Reklama
Reklama

Legislatíva s európskym štandardom

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 12. septembra 1995 zákon o civilnej službe. Proti jeho prijatiu organizovali mnohé občianske združenia protestné demonštrácie, no márne. Tak sa stalo, že na európske pomery máme najdlhšiu civilnú službu trvajúcu 24 mesiacov, jej výkon je obmedzený na zamestnávateľské organizácie štátu a obcí, prípadne na zariadenia Armády SR a organizačne ho zabezpečuje okresná vojenská správa.
Počet zobrazení: 1355

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 12. septembra 1995 zákon o civilnej službe. Proti jeho prijatiu organizovali mnohé občianske združenia protestné demonštrácie, no márne. Tak sa stalo, že na európske pomery máme najdlhšiu civilnú službu trvajúcu 24 mesiacov, jej výkon je obmedzený na zamestnávateľské organizácie štátu a obcí, prípadne na zariadenia Armády SR a organizačne ho zabezpečuje okresná vojenská správa. Viaceré ustanovenia tohto zákona sú v rozpore s odporúčaniami a rezolúciami OSN, Rady Európy, či Európskeho parlamentu.

Jednou z analýz, posudzujúcich výkon civilnej služby na Slovensku, bol materiál Amnesty International (AI) z apríla 1997 s názvom Obmedzovanie práva na odopieranie vojenskej služby z dôvodu svedomia. Podľa AI sa ustanovenia slovenskej legislatívy líšia od medzinárodne uznávaných princípov ohľadom odopierania vojenskej služby z dôvodu svedomia. V tom čase táto reštriktívna legislatíva vyústila do uväznenia aspoň troch mužov, ktorých AI považovala za väzňov svedomia.

ČO ODPORÚČA RADA EURÓPY

Faktom je, že medzinárodná legislatíva uznáva stav, že presvedčenie ľudí sa časom môže meniť. Na Slovensku musí odvedenec podať vyhlásenie o odopretí do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odvodného rozhodnutia. Pritom Výbor ministrov Rady Európy prijal 9. apríla 1987 odporúčanie, že "predpísať absolútny časový limit v rámci pravidiel posudzovania žiadosti môže byť považované za protichodné k účelom tohto odporúčania. Ak sa uznáva, že odmietnutie vykonania vojenskej služby je založené na konflikte svedomia, vyplýva z toho, že takýto konflikt môže nastať v ktorejkoľvek chvíli života jednotlivca". Slovenskej legislatíve odporovalo svedomie Martina Badina, Miloša Lipinského, Emanuela Munka a ďalších.

Zákon o civilnej službe z roku 1995 tiež rozšíril trvanie "civilky" z jeden a pol na dvojnásobok vojenskej služby. Pritom odporúčanie Výboru ministrov č. R(89)8 hovorí, že alternatívna (civilná) služba by nemala mať trestajúci charakter, jej trvanie by v porovnaní s vojenskou službou malo byť v "rozumných limitoch". Rezolúcia Európskeho parlamentu č. A3-0025/92 vo svojom 51. odstavci vyzýva, aby "alternatívna služba bola poskytovaná s rovnakou dĺžkou ako vojenská služba tak, aby jej dĺžka nemohla byť považovaná za sankciu, alebo odradenie". Podľa mňa by dĺžka trvania týchto dvoch služieb mala byť rovnaká, o to sa budem v NR SR usilovať.

Pracovná skupina Mladej demokratickej ľavice na jar roku 1998 pripravila novelu zákona č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe, ktorú do parlamentu predložil poslanec na Stranu demokratickej ľavice Pavol Kanis. Koalícia HZDS-SNS-ZRS ju však neposunula ani do druhého čítania.

INICIATÍVNE MINISTERSTVO OBRANY

V týchto dňoch uskutočnilo Ministerstvo obrany SR prípravu vlastnej novely zákona o civilnej službe, ktorú by v júni mala začať prerokúvať NR SR. Ak v roku 1995 ministerstvo fakticky odmietlo akúkoľvek odbornú diskusiu, tentokrát MO SR zapracovalo do návrhu viacero užitočných podnetov. To všetko v čase, keď aj v tomto roku nebude možné povolať na výkon povinnej vojenskej služby cca. 8316 odvedencov a na výkon civilnej služby čaká cca 8236 občanov. Problémy s nižším počtom povolávaných občanov na výkon civilnej služby je podľa pracovníkov MO SR spôsobený nedostatočnou spoluprácou úradov práce s vojenskou správou, nesolventnosťou zamestnávateľských organizácií štátu a obcí a rozdielnou mierou nezamestnanosti podľa regiónov.

Podľa pripravenej novely občan vykonáva civilnú službu "v zamestnávateľských organizáciách v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, pri ochrane životného prostredia a pri likvidácii následkov živelných pohrôm. Ak okresný úrad práce neeviduje požiadavky zamestnávateľských organizácií s týmto zameraním pracovnej činnosti, obsadí ďalšie pracovné miesta aj v iných zamestnávateľských organizáciách". Z hľadiska trvania "civilky" ministerstvo obrany navrhuje čas o polovicu dlhší, ako trvanie základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby, alebo ich nevykonanej časti. Ministerstvo ďalej navrhuje, že vyhlásenie o odopretí výkonu základnej služby bude môcť podať aj odvedenec (okrem spomínanej 30-dňovej lehoty po odvode), ktorému "bol povolený odklad výkonu základnej služby alebo náhradnej služby, najneskôr do 5 dní po uplynutí termínu, do ktorého mu bol odklad udelený". Toto ustanovenie je podľa mňa tiež možné viac priblížiť mladým ľuďom.

Prijatie novely zákona o civilnej službe bude splnením predvolebného sľubu SDĽ. V júli by mala vláda prerokovať "Koncepciu reformy rezortu ministerstva obrany do roku 2002 s výhľadom do roku 2010". V tom čase by mali byť jasné aj podrobnosti o splnení ďalšieho sľubu, a to v otázke skrátenia základnej vojenskej služby.

Autor je poslanec NR SR za SDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama