Neskorumpovaný štát

Za predchádzajúcej vlády v privatizačnom procese dominovalo úsilie vytvoriť národnú kapitálotvornú vrstvu na základe netransparentných pravidiel, ktoré prakticky vyradili z hry potenciálnych zahraničných investorov. Dnes zaznamenávame opačný trend - nie ich diskrimináciu, ale privilegovanie.
Počet zobrazení: 1203

Za predchádzajúcej vlády v privatizačnom procese dominovalo úsilie vytvoriť národnú kapitálotvornú vrstvu na základe netransparentných pravidiel, ktoré prakticky vyradili z hry potenciálnych zahraničných investorov. Dnes zaznamenávame opačný trend - nie ich diskrimináciu, ale privilegovanie. Domáci podnikatelia voči tejto diskrepancii protestujú, lenže výrobná sféra, trpiaca katastrofálnymi finančnými suchotami, je od prílevu cudzích zdrojov existenčne závislá. Napriek ponúkaným lukratívnym podmienkam sa k nám však zahraniční investori neponáhľajú tak, ako by sme očakávali. Prax ukazuje, že pre nich nie sú dôležité iba daňové prázdniny či možnosť stopercentnej privatizácie majetku. Podľa mienky západných odborníkov totiž pre naštartovanie rozvojových hospodárskych procesov nestačí v krajine zaviesť trhový systém. Rovnako dôležitý je efektívny a neskorumpovaný štát. Podnikateľ vstupujúci na náš trh potrebuje plánovať svoje aktivity s určitou istotou - čo podmieňuje najmä spoľahlivé fungovanie zákona, s ním súvisiace kontrolné a sankčné mechanizmy, ako aj rýchle riešenie sporov. Zahraničný investor očakáva transparentné ekonomické prostredie, ktoré dáva predpoklad návratnosti investovaných prostriedkov v stanovenom časovom horizonte. Chce tiež garancie, že pri vybavovaní administratívnych záležitostí nebude nútený prekonávať odpor skorumpovaných úradníkov. Korupčné prostredie vedie totiž k porušeniu princípu rovnosti šancí a zbytočne predražuje podnikateľské transakcie. Neistá politická situácia, nestabilita vládnej koalície, profesionálne chyby viacerých ministrov, zdĺhavé riešenie privatizačných káuz, ako aj chabá vymáhateľnosť práva spolu s podozreniami z korupcie a klientelizmu... to všetko zatiaľ potenciálnych investorov spoza hraníc odrádza. Čas však hrá proti našim záujmom. n

Autorka je publicistka

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984