Reklama
Reklama

Referendum (aj) o podpore pre matky

Trinásteho júna mali švajčiarski občania možnosť vyjadriť sa v referende k legislatívnym úpravám týkajúcim sa azylového zákona, invalidného poistenia, výdaja heroínu a zaistenia príjmov počas materskej dovolenky. Potvrdil sa očakávaný súhlas s návrhom zákona, ktorý povoľuje predpisovanie heroínu ako lieku pre výnimočné prípady, rovnako ako očakávaný nesúhlas s odobratím dávok pre invalidov a ich partnerov.
Počet zobrazení: 885

Trinásteho júna mali švajčiarski občania možnosť vyjadriť sa v referende k legislatívnym úpravám týkajúcim sa azylového zákona, invalidného poistenia, výdaja heroínu a zaistenia príjmov počas materskej dovolenky. Potvrdil sa očakávaný súhlas s návrhom zákona, ktorý povoľuje predpisovanie heroínu ako lieku pre výnimočné prípady, rovnako ako očakávaný nesúhlas s odobratím dávok pre invalidov a ich partnerov. "Hlbokým sklamaním" pre spolkovú prezidentku Ruth Dreifussovú bol nesúhlas s finančným zabezpečením matiek počas materskej dovolenky. Nielen preto, lebo predkladateľkou návrhu bola práve ona. Podľa jej slov, nedeľňajšie "nie" prinesie viac porazených ako víťazov, pretože nová úprava by znamenala prínos pre zamestnané matky, ako aj pre tie, ktoré sa chcú venovať výlučne rodine.

Ruth Dreifussová súčasne interpretuje výsledok hlasovania o podpore v materskej dovolenke ako výraz rozšírenej obavy o dlhodobejšie financovanie sociálneho zabezpečenia. Samotný návrh sa skladal z troch častí: pracujúce matky by dostali počas 14 týždňov (nanajvýš však dva týždne pred narodením dieťaťa) 80% svojho platu, všetky matky mali dostať prémiu po narodení dieťaťa odvodenú od celkového príjmu rodiny a napokon pri adopcii vznikal nárok na náhradu platu alebo základného platu, pokiaľ dieťa nemalo viac ako osem rokov.

Za a proti

Samozrejme, hneď po zverejnení návrhu sa sformovala skupina prívržencov a skupina odporcov. Zástancovia argumentovali tým, že okrem súkromnej musí existovať aj spoločenská zodpovednosť za deti, nakoľko v nich je potenciál a budúcnosť krajiny. Matky na materskej dovolenke dostávali doposiaľ okolo 350 miliónov frankov ročne zo zamestnávateľských fondov. Spomínaných 80% platu pre matky by ročne znamenalo okolo 435 miliónov švajčiarskych frankov poskytovaných štátom. K tomu sa malo pripojiť 58 miliónov frankov ročne pre sociálne slabé alebo nepracujúce matky. Všetky výdavky sa mali hradiť z tzv. Fondu pre náhradu zárobku, ktorý v súčasnosti disponuje viac ako 3 miliardami frankov. Debata miestami skĺzla až do prekvapujúcej roviny: lekári vyratúvali dôvody, prečo by matka po pôrode mala zostať doma a nepracovať, prečo je pre ňu pokoj taký dôležitý a ako stres v práci vplýva na hormonálne zmeny, ktoré sa diali v jej organizme nielen počas, ale aj po tehotenstve. Najväčšiu výpovednú hodnotu pre všetkých mal snáď argument, ktorý hovoril, že muž nemôže (aspoň bezprostredne po pôrode) prebrať úlohu matky v plnej miere, nakoľko jeho organizmus nie je uspôsobený na dojčenie dieťaťa.

