lajtmotívom pre náš ďalší postup. Chceli by sme, aby vládne strany dodržali predvolebné sľuby, že v týchto podnikoch ponechajú rozhodujúci podiel štátu, čo ešte v apríli 1999 mnohí tvrdili. Ivan Mikloš napr. v čase, keď sme pripravovali referendum, vyhlasoval, že vláda má v pláne zachovať v nich podiel štátu. To sú farizejské reči. Svoj postup teraz konzultujeme s jednotlivými stranami vládnej koalície. Osobne mi je postoj SDĽ v tejto otázke sympatický.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984