Keď chcem počuť a vidieť

Uznávam, že prednovembrové reklamy neboli na príliš vysokej estetickej alebo obsahovej úrovni. V časoch socializmu upadal aj ich zmysel, nakoľko výber spotrebiteľa bol priveľmi ohraničený, či už v oblasti potravinárstva, odevného alebo obuvníckeho priemyslu. Úplne absentovala reklama preferujúca to či ono audiovizuálne alebo tlačené médium.
Počet zobrazení: 1072

Uznávam, že prednovembrové reklamy neboli na príliš vysokej estetickej alebo obsahovej úrovni. V časoch socializmu upadal aj ich zmysel, nakoľko výber spotrebiteľa bol priveľmi ohraničený, či už v oblasti potravinárstva, odevného alebo obuvníckeho priemyslu. Úplne absentovala reklama preferujúca to či ono audiovizuálne alebo tlačené médium. Dnes, kam sa len obzriete, natrafíte na billboard, svetelný panel alebo zvukový záznam propagujúci výrobok, službu, periodikum či komerčnú rozhlasovú stanicu. A práve o poslednej bude v nasledujúcich riadkoch reč. Rádio Twist je podľa posledných výsledkov prieskumu verejnej mienky, týkajúceho sa počúvanosti rozhlasových staníc, v rebríčku troch najúspešnejších na Slovensku a prvé v Bratislavskom kraji - kde je najväčší počet ľudí v produktívnom veku a tých s vysokoškolským vzdelaním. Nedá mi, aby som sa tejto skupiny občanov nespýtala, ako chápu nasledujúcu reklamu: "Keď chcem počuť - počujem. Keď chcem vidieť - vidím. Keď chcem hovoriť - hovorím. Rádio Twist. Je dobré vedieť viac." Práve preto, že je dobré vedieť viac, tvorcovia uvedenej upútavky by mohli vedieť, že ten, kto je nevidomý, nebude vidieť, ani keby chcel. Rovnako to platí pre nepočujúceho a nemého. Problém s "keď chcem milovať - milujem" odpadá, nakoľko už máme viagru... Ale teraz vážne: reklama má byť obrazom firmy a orientačným bodom pre potenciálneho zákazníka, v tomto prípade poslucháča. Je táto skutočnosť známa aj Rádiu Twist? Nech sa teda nesnaží zbaviť prívlastku "najpočúvanejšia rozhlasová stanica v Bratislavskom kraji" zbabranou reklamou, ktorá je už pomerne husto rozmiestnená v komunikačných prostriedkoch.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984