Stanoviská odporcov návrhu boli poväčšine založené na reči čísel. Členka parlamentu Christine Egerszegi vo svojom príspevku pre tlač označila Švajčiarsko za štát s dobre vybudovanou sociálnou sieťou, kde viac ako štvrtina výdavkov štátneho rozpočtu je venovaná na plnenie sociálnych úloh. Desať druhov sociálnych istôt, ktoré doposiaľ v krajine existujú (pomoc invalidom, vojakom a pod.), bude do roku 2010 stáť o 15,3 miliárd frankov ročne viac ako doposiaľ. Len kvôli týmto výdavkom by sa daň z pridanej hodnoty zvýšila o 6,8%. Nezanedbateľné nie je ani zadĺženie krajiny: ročný výdavok na zaplatenie úrokov z dlhu (jeho výška je viac ako 100 miliárd švajčiarskych frankov) tvorí 3,4 miliardy frankov, čo je viac ako celkové ročné výdavky na vzdelanie a výskum. Preto je podľa odporcov návrhu dostatočná súčasná podpora počas materskej dovolenky: zamestnávateľ môže matke poskytnúť záruku, že počas 16 týždňov môže poberať istú časť platu, ktorej horná hranica je 80%. Okrem toho je už dnes 80% všetkých zamestnaných žien poistených proti absencii platu v rozmedzí 14 až 20 týždňov. Ak sa chce hovoriť o medzere v zákonodarstve, podľa poslankyne Egerszegi existuje len v jednom prípade: zamestnaná žena by počas zákazu práce stanovenom zákonom, t.j. počas ôsmich týždňov po pôrode mala poberať svoj pôvodný plat. Švajčiarska ústava hovorí, že žiadna žena sa kvôli narodeniu dieťaťa nesmie dostať do finančnej tiesne. Argumenty proti návrhu sa však zaoberali iba situáciou zamestnaných žien, ktorým zamestnávateľ môže (ale nemusí) priznať podporu. Verejní činitelia odmietajúci návrh nehovorili o tých, ktoré zamestnávateľa nemajú. "Je nezmyslom prijať globálne opatrenie pre všetkých kvôli pár sociálnym prípadom", tvrdil Peter Hasler, riaditeľ Zväzu zamestnávateľov.

Porovnanie so susedmi

Švajčiarsko je posledným štátom západnej Európy, ktorý nevypláca podporu počas materskej dovolenky, pretože tento výdaj nepatrí do spomínaných desiatich sociálnych istôt, ktoré garantuje štát. Neznamená to, že by matky nedostávali žiadnu finančnú výpomoc. Úlohu štátu preberajú zamestnávatelia, od ktorých závisí, ako dlho bude matka podporu poberať, a podľa neodhlasovaného návrhu mal túto úlohu teraz prevziať štát. Kolektívne zmluvy mnohých spoločností sú veľkorysé, v menších podnikoch často úprava finančných záležitostí budúcich matiek neexistuje. Nie je výnimkou, že sociálne zabezpečenie alebo administratívne výdavky s ním spojené sa zamestnávateľovi zdajú príliš drahé. Výsledkom je stav, kedy mladé ženy nedostanú prácu alebo podporu počas materskej dovolenky. Legislatívna norma platná pre členské štáty Európskej únie predpisuje dĺžku dovolenky (a príjmy matky s tým spojené) na obdobie minimálne 14 týždňov. Väčšina krajín túto normu prekračuje: Nemecko vypláca matkám počas 14 týždňov 100% ich platu, Rakúsko počas 16 týždňov. V Taliansku má matka nárok na 5 mesiacov dovolenky, počas ktorých dostane 80% svojho platu. A napokon v tradične sociálnom Švédsku trvá materská dovolenka 12 mesiacov; polovica pripadá na matku a polovica na otca dieťaťa. Náhrada platu tvorí 90% za prvé dva mesiace a 80% za zvyšných desať mesiacov dovolenky.

Akokoľvek by sa nám situácia matiek vo Švajčiarsku nepáčila, musíme prejaviť sympatie voči konaniu tamojšej vlády, ktorá dala svojim ľuďom právo slobodne rozhodnúť o vlastných istotách. Po voľbách boli najviac frustrované ženy a ľavičiari, ktorí teraz chcú žiadať opatrenia zo strany zamestnávateľov. Po vyše 50 rokoch od vzniku ústavy nie je naplnený zákon o ochrane materstva. O jeho osude rozhodli samotní občania a výsledky sú neúprosné: z 2 109 268 občanov bolo 39% (822 507) za to, aby finančnú podporu v prospech matiek na materskej dovolenke prevzal štát, 61% (1 286 761) s týmto návrhom nesúhlasilo.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama