Reklama
Reklama

Mladí sú rovnocenní partneri v spoločnosti

V múdrych knihách sa píše, že deti a mládež sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Na nich vraj obzvlášť leží úloha súčasného a najmä budúceho rozvoja celej spoločnosti pri zachovaní všetkých pozitívnych hodnôt, ku ktorým sme dospeli. Preto je záujmom a cieľom štátu vytvoriť náležité podmienky pre deti a mládež, aby boli postupne schopní prevziať plnú zodpovednosť v tejto oblasti.
Počet zobrazení: 1353

V múdrych knihách sa píše, že deti a mládež sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Na nich vraj obzvlášť leží úloha súčasného a najmä budúceho rozvoja celej spoločnosti pri zachovaní všetkých pozitívnych hodnôt, ku ktorým sme dospeli. Preto je záujmom a cieľom štátu vytvoriť náležité podmienky pre deti a mládež, aby boli postupne schopní prevziať plnú zodpovednosť v tejto oblasti. Tieto myšlienky a ciele majú dnes plnú podporu strán vládnej koalície, čo viac-menej dokazovali aj v predvolebnej rétorike. Dôležité však je, že tieto sľuby sa odzrkadlili aj v Programovom vyhlásení vlády. Viaceré sľuby v týchto dňoch dostávajú podobu konkrétneho riešenia.

Úloha vládneho výboru

Jednou z noviniek v programovom vyhlásení bolo vytvorenie Vládneho výboru pre mládež. Podľa predbežného návrhu mal byť tento výbor pre deti a mládež poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre medzirezortnú koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť vládneho kabinetu v dotačnej politike. Problémov na riešenie bude neúrekom. Okrem ministrov a štátnych tajomníkov by mali byť vo výbore aj zástupcovia tretieho sektoru, ZMOS-u a odborníci. Predsedom vládneho výboru, ktorý bude zasadať dva-trikrát ročne, bude minister školstva a svoju činnosť začne, dúfajme, ešte v júni.

Minister školstva Milan Ftáčnik súčasne menoval pracovnú skupinu pre koncepčné otázky štátnej politiky pre deti a mládež. Jej úlohou je pripraviť ministrovi dlhodobú koncepciu pre túto oblasť, kam patrí Fond detí a mládeže, bratislavská IUVENTA a centrá voľného času, ale aj problematika dotácií ministerstva školstva na grantovú činnosť a hospodársko-správne výdaje organizácií.

Zákon o mládeži

Vyústením týchto prác bude Zákon o mládeži, ktorý bude schválený v roku 2001. Cieľom zákona bude právne vymedzenie vzťahu štátu k deťom a mladým ľuďom. Jeho účelom musí byť aj upravenie práv a povinností orgánov štátnej správy, obcí, fyzických a iných právnických osôb pri zabezpečovaní starostlivosti o mládež. Už dnes je jasné, že diskusie o obsahu zákona nebudú jednoduché. Ak ale chceme, aby táto norma nebola iba formálna, jej príprava si vyžaduje čo najširšiu diskusiu. Neformálnym začiatkom tohto procesu bola konferencia "Detské práva na konci tisícročia".

Už dnes sa hovorí o možnom vzniku "detského ombudsmana", o "inštitúte mládeže", pod ktorý by patrili aj centrá voľného času, o potrebe zmeny filozofie Fondu detí a mládeže SR. Okrem viacerých analýz zákonov zo zahraničia a posúdenia súčasných úprav v SR dotýkajúcich sa detí a mládeže, bude významným momentom aj výsledok výskumu mienky o postavení mladých ľudí v SR, ktorý pripravuje Rada mládeže Slovenska v spolupráci s ministerstvom školstva.

Princíp participácie

Je v záujme štátu využívať potenciál, ktorý tkvie v mladých ľuďoch. Preto ich vníma ako subjekt a prizýva ich ako partnera v rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Dôkazom toho je doterajší postup vedenia ministerstva škosltva, ktoré pravidelne komunikuje s predstaviteľmi mládežníckych združení a ich odborníci majú možnosť spolutvoriť štátnu mládežnícku politiku. Prvou lastovičkou bolo ich zastúpenie v Rade Fondu detí a mládeže SR, ktoré sa jednoznačne osvedčilo. Pozitívnym momentom je aj činnosť poradkyne ministra M. Ftáčnika pre mládeže Zuzany Ďuďákovej, ktorá má možnosť bezprostredne prenášať problémy od mladej generácie priamo k ministrovi.

Autor je poslancom NR SR za SDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama