Reklama
Reklama

Úrad práce štartom do života

Štatistiky neklamú. Počet nezamestnaných na Slovensku z roka na rok rastie. Kulminačný bod priemerného ročného počtu nezamestnaných však prichádza vždy v júli Vysvetlenie je jednoduché. Ku "klasickým" ľuďom bez práce pribúdajú absolventi stredných a vysokých škôl. V júni t. r. ich NÚP zaevidoval vyše 30-tisíc. Podľa zákona pol roka po absolvovaní nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, preto mnohí z nich, ktorých o tom na úrade práce informujú, alebo majú vlastné informácie, využívajú možnosť nároku sociálnej podpory vo výške 3320 korún.
Počet zobrazení: 715

Štatistiky neklamú. Počet nezamestnaných na Slovensku z roka na rok rastie. Kulminačný bod priemerného ročného počtu nezamestnaných však prichádza vždy v júli Vysvetlenie je jednoduché. Ku "klasickým" ľuďom bez práce pribúdajú absolventi stredných a vysokých škôl. V júni t. r. ich NÚP zaevidoval vyše 30-tisíc. Podľa zákona pol roka po absolvovaní nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, preto mnohí z nich, ktorých o tom na úrade práce informujú, alebo majú vlastné informácie, využívajú možnosť nároku sociálnej podpory vo výške 3320 korún. Avšak o tom, akým byrokratickým procesom pri získaní podpory treba prejsť, by vedeli viacerí rozprávať celé romány. Nestačia potvrdenia o ukončení školy, výpisy o zaplatených faktúrach za spotrebovanú energiu v domácnosti, potvrdenia zo zamestnania rodičov o poberaní, či nepoberaní prídavkov na deti, o vlastníctve movitého i nemovitého majetku rodiny... Keď k tomu pripočítame ľudský faktor na príslušnom úrade práce, výsledok celého procesu je úspešný alebo neúspešný. Prečo však títo absolventi žiadajú o podporu, prečo si nenájdu zamestnanie, veď sú mladí, s čerstvými vedomosťami? Viacerí z nich budú určite v septembri pokračovať v ďalšom štúdiu alebo nastúpia do práce. Mnohí však budú naďalej stáť pred otázkou: Ako byť mladým, perspektívnym absolventom školy s minimálne trojročnou praxou ?!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama